Siirry pääsisältöön

Systemaattinen tiedonhaku: Tietokannat

Tietokantojen valinta

Systemaattisessa tiedonhaussa on hakutuloksen kattavuuden varmistamiseksi syytä tehdä tiedonhaku useammassa tietokannassa. Tutustu tietokantojen kuvauksiin ja tee niissä tarvittaessa alustavia hakuja selvittääksesi, onko tietokanta aiheesi kannalta sopiva. 

Monialaiset tietokannat ja käyttöliittymät

 • Scopus
  • Scopus on laaja viitetietokanta, jonka aihealoina ovat luonnontieteet, lääketiede, tekniikka, yhteiskunta- ja humanistiset tieteet.
  • Scopus sisältää Medline-tietokannan, mutta PubMed- ja Medline (Ovid) -tietokannat tarjoavat monipuolisemmat hakuominaisuudet.
 • Web of Science
  • Monitieteinen viitetietokanta.
 • Ebsco Databases
 • ProQuest Databases
  • Ebsco ja ProQuest Databases sisältävät kansainvälisiä eri alojen tietokantoja. Tiedonhakuja voi tehdä kaikista tietokannoista yhtä aikaa tai yhdestä tai useammasta erikseen. Huom. muista dokumentoida, mihin alatietokantoihin haku on kodistettu.
  • Tietokantakohtaisia asiasanahakuja ei voi hyödyntää, jos haun tekee useammasta tietokannasta. Tällöin kannattaa hakea ko. tietokannasta erikseen (esim. Ebsco-tietokanta CINAHL). 

Lääketieteen ja terveystieteiden alojen tietokannat

 • PubMed
  • Vapaasti käytettävissä oleva lääketieteen ja lähialojen, hammaslääketieteen ja hoitotieteen viitetietokanta.
 • Medline (Ovid)
  • Kansainvälinen viitetietokanta, joka sisältää lääketieteen ja lähialojen, hammaslääketieteen ja hoitotieteen  artikkeliviitteitä. Vastaa sisällöltään PubMed-tietokantaa.
 • CINAHL
  • CINAHL on hoitotieteen ja hoitotyön sekä lähialojen kansainvälinen viitetietokanta.
 • APA PsycArticles 
  • Kansainvälisiä psykologian ja sen lähialojen kokotekstilehtiä. 
 • Medic
  • Medic sisältää viitteitä suomalaisista lääke- ja hoitotieteellisistä artikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten ja virastojen raporteista.
 • Cochrane Library
  • Näyttöön perustuvaa tietoa lääketieteen ja hoitotyön alalta. Sisältää muun muassa systemaattisia katsausartikkeleita ja kontrolloitujen tutkimusten rekisterin.
 • JBI EBP Database
  • Näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyön alalta. Aineistoja ja välineitä tiedon hakemiseen, arviointiin ja soveltamiseen terveydenhoitoalalle.
 • PEDro - Physiotherapy Evidence Database
  • Fysioterapian kliinisten tutkimusten maksuton viitetietokanta, josta voi hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioita tutkimusmetodien laadusta.
 • OTDBASE - Occupational Therapy Journal Literature Search Service
  • Toimintaterapian alan viitetietokanta. 

Huom!

Yliopiston ja ammattikorkeakoulun käytettävissä olevat tietokantavalikoimat eroavat toisistaan. Tarkista tietokantaan pääsy alla olevista linkeistä (Pääsy tietokantoihin).

Systemaattisia katsauksia sisältäviä tietokantoja (lääketiede ja terveystieteet)

 • Cochrane Database of Systematic Reviews
 • Epistemonikos
 • PROSPERO - International prospective register of systematic reviews

Kuva: Pixabay

Muiden tieteenalojen tietokannat

Jos tarvitset tiedonhakuusi esim. kasvatustieteiden, tekniikan tai hallinnon alojen tietokantoja, tutustu tarjontaan kirjaston laatimissa yliopiston tiedonhakuoppaissa ja ammattikorkeakoulun tiedonhakuoppaissa