Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Läheisyysoperaattorit

Läheisyysoperaattorit

Läheisyysoperaattorin avulla etsitään lähekkäin esiintyviä sanoja. Läheisyysoperaattoriin liitettävällä luvulla määritellään kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä. Sanoiksi lasketaan kaikki merkkijonot, myös mm. artikkelit (a, an, the) ja prepositiot (in, for jne.). 

Läheisyysoperaattorit ovat tietokantakohtaisia, eikä niitä ole käytössä kaikissa tietokannoissa. Tarkista läheisyysoperaattorin käyttö tietokannan oppaasta.

Milloin läheisyysoperaattoria käytetään?

  • Läheisyysoperaattori on parempi kuin AND-operaattori, kun halutaan varmistaa, että sanat ovat samassa asiayhteydessä eli esiintyvät dokumentissa lähellä toisiaan. 
  • Läheisyysoperaattori on parempi kuin fraasihaku, kun haettava asia voidaan ilmaista useammalla samankaltaisella ilmaisulla (esim. energy policy, policy on energy, policy for renewable energy).

Esimerkiksi Scopuksessa läheisyysoperaattori W/2 hakee viitteet, joissa hakusanojen välissä saa olla korkeintaan kaksi sanaa.  Sanat voivat olla missä järjestyksessä tahansa.  Scopus 27.7.2018.

Sanojen etäisyys läheisyysoperaattorihaussa

Läheisyysoperaattorin numero kertoo, kuinka monta sanaa hakusanojen välissä saa enintään olla. Peukalosääntönä sanojen etäisyyden rajoittamisessa voi käyttää esim. seuraavaa:

Sanojen etäisyys Hyödyllinen, kun halutaan löytää... Esimerkki
0

Peräkkäin esiintyvät sanat. Voidaan yleensä hakea myös lainausmerkeillä.

Hyödyllinen fraasien synonyymejä etsittäessä.

Joskus kätevä myös tietokannoissa, joissa automaattinen taivutus- ja monikkomuotojen haku ei toimi lainausmerkkien sisällä.

"drinking water" OR "potable water" 

(drinking OR potable) W/0 water

"speech disorder" OR "speech disorders"                                          

1-5 Samassa fraasissa olevat sanat. energy W/3 policy
5-15 Samassa lauseessa olevat sanat. Hyödyllinen erityisesti kokotekstihaussa. erosion W/10 vegetation
20-50 Samassa kappaleessa olevat sanat. Hyödyllinen kokotekstihaussa. healthcare W/30 Finland

Läheisyysoperaattoriesimerkki: pk-yritys

Sanaliitto voi tuntua vakiintuneelta, esim. small and medium-sized enterprises (SMEs) tai small and medium-sized businesses (SMBs), mutta jolle kuitenkin löytyy myös muita ilmaisutapoja, esim. small traditional businesses, small to medium size companies, micro and small enterprises, small and medium manufacturing enterprises, small-medium knowledge-intensive firms. Kokoaspektia kuvaamaan on monta sanaa, samoin 'yritystä':

koko: micro, small, smaller, medium, mid (sized) 

yritys: enterprise, business, company, firm, corporation, organization, entrepreneur, retailer, manufacturer, industry jne.

Apuun tulee läheisyysoperaatio, jolla hakusanat pakotetaan toistensa läheisyyteen, mutta tiettyyn järjestykseen.

Läheisyysoperaattorit ovat tietokantakohtaisia. Luvulla ilmaistaan kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä.

Jos halutaan käyttää läheisyysoperaatiota osana hakulausetta, koko läheisyysoperaatiorimssu kannattaa laittaa sulkumerkkien sisälle. Silloin ei tarvitse välittää eri tietokantojen erilaisista operaattoreiden suoritusjärjestyksistä.
 

Ebsco W3 (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) W3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))
ProQuest PRE/3 (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) PRE/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))
Scopus PRE/3 (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) PRE/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))
Web of Science NEAR/3 * (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) NEAR/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))

* Web of Science -tietokannassa on vain NEAR-läheisyysoperaattori, joka ei määrittele hakusanojen järjestystä.

Läheisyysoperaattoriesimerkki: etäopetus

Sanaliitto voi tuntua vakiintuneelta, esim. online education, mutta jolle kuitenkin löytyy myös muita ilmaisutapoja, esim. online learning, distance education, virtual classes, remote lessons. Etäaspektia kuvaamaan on monta sanaa, samoin 'opiskelua'.

AND-operaationa haettaisiin sanoja eri puolilta tietuetta tai tekstiä, jolloin 'etä' ja 'opiskelu' eivät välttämättä löytyisi samasta asiayhteydestä.

(distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) AND (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)

Fraasihaku noilla hakusanoilla edellyttäisi kymmeniä fraaseja; eikä aina edes käytetä fraaseja, vaan voidaan sanoa mm.: "distant surgical teaching", "designing courses for online delivery", "supporting college students remotely", "teaching language in virtual environments".

Apuun tulee läheisyysoperaatio, jolla hakusanat pakotetaan toistensa läheisyyteen ja mahdollistetaan myös esiintyminen kummassa tahansa järjestyksessä.

Läheisyysoperaattorit ovat tietokantakohtaisia. Luvulla ilmaistaan kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä.

Ebsco N5 (distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) N5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)
ProQuest N/5 (distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) N/5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)
Scopus W/5 (distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) W/5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)
Web of Science NEAR/5 (distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) NEAR/5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)

Jos halutaan käyttää läheisyysoperaatiota osana hakulausetta, koko läheisyysoperaatiorimssu kannattaa laittaa sulkumerkkien sisälle. Silloin ei tarvitse välittää eri tietokantojen erilaisista operaattoreiden suoritusjärjestyksistä.

"educational technology" OR ((distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) N5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)

(motivat* OR engage*) AND ((distan* OR online OR mobile OR virtual* OR remote*) W/5 (education OR pedagog* OR learn* OR school* OR teach* OR course* OR student* OR class OR classroom OR lesson* OR lecture* OR tutor* OR instruct*)