Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Systemaattinen tiedonhaku: Hakustrategian rakentaminen

Hakustrategian rakentaminen

Tässä osiossa esitellään systemaattisen hakustrategian rakentamisen malli, joka koostuu kahdeksasta eri vaiheesta. Käy läpi tämän osion sivut järjestyksessä. Voit rakentaa oman aiheesi hakustrategian tämän mallin pohjalta. Muista myös kirjata itsellesi ylös kaikki eri vaiheet tarkasti, jotta voit raportoida hakuprosessisi lopullisessa työssäsi. Vaiheet ovat:

 1. Aiheesta tutkimuskysymyksiin
 2. Keskeisten käsitteiden muodostaminen
 3. Vapaasanojen ideointi
 4. Tietokantakohtaisten asisanojen hakeminen
 5. Haun kohdentaminen
 6. Hakulausekkeiden rakentaminen
 7. Haun toteuttaminen tietokannoissa
 8. Haun rajaukset
 9. Hakutuloksen arviointi

Näissä osiossa voi olla myös päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi uusia hakusanoja voit löytää vielä haun toteuttamisvaiheessakin. 

Tässä osiossa on käytetty lähteinä seuraavia teoksia:

 • Aveyard, H. 2019. Doing a Literature Review in Health and Social Care: A Practical Guide. Fourth edition. London: Open University Press.

 • Lehtiö, L. & Johansson, E. 2016. Järjestelmällinen tiedonhaku hoitotieteessä. Teoksessa M. Stolt, A. Axelin & R. Suhonen. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. 2. korjattu painos. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja, sarja A:73, 35-55. Turku: Turun yliopisto.

 • Welch Medical Library 2020. PubMed: Building a Search. Saatavissa: https://youtu.be/xGYFDrORpzA [viitattu 14.5.2021]

 • Welch Medical Library 2020. PubMed: Filters and Field Tags. Saatavissa: https://youtu.be/E101qvK8ZJY [viitattu 14.5.2021]

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

Tässä osiossa käytetään hakustrategian rakentamiseen esimerkkiaihetta: 

"Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen".

 

<none>

Kuva: Kristine WookUnsplash