Siirry pääsisältöön

E-kirjat: Kirjojen saatavuus ja arviointi

Kirjojen saatavuus

1. Kirjojen etsiminen kannattaa aloittaa Oula-Finnasta.

 

Kirjan tietueessa kerrotaan julkaisun tiedot, sijainti ja saatavuus. Painetun kirjan hyllyluokka on linkki kirjaston karttaan. Lainassa olevaan kirjaan voi tehdä varauksen.

Elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jolla pääsee e-kirjatietokantaan. E-kirjatietokannoissa voi tehdä hakuja myös kirjojen sisältöön. Lisää tietoa e-kirjoista löydät e-kirjaoppaasta.

Jos suomalaista kirjaa ei löydy elektronisena, painettu kirja löytyy kirjaston kirjakokoelmasta tai Pegasus-kirjaston varaston vapaakappalearkistosta. Lue lisää vapaakappaleaineistoista.

Ammattikorkeakoulu on voinut tilata e-kirjoja, joita yliopisto ei ole tilannut, joten kokeile myös Oamkin Oula-Finnaa. Oamkin tilaamia e-kirjoja voi etäkäyttää vain Oamkin tunnuksilla. Ilman tunnuksia pitää tulla kirjastoon paikan päälle ja käyttää kirjaston avoimia asiakaspäätteitä. Huomaa, että kaikkia e-kirjoja ei pääse lukemaan ilman Oamkin tunnuksia kirjastossakaan.

2. Mikäli kirjaa ei löydy, kokeile vielä näitä:

 

3. Kaukopalvelutilaus tai hankintaehdotus

 

Kaukopalvelu tilaa maksusta kirjoja toisista kirjastoista. Voit myös pyytää kirjan hankkimista kirjaston kokoelmaan.

APUA TIEDONHAKUUN

Kirjat ja kirja-artikkelit

Kirjoitettu kirja on erillisteos (monografia), jonka on kokonaan kirjoittanut sama tekijä tai tekijäryhmä.

Toimitettu kirja koostuu eri ihmisten kirjoittamista kirja-artikkeleista. Kirjassa on merkintä Toimitettu (toim.), Edited (ed.), Herausgegeben (hrsg.), Redigerad (red.)

Tietokannoista haetaan etupäässä kirjoja ja lehtiartikkeleita. Kirja-artikkeleita ei ole tietokannoissa juurikaan tietueina. Oula-Finnassa on kirjan tietueeseen tallennettu usein sisällysluettelo, jossa näkyy kirjan sisältämät artikkelit. Kokoteksti-e-kirjatietokannoissa kirja-artikkelit ovat vain kirjojen sisällä tekstissä ja haettavissa kokotekstiin kohdistuvalla haulla.

Kirja voi ilmestyä myös osana julkaisusarjaa, esim. Kalevalaseuran vuosikirja, Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, Discourse approaches to politics, society and culture.

Kirjojen arviointi

Kirjojen ja kirja-artikkeleiden arvioinnissa huomiota kannattaa kiinnittää kirjoittajan taustatietoihin ja kustantajaan. Tieteellisen kirjallisuuden kustantajina arvostetaan yleensä enemmän yliopistopainoja kuin kaupallisia kustantajia. Luotettavia kustantajia on listattu JUFO-portaalissa (katso ohje).

Myös kirjoja vertaisarvioidaan, mutta tietokannoista ei löydy tähän tarkoitukseen työkalua, vaan vertaisarviointi pitää tarkistaa jostakin, esim. kustantajan sivulta tai kirjasta.

Kirja-arviot eli kirja-arvostelut tarjoavat toisten tutkijoiden mielipiteen arvioitavasta kirjasta. Ne voivat olla lyhyitä yhteenvetoja tai tieteellisiä arvioita, ja yleensä ne julkaistaan sen alan tieteellisessä lehdessä, jota arvioitava kirja edustaa.

Eri tietokannoissa kirja-arvioita voi hakea kirjan otsikolla ja rajaamalla hakutulos dokumenttityypillä Book Review tai Review. Kokeile esim. Oula-Finnan kansainvälisten aineistojen hakua.

Tiedonhakijan JUFO-ohje

JUFO-portaali on palvelu, jota voit käyttää apuna, kun haluat selvittää, onko jokin lehti tai kirja tieteellinen (vertaisarvioitu).

Julkaisufoorumi (JUFO) on suomalainen tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Luokitus sisältää lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja ja kirjakustantajia. Arviointi tehdään tieteenalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. Tieteenalojen keskeiset ulkomaiset ja kotimaiset julkaisukanavat jaotellaan

1 = perustasoon
2 = johtavaan tasoon
3 = korkeimpaan tasoon
0 = kanaviin, jotka eivät (vielä) täytä tason 1 kriteereitä.

Lehden tieteellisyyden tai vertaisarvioinnin tarkistaminen

Vain tieteelliset, vertaisarvioidut julkaisut voivat saada JUFO-tason 1, 2 tai 3

JUFO-portaali: Hae-laatikkoon kirjoitetaan lehden nimi. Jos lehti on tasolla 1, 2 tai 3, lehti on tieteellinen.

Hakuvinkkejä

 • Älä käytä haussa lehden nimen alun artikkelia, esim.:
  • accounting review > The Accounting Review.
 • Älä käytä haussa lehden alaotsikkoa, esim.:
  • apples > Apples - Journal of Applied Language Studies / Apples: journal of applied language studies
  • avain > Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain / AVAIN - Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti.
 • Jos lehden nimessä on &-merkki, hae ja-sanalla tai ilman, esim.:
  • media ja viestintä | media viestintä > Media & viestintä / Media ja viestintä.
 • Lehden nimen lyhenteellä ei voi hakea, esim.:
  • european journal of human genetics > European journal of human genetics (EJHG).
 • Kotimaiset tietyn oppiaineen lehdet:
  • valitse Julkaisufoorumi-tasot 3, 2 ja 1
  • oman oppiaineesi/aiheesi lehdet saat käyttämällä apuna esim.:
  • Julkaisumaa-vaihtoehdoista valitse Finland.

Lisätietoa

Tasolle 0 kuuluu monentyyppisiä ja monentasoisia julkaisukanavia: ammattilehtiä, epäilyttäviä open access -lehtiä, yliopistojen julkaisusarjoja ja vielä luokittamattomat julkaisut.

Julkaisukanavaluokitus ei kata kaikkia maailman tieteellisiä julkaisuja, joten lehden löytymättömyys ei tarkoita huonoa laatua, kuten ei myöskään tasolle 0 kuuluminen.

Kirjan tieteellisyyden tarkistaminen

JUFO-portaali: Hae-laatikkoon kirjoitetaan kustantajan nimi.

 • Jos kustantaja on tasolla 1, 2 tai 3, kustantaja on luotettava.
 • Tarkista lisäksi, että kirja täyttää tieteellisen julkaisun kriteerit, sillä kirjakustantajan ei tarvitse julkaista yksinomaan tieteellisiä kirjoja päästäkseen mukaan luokitukseen.

Hakuvinkkejä

 • Koska kustantajan nimi voi esiintyä eri muodoissa, hae alkuosalla tai esim. henkilönnimen sisältäviä erisnimellä 
  • peter lang > Peter Lang International Academic Publishing Group, Peter Lang Publishing, Peter Lang
    

Lisätietoa

Kirjasarjat
 • Kotimaiset tieteelliset kirjasarjat on luokiteltu Jufossa.
 • Suomalaisen kustantamon julkaisemat kirjat saavat tasoluokan ensisijaisesti sarjan perusteella, esim.: 
  • Kalevalaseuran vuosikirja
  • Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja.
 • Muutama ulkomainenkin kirjasarja löytyy, esim.:
  •  Discourse approaches to politics, society and culture. 
Kirjakustantajat
 • Jos kirjaa ei ole julkaistu kirjasarjassa tai kirjasarjaa ei löydy Jufosta, käytetään kirjakustantajan tasoluokkaa.
 • Kirjakustantajan tulee olla erikoistunut tieteelliseen kustannustoimintaan ja tieteellisten kirjojen osalta tulee täyttyä vähintään tasoluokan 1 kriteerit (muutamin poikkeuksin).