Siirry pääsisältöön

Tiedonhankintakurssi (historiatieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (HuTK) / historiatieteet

Tunniste: HY00AQ22
Laajuus: 1 op, 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 3. periodilla. Opintojakso suoritetaan samanaikaisesti HH00AQ93 Historiatieteiden tutkimustaidot -kurssin kanssa.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä ymmärtää viitteidenhallinnan merkityksen.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Historiatieteiden opiskelijat
Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi suoritetaan samanaikaisesti HH00AQ93 Historiatieteiden tutkimustaidot -kurssin kanssa.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

  • Keskeiset historia-alan julkaisufoorumit

3. viikko/kerta

  • Oula-Finna
  • Finna.fi

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco, ProQuest, JSTOR
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Seuraava toteutus 3. periodilla 2025.

Opinto-opas: HY00AQ22 Tiedonhankintakurssi (HuTK), 1 op


Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi