Siirry pääsisältöön

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (kauppatieteet)

Tunniste: 724050A
Kohderyhmä: Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat
Yhteydet muihin opintojaksoihin: Kurssi on osa 724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä ymmärtää viitteidenhallinnan merkityksen.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 6 h, itsenäistä opiskelua 21 h
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssin suorittamiseen kuuluu läsnäolo kaikilla luennoilla (3 x 2 oppituntia, yksi luento viikossa) ja tiedonhakutehtävä.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkki Zoom-luokkahuoneeseen ovat kurssin Moodle-tilassa 724050A Kauppatieteiden kandidaatintutkielma.

Kurssin sisältö

1. viikko

2. viikko

3. viikko

3-periodin ryhmät

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana toiseen tämän kurssin ryhmään tai vastaavalle kerralle ryhmässä 7.
 

KLO       MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8–10     Ryhmä 1, etä / Kaisu Clarot Ryhmä 6, etä / Seija Kulmala
10–12                  
  Ryhmä 5, PK247 / Kaisu Clarot Ryhmä 3, etä / Jaana Suorajärvi

 

12–14 

Ryhmä 2, etä / Seija Kulmala

Ryhmä 4, etä / Anna-Liisa Kärnä

 

14–16       

 


 

Ryhmä 7

  • ti 12.03.2024 10:15-12:00 etä / Maria Ahokas
  • ti 19.03.2024 10:15-12:00 etä / Maria Ahokas
  • ti 26.03.2024 10:15-12:00 etä / Maria Ahokas.

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille 724050A-3013 on erillinen ilmoittautuminen.

Ilmoittautumisaika: 1.12.2023 - 10.1.2024.

Opetusviikot 3-5.

-------------------------

Ryhmä 7:

Ilmoittautumisaika: 1.12.2023 - 5.3.2024.

Opetusviikot 11-13.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.