Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Läheisyysoperaattorit

Läheisyysoperaattorit

Läheisyysoperaattorin avulla etsitään lähekkäin esiintyviä sanoja. Läheisyysoperaattoriin liitettävällä luvulla määritellään kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä.

Läheisyysoperaattorit ovat tietokantakohtaisia, eikä niitä ole käytössä kaikissa tietokannoissa. Tarkista läheisyysoperaattorin käyttö tietokannan oppaasta.

Milloin läheisyysoperaattoria käytetään?

  • Läheisyysoperaattori on parempi kuin AND-operaattori, kun halutaan varmistaa, että sanat ovat samassa asiayhteydessä eli esiintyvät dokumentissa lähellä toisiaan. 
  • Läheisyysoperaattori on parempi kuin fraasihaku, kun haettava asia voidaan ilmaista useammalla samankaltaisella ilmaisulla (esim. energy policy, policy on energy, policy for renewable energy).

Esimerkiksi Scopuksessa läheisyysoperaattori W/2 hakee viitteet, joissa hakusanojen välissä saa olla korkeintaan kaksi sanaa.  Sanat voivat olla missä järjestyksessä tahansa.  Scopus 27.7.2018.

Sanojen etäisyys läheisyysoperaattorihaussa

Läheisyysoperaattorin numero kertoo, kuinka monta sanaa hakusanojen välissä saa enintään olla. Peukalosääntönä sanojen etäisyyden rajoittamisessa voi käyttää esim. seuraavaa:

Sanojen etäisyys Hyödyllinen, kun halutaan löytää... Esimerkki
0

Peräkkäin esiintyvät sanat. Voidaan yleensä hakea myös lainausmerkeillä.

Hyödyllinen fraasien synonyymejä etsittäessä.

Joskus kätevä myös tietokannoissa, joissa automaattinen taivutus- ja monikkomuotojen haku ei toimi lainausmerkkien sisällä.

"drinking water" OR "potable water" 

(drinking OR potable) W/0 water

"speech disorder" OR "speech disorders"                                          

1-5 Samassa fraasissa olevat sanat. energy W/3 policy
5-15 Samassa lauseessa olevat sanat. Hyödyllinen erityisesti kokotekstihaussa. erosion W/10 vegetation
20-50 Samassa kappaleessa olevat sanat. Hyödyllinen kokotekstihaussa. healthcare W/30 Finland

Sanaliitto voi tuntua vakiintuneelta, esim. small and medium-sized enterprises (SMEs) tai small and medium-sized businesses (SMBs), mutta jolle kuitenkin löytyy myös muita ilmaisutapoja, esim. small traditional businesses, small to medium size companies, micro and small enterprises, small and medium manufacturing enterprises, small-medium knowledge-intensive firms. Kokoaspektia kuvaamaan on monta sanaa, samoin 'yritystä':

koko: micro, small, smaller, medium, mid (sized) 

yritys: enterprise, business, company, firm, corporation, organization, entrepreneur, retailer, manufacturer, industry jne.

Apuun tulee läheisyysoperaatio, jolla hakusanat pakotetaan toistensa läheisyyteen, mutta tiettyyn järjestykseen.

Läheisyysoperaattorit ovat tietokantakohtaisia. Luvulla ilmaistaan kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä.

Ebsco W3 (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) W3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))
ProQuest PRE/3 (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) PRE/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))
Scopus PRE/3 (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) PRE/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))
Web of Science NEAR/3 * (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) NEAR/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))

* Web of Science -tietokannassa on vain NEAR-läheisyysoperaattori, joka ei määrittele hakusanojen järjestystä.