Tieteellisen tiedonhankinnan opas: Viitteidenhallinta

Hakutulosten tallentaminen

Viittausten ja lähdeluettelon teko on sujuvaa, kun otat heti ylös käyttämiesi lähteiden ainakin ns. bibliografiset eli lähdeluettelossa tarvittavat tiedot.

Onnistuneen haun jälkeen relevanteiksi arvioidut viitteet eli lähteet eli julkaisujen tiedot kannattaa tallentaa

Tekstin sisäiset viitteet ja lähdeluettelon voi tehdä

Viitteidenhallintaohjelmalla voit 

  • tallentaa eri tietokannoista löydetyt julkaisujen viitetiedot yhteen paikkaan 
  • järjestää viitteet aiheittain tai käyttötarkoituksen mukaan kansioihin tai ryhmiin
  • lisätä tutkielmasi tekstitiedostoon automaattisesti tekstin sisäiset viitteet
  • ja lähdeluettelon monien eri viittaustyylien eli lähdeluettelosäännöstöjen mukaan.

Viitteidenhallintaohjelma voi hyvässä lykyssä nopeuttaa kirjoitusprosessia, koska aikaa vievät ja tarkkuutta vaativat lähdeluettelot eli bibliografiat syntyvät hetkessä.

Mendeley

Ilmaisessa Mendeley-viitteidenhallintaohjelmassa yhdistyvät viitteiden hallinta ja akateeminen verkostoituminen.

BibTeX viitteidenhallinnassa

BibTeX on tiedostomuoto kirjallisuusviitteille LaTeX-järjestelmässä.