Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Läheisyysoperaattorit

Läheisyysoperaattorit

Läheisyysoperaattorin avulla määritellään hakusanojen maksimietäisyys toisistaan, toisin sanoen montako sanaa niiden välissä saa korkeintaan olla. Läheisyysoperaattorit ovat tietokantakohtaisia eikä niitä ole käytössä kaikissa tietokannoissa. Tarkista läheisyysoperaattorin käyttö tietokannan oppaasta.

Milloin läheisyysoperaattoria käytetään?

  • Läheisyysoperaattori on parempi kuin AND-operaattori, kun halutaan varmistaa, että sanat ovat samassa asiayhteydessä eli esiintyvät dokumentissa lähellä toisiaan. 
  • Läheisyysoperaattori on parempi kuin fraasihaku, kun haettava asia voidaan ilmaista useammalla samankaltaisella ilmaisulla (esim. energy policy, policy on energy, policy for renewable energy). 

 

Esimerkiksi Scopuksessa läheisyysoperaattori W/2 hakee viitteet, joissa hakusanojen välissä saa olla korkeintaan kaksi sanaa.  Sanat voivat olla missä järjestyksessä tahansa.  Scopus 27.7.2018.

Sanojen etäisyys läheisyysoperaattorihaussa

Läheisyysoperaattorin numero kertoo, kuinka monta sana sanojen välissä saa maksimissaan olla. Peukalosääntönä sanojen etäisyyden rajoittamisessa voi käyttää esim. seuraavaa:

Sanojen etäisyys Hyödyllinen, kun halutaan löytää.. Esimerkki
0

Vierekkäiset sanat.

Hyödyllinen fraasien syonyymejä etsittäessä. Joskus kätevä myös tietokannoissa, joissa automaattinen taivutusmuotojen haku ei toimi lainausmerkkien sisällä.

(drinking OR potable) W/0 water

1-5 Samassa fraasissa olevat sanat. energy W/3 policy
5-15 Samassa lauseessa olevat sanat. Hyödyllinen erityisesti kokotekstihaussa. erosion W/10 vegetation
20-50 Samassa kappaleessa olevat sanat. Hyödyllinen kokotekstihaussa. healthcare W/30 Finland