Siirry pääsisältöön

Tiedonhankintakurssi (oppimistieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankinnan harjoitukset / Tiedonhankintakurssi (oppimistieteet)

Tunniste: 412187A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 2-periodissa.
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on pakollinen osa 412187A Oppimistieteellisen tutkimuksen perusteet -kurssia.
Kohderyhmä: Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opiskelijat
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä ymmärtää viitteidenhallinnan merkityksen.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallinta.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Toteutustavat: Luento-opetus 8 h, itsenäistä opiskelua 19 h. 
Opetuskieli: suomi
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja tiedonhakutehtävän suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssin suorittamiseen kuuluu läsnäolo kaikilla luennoilla (4 x 2 oppituntia) ja tiedonhakutehtävä.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KPTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta/luento

2. viikko/kerta/luento

3. viikko/kerta/luento

4. viikko/kerta/luento

5. viikko/kerta on vapaaehtoinen työpaja

  • Saat ohjausta tiedonhakuun ja vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi.
  • Voit tehdä tiedonhakutehtävää ja/tai poissaolon korvaavaa tehtävää.

6. Tiedonhakutehtävä

  • Moodlessa tehtävädokumentti ja palautuspäivä.

Palaute

Ilmoittautuminen / 2. periodi

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen.

412187A-3003 Oppimistieteellisen tutkimuksen perusteet / Tiedonhankinnan harjoitukset.

Ilmoittautumisaika: 01.10.2024 - 29.10.2024.

Huom! Syksyllä 2024 3. vsk:n opiskelijat ilmoittautuvat eri toteutukselle:
407045A-3059 Oppimistieteet (Suorsa & Silvola) - Kandiseminaari 2024-2025 / Tiedonhankinnan harjoitukset.
Ilmoittautumisaika 15.8.2024 - 8.9.2024.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi