Skip to main content

Kauppatieteet: Hakuteokset ja sanakirjat

Kauppatieteiden tieteenalakohtainen sivu

Hakuteoksia

Tutkimusmenetelmistä

Sanakirjat

Yritys- ja markkinatietoa

Laki- ja virallistietoa

Lainsäädäntöä ja verotusta käsitteleviä hakuteoksia.

Viittaaminen lakeihin ja asetuksiin

Tekstissä

Lakitekstiin viitattaessa ilmoitetaan lain virallinen lyhenne (joka on määriteltävä, kun se esiintyy tekstissä ensimmäistä kertaa), luku, pykälä ja momentti.
Esim. (KPL 3:9.2 §)

Säädöslyhenteiden kirjoitusasun voi tarkistaa Finlex- tai Edilex -tietokannoista tai Suomen laki -teoksista tai Suomen säädöskokoelmasta, esim. https://www.edilex.fi/lainsaadanto/lyhenteet

Lähdeluettelossa

Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336.