Skip to main contentTiedonhankintakurssi (suomen kieli): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (suomen kieli)

Tunniste: 694914A
Laajuus: kirjaston järjestämä tiedonhakukurssi (10 tuntia)
Ajoitus / yhteydet muihin opintojaksoihin: Opintojakson 694914A Kandidaatintutkielma (10 op) yhteydessä
Osaamistavoite: Tiedonhankintakurssin suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja ja viitteidenhallintajärjestelmää sekä arvioida tiedonlähteitä.
Sisältö: Tiedontarpeen eli tutkimusaiheen käsitteellistäminen hakutermeiksi,  tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja muut tiedonlähteet, tiedonhakuprosessi: hakutekniikat ja hakutulosten analysointi, viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustapa: Lähiopetus
Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Lähitapaamiset

Opetus sisältää viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman viikon aikana toisen tiedonhakukurssin ryhmään:

Kurssin sisältö

1. viikko

2. viikko

3. viikko

4. viikko

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko

  • Julkaisujen arviointi, mm. Scopus, Google Scholar, Julkaisufoorumi
  • Tiedonhakutehtävien palaute
  • Kertaus (tarpeen mukaan)

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät:

  • Ilmoittaudu viimeistään ke 6.9.2017.

  • Lähiopetusviikot: 37-41

Tiedonhakutehtävä

Oppimispäiväkirja

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000