Siirry pääsisältöön

Systemaattinen tiedonhaku: 2. Keskeisten käsitteiden muodostaminen

Keskeisten käsitteiden muodostaminen

Muodostamasi tutkimuskysymys tai -kysymykset eivät suoraan sovellu hakulausekkeiksi, vaan niistä tulisi erottaa haun kannalta keskeiset ja välttämättömät käsitteet. Käsitteet kannattaa mieltää omiksi aihekokonaisuuksiksi tai käsiteryhmiksi. 

Pääsääntöisesti hakulausekkeessa tulee olla korkeintaan neljä aihekokonaisuutta, ja yleensä niitä on 2-3 kpl.

 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

Tutkimuskysymys: Mitkä tekijät edistävät sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaamista opintojen aikana?

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3
sairaanhoitajaopiskelijat käsihygienia  osaaminen 
student nurses hand hygiene  competence