Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Systemaattinen tiedonhaku: 2. Keskeisten käsitteiden muodostaminen

Keskeisten käsitteiden muodostaminen

Muodostamasi tutkimuskysymys tai -kysymykset eivät suoraan sovellu hakulausekkeiksi, vaan niistä tulisi erottaa haun kannalta keskeiset ja välttämättömät käsitteet. Käsitteet kannattaa mieltää omiksi aihekokonaisuuksiksi tai käsiteryhmiksi. 

Pääsääntöisesti hakulausekkeessa tulee olla korkeintaan neljä aihekokonaisuutta.

 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

Tutkimuskysymys: Mitkä tekijät edistävät sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaamista opintojen aikana?

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3
sairaanhoitajaopiskelijat käsihygienia  osaaminen 
student nurses hand hygiene  competence