Siirry pääsisältöön

E-kirjat: Käyttäminen

Avoin julkaiseminen (Open access, OA) Tapa julkaista tieteellistä tietoa verkossa niin, että se on vapaasti kenen tahansa käytettävissä. Lisätietoa avoimesta julkaisemisesta. Avoimien kirjojen tietokantoja.

DOI-tunnus (Digital Object Indentifier) Elektronisten julkaisujen, artikkeleiden, kirjojen ja kirja-artikkeleiden, sekä datan eli tutkimusaineistojen yksilöivä ja pysyvä tunniste. Sillä julkaisu voidaan hakea netistä, joten se kannattaa jättää tai lisätä lähdeluetteloon (APA7-ohje). DOIn voi selvittää kustantajan, kirjan tai lehden nettisivulta tai esimerkiksi täällä: Crossref Metadata Search. Pitkän DOIn voi lyhentää shortDOI-palvelussa. ShortDOI ei löydy yleensä tietokannoista, mutta linkillä julkaisu löytyy netistä.

DRM-suojaus (Digital rights management) Digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta, jolla rajoitetaan esim. tallentamista ja kopioimista. Adobe DRM -suojattujen e-kirjojen kanssa käytetään yleensä Adobe Digital Editions -lukuohjelmaa. LCP DRM -suojatuilla e-kirjoilla voi käyttää Thorium Reader -lukuohjelmaa.

E-kirja, elektroninen kirja (E-book, ebook) Tietoverkossa luettavissa oleva kirja; verkkokirja, sähköinen kirja, kokotekstikirja.

EPUB E-kirjojen tiedostomuoto, joka voi sisältää linkkejä mm. kirjan lähdeluetteloon ja jopa nettiin, ei sisällä aina sivunumeroita. Lisätietoa e-aineistoon viittaamisesta.

Etäkäyttö (Off-campus access) E-aineistojen käyttö muilla kuin yliopiston tai Oamkin verkossa olevilla koneilla, esim. kotoa käsin, edellyttää VPN-yhteyttä tai kirjautumista korkeakoulun käyttäjätunnuksella (Haka Login).

FinELib (Finnish National Electronic Library) FinELib on kansallinen konsortio, joka hankkii elektronisia aineistoja jäsenorganisaatioilleen ja neuvottelee open access -eduista kustantajien kanssa.

ISBN (International Standard Book Number) Identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut kirjat. Erillinen ISBN-tunnus annetaan jokaiselle kirjalle, sen jokaiselle julkaisumuodolle ja muutoksia sisältävälle painokselle.

JUFO-portaali (Julkaisufoorumi) Palvelu, jota voit käyttää apuna, kun haluat selvittää, onko jokin lehti tieteellinen (vertaisarvioitu) tai kirjan kustantaja luotettava. Lue lisää vertaisarvioinnista ja JUFO-portaalista.

Julkaisusarja (Series) Kirja voi ilmestyä osana julkaisusarjaa, esim. Kalevalaseuran vuosikirjaPuheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisujaDiscourse approaches to politics, society and culture.

Kirja-artikkeli (Chapter in an edited book) Toimitettu kirja koostuu eri ihmisten kirjoittamista kirja-artikkeleista. Kirjassa on merkintä Toimitettu (toim.), Edited (ed.), Herausgegeben (hrsg.), Redigerad (red.)

Kokoteksti (Full-text) Kirjan tai lehden artikkelin sisältö kokonaisuudessaan; useimmiten PDF- tai EPUB-tiedosto.

Lisensoitu aineisto (Licensed material) Aineisto, johon on käyttöoikeus sopimuksen perusteella, esim. yliopistoon tai Oamkiin tilatut e-lehdet, e-kirjat ja tietokannat. Aineisto lisensoidaan yleensä tietyksi sopimuskaudeksi, esim. vuodeksi tai kahdeksi.

Pysyvä tunniste (Persistent identifier, PID) Elektronisten julkaisujen, artikkeleiden, kirjojen ja kirja-artikkeleiden, sekä datan eli tutkimusaineistojen yksilöivä ja pysyvä tunniste. Sillä julkaisu voidaan hakea netistä, joten se kannattaa jättää tai lisätä lähdeluetteloon (APA7-ohje). Esim. DOI, URN.

URN-tunnus (Uniform Resource Name) Verkkojulkaisulle annettava ainutkertainen ja pysyvä tunniste.

Vertaisarviointi (Peer review, referee) Tieteelliset artikkelit ja usein myös kirjat käyvät läpi vertaisarvioinnin, jossa yksi tai useampi julkaisun asiaa tunteva ulkopuolinen taho arvioi julkaistavan tekstin. Lue lisää vertaisarvioinnista.

APUA TIEDONHAKUUN

Yleistä e-kirjojen käytöstä

E-kirjat eivät ole ikuisia. Nyt saatavilla oleva e-kirja ei välttämättä ole enää käytössä vaikkapa vuoden päästä. Jos näin on päässyt käymään, ota yhteyttä osoitteeseen kirjasto.kokoelmat@oulu.fi.

E-kirjoja voi lukea korkeakoulun verkossa, VPN-yhteydellä tai etäkäytössä korkeakoulun käyttäjätunnuksella (Haka Login).

E-kirjoja on monessa eri tietokannassa, joilla on omanlaisensa käyttöliittymät. Eivät ne silti toisistaan hirveästi poikkea.

Useissa e-kirja-alustoissa kirjoja voi lukea selaimessa ilman kirjautumista ko. palveluun.

Monessa e-kirjatietokannassa kirjoilla ei ole laina-aikoja eikä käyttäjämäärärajoituksia. Eli kirjoja ei varsinaisesti lainata, vaan niitä voi vain alkaa lukea.

E-kirjoja on EPUB- ja PDF-muodossa: 

 • EPUB voi sisältää linkkejä mm. kirjan lähdeluetteloon ja jopa nettiin, ei sisällä aina sivunumeroita.
 • PDF ei sisällä ym. kaltaisia linkkejä, mutta se sisältää yleensä sivunumerot.

Käyttäjämäärärajoitukset voivat koskea myös PDF-muotoisia kirjoja, esim Ebsco, eli niilläkin voi olla vain yksi luettava kappale.

Joistakin tietokannoista e-kirjoja voi myös lainata eli ladata, jolloin kirjoilla on DRM-suojaus:

 • Adobe DRM -suojattujen e-kirjojen kanssa käytetään yleensä Adobe Digital Editions -lukuohjelmaa.
 • LCP DRM -suojatuilla e-kirjoilla voi käyttää Thorium Reader -lukuohjelmaa.

Lainaaminen eli lataaminen eli offline-lukeminen edellyttää lukuohjelman lisäksi tunnuksen tekemistä ja kirjautumista ko. e-kirjapalveluun.

Laina-ajat ja lainattavien kappaleiden määrä eli yhtäaikaisten käyttäjien määrä vaihtelevat.

 • Lukuoikeus päättyy automaattisesti laina-ajan päättyessä. Jos lukemista tahtoo jatkaa, on kirja käytävä lataamassa uudelleen.
 • E-kirjat palautuvat itsestään laina-ajan päätyttyä, eikä niistä koidu sakkoja. Näin ollen sinun ei välttämättä tarvitse palauttaa e-kirjaa. Voit kuitenkin palauttaa e-kirjan ennen laina-ajan päättymistä, jolloin mahdollinen kirjan varaaja tai seuraava lukija pääsee lukemaan kirjaa nopeammin. Kirjan voi palauttaa myös lukuohjelmassa.
 • Varatun e-kirjan laina-aika alkaa automaattisesti heti, kun varattu e-kirja palautuu edelliseltä lainaajalta.
 • Lainatut e-kirjat eivät näy omissa lainoissasi Oula-Finnassa.

Monesta tietokannasta e-kirjojen osia eli kirjan kappaleita ja jopa kokonaisia kirjoja voi tallentaa tavallisina PDF:inä, joissa ei ole DRM-suojausta.

Joillakin e-kirjapalveluilla on oma mobiilisovelluksensa, jossa kirjoja voi lainata ja lukea.

Katso tarkemmat ohjeet e-kirjapalveluiden ohjeista.

Adobe ID ja Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions -lukuohjelma tarvitaan Adobe DRM -suojattujen e-kirjojen lukemiseen (.acsm-tiedostot).

1. Adobe-tilin eli Adobe ID -tunnuksen luominen

Kun tallennat Adobe ID:n Adobe Digital Editions -lukuohjelmaan asennuksen yhteydessä, voit lukea e-kirjoja myös muilla tietokoneilla ja laitteilla ja siirtää e-kirjoja lukulaitteisiin.

Adobe ID -tunnusta ei tarvita, jos luet e-kirjoja vain sillä tietokoneella, johon e-kirjatiedostot on alun perin ladattu.

Adobe-tili kannattaa tehdä henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella, joka on käytössä myös korkeakoulu-uran jälkeen. Sähköpostiosoitteen voi Adobe-tilillä toki myös vaihtaa tarvittaessa, ja Adobe-tilille voi asettaa myös toissijaisen sähköpostiosoitteen.

 

2. Adobe Digital Editions -ohjelman asentaminen

Asenna tietokoneeseesi Adobe Digital Editions -ohjelma.

Auktorisoi (Authorize Computer) se

 • Adobe-tunnuksellasi tai 
 • ilman tunnusta, jos luet e-kirjoja vain sillä tietokoneella, johon e-kirjatiedostot on alun perin ladattu: valitse Help-valikosta "Authorize Your Computer" ja klikkaa valintaruutua kohdassa "I want to authorize my computer without an ID".

Kun tallennat Adobe ID:n Adobe Digital Editions -lukuohjelmaan asennuksen yhteydessä, voit lukea e-kirjoja myös muilla tietokoneilla ja laitteilla ja siirtää e-kirjoja lukulaitteisiin.

Adobe Digital Editions voi joskus vioittaa auktorisoinnin:

 1. poista auktorisointi näppäinyhdistelmällä Ctrl + Shift + D tai Help -valikosta "Erase authorization"
 2. auktorisoi uudestaan Ctrl + Shift + U tai Help-valikosta "Authorize Computer".
   

3. E-kirjojen lataaminen Adobe Digital Editions -ohjelmaan

Lataa tiedosto tietokoneellesi Adobe Digital Editions -ohjelmaan. Kun lataus on valmis, klikkaa acsm-tiedostoa, jolloin se avautuu Adobe Digital Editions -ohjelmassa.

Jos ladattu tiedosto ei näy ikkunassa, se löytyy selaimesta kohdasta Downloads/Lataukset.

Jos tiedosto avautuu väärässä ohjelmassa, voit pakottaa sen avautumaan ADE:ssa klikkaamalla tiedostoa hiiren oikealla ja valitsemalla "Open with/Avaa ohjelmassa" > Adobe Digital Editions.

Tiedoston voi avata myös Adobe Digital Editions -ohjelmassa: 

 • Avaa Adobe Digital Editions -ohjelma.
 • Klikkaa vasemman yläkulman File-kohtaa > Add to Library.
 • Tiedosto löytyy kansiosta Downloads/Lataukset.
   

4. Adobe Digital Editions -ohjelman käyttäminen

Lukunäkymä mahdollistaa e-kirjojen lukemisen, selailun ja sisällöstä etsimisen.

Tekstin kokoa voi muuttaa, ja koko ruudun voi ottaa käyttöön.

Kirjan tulostus- ja kopiointioikeudet saa esille: File / Item Info tai hiiren kakkospainike / Item Info.

Kirjatiedostot löytyvät koneelta My Digital Editions -hakemistosta. Kirjaan tehdyt kirjanmerkit ja muistiinpanot häviävät laina-ajan päätyttyä, mutta ne saa siirrettyä uuteen lainaan: katso ohje (Tampereen yliopiston kirjasto).

Kirjan voi palauttaa myös Adobe Digital Editions -ohjelmassa.

Saavutettavuus | Adobe Digital Editions

Näytön säätäminen
Adobe Digital Editionissa luettavan e-kirjan tekstin kokoa voi muuttaa, ja koko ruudun voi ottaa käyttöön.

Apuvälineiden käyttäminen
Adobe Digital Editionsa toimii yleensä hyvin myös ruudunlukuohjelmien kanssa, jolloin kirjat ovat saavutettavia ja kuunneltavia.

Thorium Reader

Thorium Reader -lukuohjelma

 • Thorium Reader pitää asentaa tietokoneeseen, mutta siihen ei tarvitse tehdä tunnusta.
 • Thorium Readerilla voi lukea EPUB- ja PDF-muotoisia e-kirjoja, tavallisia PDF-tiedostoja ja kuunnella äänikirjoja.
 • Sillä voi lukea LCP DRM -suojattuja e-kirjoja (.lcpl), mutta ei Adobe DRM -suojattuja.
 • EPUB-kirjat, äänikirjat ja PDF:t ovat Minun kirjani / My Books -näkymässä omissa ryhmissään. 
 • EPUB-kirjoille on käytössä myös lukuohjelman sisäinen tekstistä puheeksi -toiminto (TTS, text to speech).
  • Suomenkieliset kirjat vaativat suomenkielisen lukijan (Voice package) asentamisen tietokoneeseen.
 • Käyttö ei ole rajattu tietylle laitteelle, joten tarvitaan henkilökohtainen salasana (Passphrase).
  • Salasanan avulla voidaan varmistaa, että kirja on nimenomaan sen lainanneen henkilön käytössä.
  • LCP-salasana jää ensimmäisen käyttökerran jälkeen lukuohjelmaan talteen määräajaksi, eikä sitä tarvitse syöttää joka kerta uudelleen.
 • Thorium Reader on toistaiseksi käytössä vain osassa Ellibs-e-kirjatietokannan kirjoja.
  • Salasana kerrotaan Omassa kirjahyllyssä.
  • Kirjat voi palauttaa Thorium Readerissa “Minun kirjani” -näkymässä kirjan kannen alta “Tietoja tästä kirjasta” ja sen jälkeen “Palauta”.

Saavutettavuus | Thorium Reader

Thorium Reader on saavutettava EPUB-kirjojen lukuohjelma.

Kirjan lataaminen omalle lukulaitteelle

DRM-suojatun kirjan lataaminen tietokoneelta omalle lukulaitteelle:

 1. Luo Adobe-tili.
 2. Asenna tietokoneeseesi Adobe Digital Editions -ohjelma ja auktorisoi se Adobe-tunnuksellasi.
 3. Lataa mobiililaitteeseesi lukuohjelma sovelluskaupasta, ellet käytä e-kirjalukulaitetta.
 4. Auktorisoi laitteesi lukuohjelma kirjautumalla sisään Adobe-tunnuksellasi.
 5. Etsi tietokoneella haluamasi kirja esimerkiksi Oula-Finnasta ja avaa se linkin kautta e-kirjapalvelussa. Osaan e-kirjakokoelmista tarvitaan käyttäjätili, ennen kuin voit ladata tiedostoja sen kokoelmista: seuraa ohjeita, luo tunnus ja kirjaudu sisään.
 6. Lataa tiedosto tietokoneellesi Adobe Digital Editions -ohjelmaan. Kun lataus on valmis, klikkaa acsm-tiedostoa, jolloin se avautuu Adobe Digital Editions -ohjelmassa. Jos ladattu tiedosto ei näy ikkunassa, se löytyy selaimen asetusvalikosta kohdasta Downloads/Lataukset. Jos tiedosto avautuu väärässä ohjelmassa, voit pakottaa sen avautumaan ADE:ssa klikkaamalla tiedostoa hiiren oikealla ja valitsemalla "Open with/Avaa ohjelmassa" > Adobe Digital Editions.
 7. Yhdistä lukulaite tietokoneeseesi (USB-kaapeli).
 8. Siirrä tiedosto lukulaitteeseesi Adobe Digital Editions -ohjelmassa raahaamalla kirjan kuvake sivupalkissa näkyvän lukulaitteen kuvakkeen päälle.

E-aineistoon viittaaminen

Tietokannasta löytyvä julkaisu

Kun käytät lähteenä tieteellisestä tietokannasta (esim. Ebsco) löytyvää julkaisua (artikkeli, e-kirja tms.), esimerkiksi APA-viittauskäytäntö ohjeistaa näin:

 • älä lisää tietokannan nimeä
 • älä lisää tietokannan URL-osoitetta
 • lisää DOI tai pysyvä tunniste, jos julkaisulla on sellainen
  • jos ei ole, viittaa kuten painettuun julkaisuun.

Sivunumeroton e-kirja

 • tekstin sisällä voidaan viitata kirjan lukuun tai kappaleeseen
 • lähdeluettelossa kirja-artikkelin sivunumerot jätetään pois.


Nettilähteet: avoimet (open access) julkaisut, nettisivut

Lähdeluettelossa on bibliografisten tietojen lisäksi linkki aineistoon. Tarkista, että linkit toimivat!
 

1. Pysyvään tunnukseen perustuva linkki, esim. DOI, URN, Handle, tai ns. kestolinkki (permalink).

 • DOI:sta voi tehdä linkin: https://doi.org/[DOI-tunniste].
 • DOI:n voi selvittää kustantajan sivulta tai esimerkiksi täällä:

2. Linkki verkkoarkiston, esim. Internet Archive, versioon.
 

3. Toimiva URL-osoite.