Siirry pääsisältöön

Hakusanat | Search terms: TIEDONHAKU

Hakusanaopas | Search terms guide

Tämä hakusanaopas sisältää valmiita hakusanasettejä, jotka voi kopioida tietokantaan kattavampien hakutulosten saamiseksi. Opasta päivitetään alinomaa OR "yhtä mittaa" OR myötäänsä OR alituiseen OR "koko ajan" OR jatkuvasti OR yhtenään OR alvariinsa OR "vähän väliä" OR usein.

Suomenkieliset hakusanasetit toimivat Oula-Finna-tietokannassa. Englanninkieliset toimivat ainakin Ebsco-, ProQuest-, Scopus- ja Web of Science -tietokannoissa. Kokeile muissakin. Katso tietokantojen ohjeet esimerkiksi katkaisumerkin käytöstä lainausmerkkien sisällä.

Haluaisitko jonkin aihepiirin lisättäväksi tai kenties jakaa omat hakusanasi?

Anna palautetta | Give feedback informationservice(at)oulu.fi

This search terms guide gives you sets of terms to copy and paste to the database for comprehensive set of citations. Guide will be updated constantly OR "all the time" OR continuously OR frequently OR "every now and again" OR often.

Hakusanat

Laaja hakusanavalikoima on tärkeä

 • samaa asiaa voidaan ilmaista usealla eri sanalla
 • aihepiiriin voi liittyä paljon sanastoa, joka on syytä saada hakuun mukaan
 • otsikkoon kohdistuvassa haussa (lue lisää otsikkoon kohdistamisesta). 

Tietokanta ei hae automaattisesti

Tietokanta hakee vain hakulaatikkoon kirjoitettua sanaa kirjoitetussa muodossa.

Hakusanoina käytetään yleisesti:

 • aiheen keskeisiä tieteellisiä termejä
 • konkreettisia arkielämän sanoja
  • "kodin ja koulun yhteistyö" on sitä, kun opettajat ja vanhemmat keskustelevat jne.
  • "kiertotalous" on kierrättämistä, kestävää kulutusta jne.
  • "business analytics" on dataa, tilastoja jne.
 • synonyymeja, erikielisiä vastineita, erilaisia kirjoitustapoja
 • rinnakkaisia, laajempia ja suppeampia termejä.

Hakusanat ovat

 • yksittäisiä sanoja tai
 • kahden tai useamman sanan sanaliittoja eli fraaseja, joilla on vakiintunut merkitys, esim. sosiaalinen media.

Suomen kielessä käytetään usein yhdyssanoja, esim. varhaiskasvatus, kun taas englannissa sanaliittoja, esim. early childhood education.

Yhdyssanojen osat voivat esiintyä myös irrallaan ja toisessa järjestyksessä, esim. asuntosijoittaminen, asunto sijoituskohteena, sijoitusasunto.

Älä käytä hakusanoina yleisiä termejä, kuten vaikutukset tai asenteet, koska niille löytyy paljon erilaisia synonyymeja ja ilmaisutapoja.

Huomaa myös, että samalla sanalla voi olla useita merkityksiä, esim. play = leikkiä, pelata, näytellä.

Hakusanojen etsiminen

Tutkimusalueen käsitteistöön ja terminologiaan tutustumisessa apuna voidaan käyttää

 • aihepiiriin liittyviä julkaisuja: lehtiartikkeleista ja kirjoista löytyy paitsi terminologiaa myös erilaisia kirjoitusasuja ja ilmaisuja
 • hakuteoksia ja käsikirjoja: sisältävät laajoja artikkeleita, joista saa hyvän peruskäsityksen aihealueesta
 • sanakirjoja ja asiasanastoja: voivat sisältää myös termien vieraskieliset vastineet
 • tietokantojen hakutuloksessa olevien julkaisujen otsikoita, tiivistelmiä, asiasanoja, esim. Scopuksen Keyword-työkalu
 • nettiä ja tekoälyä.

Lisäksi seuraavista työkaluista on apua useimmilla tieteenaloilla:

Tiedonhaku pähkinänkuoressa

 1. Katkaise hakusanat. Katkaisumerkki on yleensä asteriski eli tähtimerkki (*).
 2. Kirjoita sanaliitot lainausmerkkien sisään.
 3. Käsitteiden eri variaatiot eli saman aihepiirin vaihtoehtoiset termit erotellaan OR-operaattorilla.
 4. Hakuun lisätään toinen aihepiiri AND-operaattorilla.

Esimerkki: tarkoituksena on tutkia miten eri kulttuureista (Käsite 1) olevien ihmisten kommunikointi (Käsite 2) sujuu työpaikoilla (Käsite 3) TAI mitä organisaation (Käsite 3) viestintä (Käsite 2) kertoo suhtautumisesta maahanmuuttoon (Käsite 1) TAI miten asenteet ulkomaalaisia (Käsite 1) kohtaan vaikuttavat vuorovaikutuksen (Käsite 2) kautta yrityksen (Käsite 3) toimintaan.

Hakusanat asetellaan tietokannan hakulaatikkoon näin:

Hakulausekkeena:

(multicultur* OR intercultur* OR cross-cultur* OR "cultural pluralism") AND (communicat* OR interact* OR discours*) AND (work* OR organization* OR organisation*)

Allekkaisesta listasta OR-operaatioksi

Augmentative and Alternative Communication¶
American Journal of Audiology¶
American Journal of Speech and Language Pathology¶
Aphasiology¶
ASHA Leader¶
Brain and Language¶
...

Replace > Find what:^p | Replace with:" OR "
...
Augmentative and Alternative Communication" OR "American Journal of Audiology" OR "American Journal of Speech and Language Pathology" OR "Aphasiology" OR "ASHA Leader" OR "Brain and Language" OR "
...

"Augmentative and Alternative Communication" OR "American Journal of Audiology" OR "American Journal of Speech and Language Pathology" OR "Aphasiology" OR "ASHA Leader" OR "Brain and Language"

APUA TIEDONHAKUUN