Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhakuopas /kone-, materiaali-, rakennustekniikka ja tuotantotalous: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Ohjeita lopputöiden tekemiseen

Ohjeet sähköisen opinnäytteen palauttamiseen

  • Laturi-järjestelmän avulla opiskelijat voivat syöttää valmiin pro gradu- tai diplomityön tarkastettavaksi sekä tallennettavaksi yliopiston arkistoon ja kirjastoon. 
  • Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.
  • Urkund on Oulun yliopistossa käytössä oleva plagioinnintunnistusjärjestelmä

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

 

Teknillisen tiedekunnan ohje lopputöiden tekemiseen

Viitteidenhallinta

 

Avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia, mm. Mendeley, JabRefBibTeXZotero.

Mendeley-opas

RefWorks

Siirrä hyvät viitteet talteen RefWorks- tai New RefWorks -viitteidenhallintaohjelmaan.

RefWorksin avulla voit:
- luoda tietokannan itse valituista viitteistä
- kirjoittaa lähdeviitteet tekstiin
- tehdä lähdeluettelon
- jakaa viitteitä muille

RefWorks-opas

New RefWorks -opas

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto

Muita lähteitä

Apua tiedonhakuun

Tietopalvelu opastaa ja auttaa etsiessäsi tietoa opinnäytetyön aiheesta. Ota yhteyttä ja varaa aika!

email: informationservice (at) oulu.fi

Tietopalvelun varauslomake

 

Konetekniikan uusimmat diplomityöt

Loading ...

Tuotantotalouden uusimmat diplomityöt

Loading ...

Konetekniikan uusimmat kandidaatintyöt

Loading ...

Tuotantotalouden uusimmat kandidaatintyöt

Loading ...

konetekniikan opinnäytteet

Diplomityöt

  • konetekniikan E-diplomityöt Jultika-tietokannassa 2013 lähtien (sisältää rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian opintosuunnan diplomityöt) 
  • konetekniikan painetut diplomityöt 1966-2012

      konetekniikan lisensiaatintyöt Oula-Finnassa

        tuotantotalouden lisensiaatintyöt Oula-Finnassa

Väitöskirjat

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja