Siirry pääsisältöön

Tiedonhakuopas /kone-, materiaali-, rakennustekniikka ja tuotantotalous: Opinnäytteet

Hyvä muistaa

Ota viitteidenhallintaohjelma käyttöön heti, kun aloitat tiedonhaun seminaarityötä, opinnäytetyötä tai tutkimusta varten. Lähdeviitteesi pysyvät järjestyksessä ja lähdeluettelon tekeminen on helppoa.

Ohjeita lopputöiden tekemiseen

  • Laturi-järjestelmän avulla opiskelijat voivat syöttää valmiin pro gradu- tai diplomityön tarkastettavaksi sekä tallennettavaksi yliopiston arkistoon ja kirjastoon. 
  • Muuntaja on www-palvelu, jonka avulla voidaan muuntaa esim. Microsoft Word -tiedostoja tiedostoja PDF/A-tiedostoiksi.
  • Turnitin on Oulun yliopistossa käytössä oleva plagioinnintunnistusjärjestelmä

Tekijänoikeudet opinnäytetyössä

 

Teknillisen tiedekunnan ohje lopputöiden tekemiseen

Viitteidenhallinta

 

Avoimesti saatavia viitteidenhallintaohjelmia, mm. Mendeley, JabRefBibTeXZotero.

Mendeley-opas

 

Tutkimusmenetelmät

Kielenhuolto

Muita lähteitä

Apua tiedonhakuun

Tietopalvelu opastaa ja auttaa etsiessäsi tietoa opinnäytetyön aiheesta. Ota yhteyttä ja varaa aika!

email: informationservice (at) oulu.fi

Tietopalvelun varauslomake

 

Konetekniikan uusimmat diplomityöt

Loading ...

Tuotantotalouden uusimmat diplomityöt

Loading ...

Konetekniikan uusimmat kandidaatintyöt

Loading ...

Tuotantotalouden uusimmat kandidaatintyöt

Loading ...

konetekniikan opinnäytteet

Diplomityöt

  • konetekniikan E-diplomityöt Jultika-tietokannassa 2013 lähtien (sisältää rakennesuunnittelun ja rakentamisteknologian opintosuunnan diplomityöt) 
  • konetekniikan painetut diplomityöt 1966-2012

      konetekniikan lisensiaatintyöt Oula-Finnassa

        tuotantotalouden lisensiaatintyöt Oula-Finnassa

Väitöskirjat

Muiden Suomen yliopistojen opinnäytteitä ja julkaisuja