Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet)

Tunniste: 724050A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 6 h, itsenäistä opiskelua 21 h
Kohderyhmä: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa 724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali: 
Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin sisältö

1. viikko

2. viikko

  • tietokantojen esittelyä: mm. Ebsco Databases, ProQuest Databases
  • hakutulosten arviointi ja haun muokkaaminen

3. viikko

  • tietokantojen esittelyä: mm. Scopus, Google Scholar
  • tieteellisten julkaisujen arviointi, JUFO-portaali
  • avoimet (open access) julkaisut: mm. yliopistojen julkaisuarkistot

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Syksyn 2022 ryhmä (724050A-3009) viikolla 36 lähi/hybridiopetuksena:

  • ilmoittaudu viimeistään su 4.9.2022.

Keväällä 2023 ryhmiä etä- ja lähiopetuksena viikoilla 3-5, etäopetuksena viikoilla 6-8 ja 11-13.


Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.