Siirry pääsisältöön

E-kirjat: APUA | HELP

Ensimmäisenä kokeile tätä; auttaa myös Bad request -herjaan:

Kun kirjaudut yliopiston tai ammattikorkeakoulun tunnuksella: Käyttäjätunnus / Username -laatikkoon tulee käyttäjätunnuksen alkuosa, ei koko sähköpostiosoite.

Yliopistolla ja Oamkilla on omat tietokantansa, joihin päästäkseen pitää kirjautua joko yliopiston tai Oamkin tunnuksella:

 • Tietokantaoppaissa on omat linkkinsä yliopiston ja Oamkin aineistoille, ks. esim. Ellibs-opas.
 • Oula-Finnasta on omat versionsa yliopistolle ja Oamkille.

Huomaa kaksi eri kirjautumista:

 1. tietokantaan pääsyyn yleensä yliopiston tai Oamkin tunnus
 2. tietokannassa voi tehdä oman tunnuksen, jolla saa tietokannan toimintoja käyttöön, esim. kansiot ja uutuusvahdit.

Salli tietokantojen evästeet.

Kokeile eri selainta.

Käytä uusinta selainversiota: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge.

Käytä VPN-yhteyttä. / Älä käytä VPN-yhteyttä.

Kokeile selaimen incognito- tai private browsing -tilaa.

Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä kirjastoon osoitteeseen elele@oulu.fi.


Try this first, helps even with Bad request error:

When logging in with University or Oamk account use only the user name, not the entire e-mail address.

Allow cookies in databases.

Try a different web browser.

Use the newest browser version.

Use VPN connection. / Do not use VPN connection.

Try incognito or private browsing.

Still problems? Please contact the library elele@oulu.fi.

Tiedonhakutenkkapoot

Help for information searching

Katso myös tietokantatemput! Ongelma on usein selaimessa.

Oletko e-kirjatietokannassa, joka on oman korkeakoulusi eli yliopiston tai Oamkin käytössä? Yliopistolla ja Oamkilla on omat tietokantansa, joihin päästäkseen pitää kirjautua joko yliopiston tai Oamkin tunnuksilla.

Kun kirjaudut yliopiston tai Oamkin tunnuksella: Käyttäjätunnus / Username -laatikkoon tulee käyttäjätunnuksen alkuosa, ei koko sähköpostiosoite.

E-kirja voi olla luettavana jollakulla toisella. Osassa e-kirjoista, myös PDF-muotoisilla, voi olla vain yksi luettava tai lainattava kappale. Kokeile onnistuisiko varaaminen.

Huomaa kaksi eri kirjautumista:

 1. tietokantaan pääsyyn yleensä yliopiston tai Oamkin tunnus
 2. e-kirjatietokannassa voi tehdä oman tunnuksen, jolla saa tietokannan toimintoja käyttöön, esim. Ebscossa kirjan lataaminen eli lainaaminen.

Jos e-kirja ei toimi oikein: tarkista onko kirjaan varauksia ja sitten palauta ja lainaa uudelleen. Ladatun kirjan voi kokeilla poistaa lukuohjelmasta ja ladata se uudelleen.

Kokeile toista kirjaa samassa palvelussa tai eri kirjaa eri palvelussa.

Kokeile mobiilisovellusta, joka on tarjolla ainakin Ellibsillä ja Ebscolla. Jos on ongelmia sovelluksen kanssa, kirjaudu ulos ja uudelleen sisään.

Käytä lukuohjelmistakin, esim. Adobe Digital Editions, uusinta versiota.

Jos ongelmat jatkuvat, ota yhteyttä kirjastoon osoitteeseen elele@oulu.fi.


Check also Databases section. Problem is often with the browser.

Make sure you are using e-books licensed to your own university or Oamk.

When logging in with University or Oamk account use only the user name, not the entire e-mail address.

Is the book already in use by the allowable number of simultaneous users? Many of our e-books, even the PDFs, can only be accessed by one user at a time. Try placing a hold on an e-book.

In e-book databases, for example Ebsco, downloading requires personal user ID to the e-book service in question.

Try another book in the same e-book database or another book in an another database.

Try the mobile app, for example with Ellilbs or Ebsco.

Make sure you are using the latest version of the e-book reader, for example Adobe Digital Editions.

Please contact us elele@oulu.fi.

E-aineistojen käyttö

Punainen lukkosymboli Punaisella lukkosymbolilla merkittyjen eli ostettujen aineistojen käyttö:

Vihreä f-kirjainsymboli Vihreällä f-kirjainsymbolilla merkittyjen aineistojen käyttöoikeudet löytyvät FinELibin sivulta.

Kysy tai ilmoita ongelmista: elele@oulu.fi

Voit kääntyä Campus ICT -tukipalvelun puoleen kaikissa Oulun yliopiston (OY) ja Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ICT-palveluihin liittyvissä asioissa. He vastaavat laitteiden, ohjelmistojen ja yhteyksien toimivuudesta ja auttavat ongelmatilanteissa.

ICT services provides IT support for both the students and staff of the University of Oulu and Oamk. They are responsible for the network connections, hardware and software and they solve related problems.

Oula-Finna-ongelmat

Oula-Finna problems

Ota yhteyttä sähköpostitse kirjasto@oulu.fi, chatitse tai palautekanavan kautta: | Send an email kirjasto@oulu.fi, chat or use feedback channel: 

Aina kun huomaat e-aineistoissa ja niiden käytössä ongelmia, ilmoitathan siitä meille. Mitä nopeammin saamme tietää ongelmasta, sitä nopeammin voimme pureutua sen korjaamiseen.

Sähköpostiosoite: elele@oulu.fi

Kerro viestissäsi:

 • Missä ongelma esiintyy. Yleensä hyödyllinen tieto on suora linkki sivulle, jolla ongelma on nähtävissä.
 • Lyhyt ja selkeä kuvaus ongelmasta, mahdollinen virheilmoitus. Ruutukaappauksia voi hyödyntää.
 • Käyttöjärjestelmä, käytetty selain ja niiden versionumerot ovat usein avuksi.
 • E-kirjaongelmissa e-kirjan nimi, käyttämäsi laite ja lukutapa.

Whenever you notice any problems with the e-resources and their use, please let us know. The sooner we find out about the problem, the sooner we can get down to fixing it.

E-mail: elele@oulu.fi

Tell us in your post:

 • Where the problem occurs. Usually useful information is a direct link to the page where the problem can be seen.
 • Brief and clear description of the problem, possible error message. Screenshots can be utilized.
 • The operating system, the browser used, and their version numbers are often helpful.
 • In e-book problems, the name of the e-book, the device you are using, and the reading method.