Skip to Main Content

E-kirjat: Kirjojen saatavuus ja arviointi

Kirjojen saatavuus

1. Kirjojen etsiminen kannattaa aloittaa Oula-Finnasta.

Kirjan tietueessa kerrotaan julkaisun tiedot, sijainti ja saatavuus. Painetun kirjan hyllyluokka on linkki kirjaston karttaan. Lainassa olevaan kirjaan voi tehdä varauksen.

Elektronisten kirjojen yhteydessä on linkki, jolla pääsee e-kirjatietokantaan. E-kirjatietokannoissa voi tehdä hakuja myös kirjojen sisältöön. Lisää tietoa e-kirjoista löydät e-kirjaoppaasta.

Jos suomalaista kirjaa ei löydy elektronisena, painettu kirja löytyy kirjaston kirjakokoelmasta tai Pegasus-kirjaston varaston vapaakappalearkistosta lue lisää vapaakappaleaineistoista.

Ammattikorkeakoulu on voinut tilata e-kirjoja, joita yliopisto ei ole tilannut, joten kokeile myös Oamkin Oula-Finnaa. Oamkin tilaamia e-kirjoja voi etäkäyttää vain Oamkin tunnuksilla. Ilman tunnuksia pitää tulla kirjastoon paikan päälle ja käyttää kirjaston avoimia asiakaspäätteitä. Huomaa, että kaikkia e-kirjoja ei pääse lukemaan ilman Oamkin tunnuksia kirjastossakaan.

 

2. Mikäli kirjaa ei löydy, kokeile vielä näitä:

 

4. Kaukopalvelutilaus tai hankintaehdotus

Kaukopalvelu tilaa maksusta kirjoja toisista kirjastoista.

Voit myös pyytää kirjan hankkimista kirjaston kokoelmaan.

Kirjat ja kirja-artikkelit

Kirjoitettu kirja on erillisteos (monografia), jonka on kokonaan kirjoittanut sama tekijä tai tekijäryhmä.

Toimitettu kirja koostuu eri ihmisten kirjoittamista kirja-artikkeleista. Kirjassa on merkintä Toimitettu (toim.), Edited (ed.), Herausgegeben (hrsg.), Redigerad (red.)

Tietokannoista haetaan etupäässä kirjoja ja lehtiartikkeleita. Kirja-artikkeleita ei ole tietokannoissa juurikaan tietueina. Oula-Finnassa on kirjan tietueeseen tallennettu usein sisällysluettelo, jossa näkyy kirjan sisältämät artikkelit. Kokoteksti-e-kirjatietokannoissa kirja-artikkelit ovat vain kirjojen sisällä tekstissä ja haettavissa kokotekstiin kohdistuvalla haulla.

Kirja voi ilmestyä myös osana julkaisusarjaa, esim. Kalevalaseuran vuosikirja, Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, Discourse approaches to politics, society and culture.

Kirjojen arviointi

irjojen ja kirja-artikkeleiden arvioinnissa huomiota kannattaa kiinnittää kirjoittajan taustatietoihin ja kustantajaan. Tieteellisen kirjallisuuden kustantajina arvostetaan yleensä enemmän yliopistopainoja kuin kaupallisia kustantajia. Muita tapoja kirjojen arviointiin ovat esim. kirja-arviot.

Myös kirjoja vertaisarvioidaan, mutta tietokannoista ei löydy tähän tarkoitukseen työkalua, vaan vertaisarviointi pitää tarkistaa jostakin, esim. kustantajan sivulta tai kirjasta.

Suomen Julkaisufoorumissa tieteellisiä julkaisukanavia eli kotimaisia ja ulkomaisia kirjasarjoja ja kustantajia arvioidaan tieteenalakohtaisissa asiantuntijapaneeleissa. Luokituksessa on kolme tasoa: 1 = perustaso; 2 = johtava taso; 3 = korkein taso.

1. Onko kirja julkaistu jossakin kirjasarjassa?

Kirjan Jufo-taso määritetään ensisijaisesti kirjasarjan, esim. Kalevalaseuran vuosikirjaPuheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisujaDiscourse approaches to politics, society and culture, tasoluokan perusteella. Läheskään kaikkia ulkomaisia kirjasarjoja ei ole luokiteltu Jufossa, mutta kotimaiset tieteelliset kirjasarjat on.

Jufo-portaalissa: Hae-laatikkoon kirjoitetaan kirjasarjan nimi.

2. Jos kirjaa ei ole julkaistu kirjasarjassa tai kirjasarjaa ei löydy Jufosta, käytetään kirjakustantajan tasoluokkaa.

Jufo-portaalissa: Hae-laatikkoon kirjoitetaan kustantajan nimi.

Kirja-arviot eli kirja-arvostelut tarjoavat toisten tutkijoiden mielipiteen arvioitavasta kirjasta. Ne voivat olla lyhyitä yhteenvetoja tai tieteellisiä arvioita, ja yleensä ne julkaistaan sen alan tieteellisessä lehdessä, jota arvioitava kirja edustaa.

Eri tietokannoissa kirja-arvioita voi hakea kirjan otsikolla ja rajaamalla hakutulos dokumenttityypillä Book Review tai Review. Kokeile esim. Oula-Finnan kansainvälisten aineistojen hakua.