Siirry pääsisältöön

Systemaattinen tiedonhaku: 9. Hakutuloksen arviointi

Hakutuloksen arviointi

Sopiva hakutulosmäärä systemaattiseen katsaukseen ei ole yksiselitteinen: Jos aihetta on tutkittu paljon, niin hakutulosjoukko on luonnollisesti suuri. Jos taas aihetta on tutkittu todella vähän, täytyy hakua mahdollisesti laajentaa, jotta kaikki aihetta sivuavatkin artikkelit löytyisivät. Oleellista on, että pystyt perustelemaan hakutuloksesi, kun raportoit hakuasi. Tässä sinua auttaa huolellisesti laadittu hakusuunnitelma. 

Hakusanojen ja hakulausekkeen arviointi

Kun olet suorittanut haun, kannattaa tässä vaiheessa tarkastella hakutuloksia ja pohtia vielä:

  • Vastaavatko hakutulokset haettua?
  • Puuttuuko hausta vielä relevantteja termejä?
  • Ovatko kaikki käyttämäsi käsitteet tarpeellisia ja hyödyllisiä haun kannalta?
  • Löytyykö hakutuloksista lisää termejä, joita voisit lisätä omaan hakuusi?
  • Tuoko jokin termi jatkuvasti vääränlaisia hakutuloksia?

​​​​​​​Voit käyttää hakulausekkeen arvioinnin apunasi mm. Karolinska Institutetin kattavan haun tarkistuslistaa, joka perustuu kattavampaan PRESS-tarkistuslistaan (linkitetyn julkaisun Taulukko 1).  

Esimerkkiaiheemme "sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen" kohdalla voisi esimerkiksi pohtia ja tarkastella sitä, onko hakusanoihin tarpeen sisällyttää osaamiseen liittyvät termit, vai riittääkö, että tietoa haetaan pelkästään käsitteillä sairaanhoitajaopiskelijat sekä käsihygienia. Kun tietoa haetaan jo sairaanhoitajien koulutukseen tai sairaanhoitajaopiskelijoihin liittyvillä hakusanoilla, niin liittyvätkö kaikki hakutulokset jo automaattisesti opintojen aikaiseen osaamiseen, taitoihin tai kompetenssiin ilman osaamiseen liittyviä termejäkin? 

Hakulausekkeen testaaminen

Ennen lopulliseen hakulausekkeeseen päätymistä, hakulauseketta on hyvä testata:

  • Oletko löytänyt esim. manuaalisella haulla, orientoivassa haussa tai ohjaajasi avulla relevantteja artikkeleita, jotka eivät sisälly tietokahtahakujesi tuloksiin? Tällöin hakulausekkeesi kattavuutta on syytä pohtia uudestaan, sillä systemaattisen haun tulisi paikantaa kaikki relevantit dokumentit aiheesta.

  • Voit verrata hakustrategiaasi myös muihin saman aiheen hakustrategioihin. Hakustrategioita löydät systemaattisten katsausten protokollista. Näitä löydät mm. Cochrane Librarysta tai JBI EBP tietokannasta. Systemaattisia katsauksia voi hakea myös esim. PubMedista ja CINAHL:sta systematic review-rajauksella. Myös Oula-Finnassa ulkomaisten e-aineistojen välilehdellä voi hakea systemaattisia katsauksia lisäämällä hakusanaksi "systematic review". Katsauksen protokolla on usein linkitetty katsaukseen.

 

Kuva: congerdesign