Siirry pääsisältöön

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet)

Tunniste: 724050A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 6 h, itsenäistä opiskelua 21 h
Kohderyhmä: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa 724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali: 
Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin sisältö

1. viikko

2. viikko

  • tietokantojen esittelyä: mm. Ebsco Databases, ProQuest Databases
  • hakutulosten arviointi ja haun muokkaaminen

3. viikko

  • tietokantojen esittelyä: mm. Scopus, Google Scholar
  • tieteellisten julkaisujen arviointi, JUFO-portaali
  • avoimet (open access) julkaisut: mm. yliopistojen julkaisuarkistot

Palaute

Tulevat toteutukset

Kurssi järjestetään seuraavan kerran keväällä 2024 viikoilla 3-5.

  • Ilmoittautua voi, kunhan lukkari valmistuu marraskuun alussa.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.