Siirry pääsisältöön

Systemaattinen tiedonhaku: Hakustrategian rakentaminen

Hakustrategian rakentaminen

Systemaattinen tiedonhaku edellyttää huolellista suunnittelua, ja sinun pitää myös pystyä toistamaan ja raportoimaan hakusi.

Tässä osiossa esitellään systemaattisen hakustrategian rakentamisen malli, joka koostuu yhdeksästä eri vaiheesta. Käy läpi tämän osion sivut järjestyksessä. Voit rakentaa oman aiheesi hakustrategian tämän mallin pohjalta. Muista myös kirjata itsellesi ylös kaikki eri vaiheet tarkasti, jotta voit raportoida hakuprosessisi lopullisessa työssäsi. Huomaathan, että mallin vaiheet 4. ja 5. koskevat pääsääntöisesti vain systemaattisten katsausten hakustrategiaa. 

Vaiheet ovat:

 1. Aiheesta tutkimuskysymyksiin
 2. Keskeisten käsitteiden muodostaminen
 3. Vapaasanojen ideointi
 4. Tietokantakohtaisten asiasanojen hakeminen
 5. Haun kohdentaminen
 6. Hakulausekkeiden rakentaminen
 7. Haun toteuttaminen tietokannoissa
 8. Haun rajaukset
 9. Hakutuloksen arviointi

Näissä osiossa voi olla myös päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi uusia hakusanoja voit löytää vielä haun toteuttamisvaiheessakin. 

Tässä osiossa on käytetty lähteinä seuraavia teoksia:

 • Aveyard, H. 2019. Doing a Literature Review in Health and Social Care: A Practical Guide. Fourth edition. London: Open University Press.

 • Lehtiö, L. & Johansson, E. 2016. Järjestelmällinen tiedonhaku hoitotieteessä. Teoksessa M. Stolt, A. Axelin & R. Suhonen. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. 2. korjattu painos. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja, sarja A:73, 35-55. Turku: Turun yliopisto.

 • Welch Medical Library 2020. PubMed: Building a Search. Saatavissa: https://youtu.be/xGYFDrORpzA [viitattu 14.5.2021]

 • Welch Medical Library 2020. PubMed: Filters and Field Tags. Saatavissa: https://youtu.be/E101qvK8ZJY [viitattu 14.5.2021]

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

Tässä osiossa käytetään hakustrategian rakentamiseen esimerkkiaihetta: 

"Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen".

 

Kuva: Kristine WookUnsplash

Hakulausekkeet talteen

Käytä apunasi esim. Word-tiedostoa, jossa pidät hakusanasi sekä myöhemmin muodostamasi hakulausekkeet tallessa sekä ajan tasalla. Hyvä tapa on myös tallentaa hakulausekkeet omalle käyttäjätilillesi kuhunkin tietokantaan.