Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet)

Tunniste: 724050A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 6 h, itsenäistä opiskelua 21 h
Kohderyhmä: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa 724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali:
http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Lähitapaamiset

Opetus sisältää kolme pakollista yhteistapaamista: 3 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman viikon aikana johonkin toiseen tämän kurssin ryhmään:

Kurssin sisältö

1. viikko

2. viikko

  • hakutulosten arviointi ja haun muokkaaminen
  • tietokantojen esittelyä: mm. Business Source Complete (Ebsco), Business Databases (ProQuest)

3. viikko

  • tieteellisten julkaisujen arviointi, esimerkkitietokantoina mm. Scopus, Google Scholar, Julkaisufoorumi
  • tietokantojen esittelyä: mm. yliopistojen julkaisuarkistot, e-kirjat

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät syksyllä:

  • Opetusviikot 36-37, 1 ryhmä: ilmoittaudu viimeistään su 30.8.2020Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).

Tärkeät päivämäärät keväällä:

  • Lähiopetusviikot 2-4, 8 ryhmää: ilmoittaudu viimeistään ke 6.1.2021.
  • Lähiopetusviikot 6-8, 1 ryhmä: ilmoittaudu viimeistään ma 8.2.2021.
  • Lähiopetusviikot 11-13, 1 ryhmä: ilmoittaudu viimeistään ma 15.3.2021.