Skip to main contentLääketiede ja terveystieteet: Tietokannat

Oula-Finna

Kaikki tietokannat löytyvät Oula-Finna -kokoelmatietokannasta

Lääketieteen ja terveystieteiden keskeisiä tietokantoja

Muita hyödyllisiä tietokantoja

Hammaslääketieteen tietokantoja

Näyttöön perustuva lääketiede

Cochrane Library ja DynaMed ovat käytettävissä Terveysportissa

EBSCO-tietokannat

ProQuest-tietokannat

BMJ Learning

Neuvontaa

Lääketieteen kirjaston informaatikot
Sirpa Grekula puh. 0294 485147
Margit Heikkala puh. 0294 485140

Sähköposti: informationservice(at)oulu.fi

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000