Siirry pääsisältöön

HY00AQ22 Tiedonhankintakurssi (HuTK): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (HuTK)

Tunniste: HY00AQ22
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1-, 2- ja 3-periodeissa.
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat, joille ei ole omaa kurssia: 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä ymmärtää viitteidenhallinnan merkityksen.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallinta.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Toteutustavat: Luento-opetus 8 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa neljällä luennolla ja tiedonhakutehtävän suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Opetuskieli: suomi
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot
Kurssin entinen tunniste ja nimi: 010132Y, Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I / Tiedonhankintakurssi (HuTK).

Kurssin suoritus

Kurssin suorittamiseen kuuluu läsnäolo kaikilla luennoilla (4 x 2 oppituntia) ja tiedonhakutehtävä.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KPTK ja HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta/luento

2. viikko/kerta/luento

3. viikko/kerta/luento

4. viikko/kerta/luento

5. viikko/kerta on vapaaehtoinen työpaja

 • Saat ohjausta tiedonhakuun ja vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi.
 • Voit tehdä tiedonhakutehtävää ja/tai poissaolon korvaavaa tehtävää.

6. Tiedonhakutehtävä

 • Moodlessa tehtävädokumentti ja palautuspäivä.

Palaute

Kurssien toteutus 1-periodilla syksyllä 2024 (HuTK ja KPTK)

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä.

 • Etäryhmien Zoom-linkit Moodlessa.
 • Mikroluokat PK247 (sijainti) ja PK251 (sijainti) ovat Pegasus-kirjaston 2. kerroksessa.
   

MUUTOKSET MAHDOLLISIA!

1. kerta: viikko 37, ma 9.9.2024 alkaen (tummennettujen ajat ja paikat pysyvät viikosta toiseen samana)

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10

KPTK, PK251 / Kaisu Clarot

KPTK, PK251 / Seija Kulmala

KPTK, PK251 / Silja Lahdenperä

KPTK, PK247 / Kaisu Clarot

10-12 KPTK, PK251 / Anna-Liisa Kärnä

Logopedia, ryhmä 1, PK247 / Seija Kulmala

KPTK, PK251 / Anna-Liisa Kärnä

KPTK, PK247 / Maria Ahokas

Ruotsin kieli, etä / Jaana Suorajärvi

12-14

KPTK, psykologia, etä / Jaana Suorajärvi

Suomen kieli, etä / Jaana Suorajärvi

 

Englannin kieli, PK247 / Anna-Liisa Kärnä

14-16

 

 

Logopedia, ryhmä 2, PK247 / Seija Kulmala

 

2. viikko 38, ma 16.9.2024 alkaen (tummennettujen ajat ja paikat pysyvät viikosta toiseen samana)

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10

KPTK, PK251 / Kaisu Clarot

KPTK, PK251 / Seija Kulmala

KPTK, PK251 / Anna-Liisa Kärnä

KPTK, PK251 / Silja Lahdenperä

KPTK, PK247 / Kaisu Clarot

10-12

Logopedia, ryhmä 1, PK247 / Seija Kulmala

KPTK, PK251 / Anna-Liisa Kärnä

KPTK, PK247 / Maria Ahokas

Ruotsin kieli, etä / Jaana Suorajärvi

12-14

KPTK, psykologia, etä / Jaana Suorajärvi

Suomen kieli, etä / Jaana Suorajärvi

 

Englannin kieli, PK247 / Anna-Liisa Kärnä

14-16

 

 

Logopedia, ryhmä 2, PK247 / Seija Kulmala

 

3. viikko 38, ma 23.9.2024 alkaen (tummennettujen ajat ja paikat pysyvät viikosta toiseen samana)

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10

KPTK, PK251 / Kaisu Clarot

KPTK, PK251 / Seija Kulmala

KPTK, PK251 / Anna-Liisa Kärnä

 

10-12 KPTK, PK251 / Anna-Liisa Kärnä

Logopedia, ryhmä 1, PK247 / Seija Kulmala

KPTK, PK251 / Silja Lahdenperä

KPTK, PK247 / Kaisu Clarot

KPTK, PK247 / Maria Ahokas

Ruotsin kieli, etä / Jaana Suorajärvi

12-14

KPTK, psykologia, etä / Jaana Suorajärvi

Suomen kieli, etä / Jaana Suorajärvi

 

Englannin kieli, PK247 / Anna-Liisa Kärnä

14-16

 

 

Logopedia, ryhmä 2, PK247 / Seija Kulmala

 

4. viikko 40, ma 30.9.2024 alkaen (tummennettujen ajat ja paikat pysyvät viikosta toiseen samana)

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10

KPTK, PK251 / Kaisu Clarot

KPTK, PK251 / Seija Kulmala

KPTK, PK251 / Kaisu Clarot

KPTK, PK251 / Silja Lahdenperä

 

10-12 KPTK, PK251 / Anna-Liisa Kärnä

Logopedia, ryhmä 1, PK247 / Seija Kulmala

KPTK, PK251 / Anna-Liisa Kärnä

KPTK, PK247 / Maria Ahokas

Ruotsin kieli, etä / Jaana Suorajärvi

12-14

KPTK, psykologia, etä / Jaana Suorajärvi

Suomen kieli, etä / Jaana Suorajärvi

 

Englannin kieli, PK247 / Anna-Liisa Kärnä

14-16

 

 

Logopedia, ryhmä 2, PK247 / Seija Kulmala

Ilmoittautuminen / 1. periodi

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

HY00AQ22-3001 Tiedonhankintakurssi (HuTK) / 1. periodi, syksy 2024

Ilmoittautumisaika: 15.08.2024 - 10.09.2024

Opetusajat:

 • Englannin kielen ryhmä 
 1. pe 13.09.2024 12:15-14:00 PK247
 2. pe 20.09.2024 12:15-14:00 PK247
 3. pe 27.09.2024 12:15-14:00 PK247
 4. pe 04.10.2024 12:15-14:00 PK247
 5. pe 11.10.2024 12:15-14:00 PK247.
   
 • Ruotsin kielen ryhmä 
 1. pe 13.09.2024 10:15-12:00 Etäopetus
 2. pe 20.09.2024 10:15-12:00 Etäopetus
 3. pe 27.09.2024 10:15-12:00 Etäopetus
 4. pe 04.10.2024 10:15-12:00 Etäopetus
 5. pe 11.10.2024 10:15-12:00 Etäopetus.

Ilmoittautuminen / 2. periodi

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen: 

HY00AQ22-3002 Tiedonhankintakurssi (HuTK) / 2. periodi, syksy 2024

Ilmoittautumisaika: 15.8. – 17.10.2024.

Opetusajat: 

 • Arkeologian ja kulttuuriantropologian ryhmä: ma 28.10.– ma 25.11. klo 12–14 PK251.

 • HuTK:n yhteinen ryhmä (mm. kirjallisuus, informaatiotutkimus, saamen kieli, saamelainen kulttuuri): ma 28.10.– ma 25.11. klo 10–12 Etäopetus.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi