Siirry pääsisältöön

Systemaattinen tiedonhaku: 7. Haun toteuttaminen tietokannoissa

Haun toteuttaminen tietokannoissa

Hakulausekkeiden huolellisen rakentamisen jälkeen on aika toteuttaa varsinainen tiedonhaku. Jokainen tietokanta toimii hieman eri tavalla, joten jokainen haku toteutetaan kunkin tietokannan toimintaperiaatteiden mukaisesti. Alla on esitelty systemaattisen haun toteuttamistapoja Medicissä, PubMedissä, CINAHL:ssa sekä Scopuksessa.

PubMedissä sekä CINAHL:ssa on käytetty esimerkkihaussa niin kutsuttua rakennuspalikkametodia (Building block method). Tässä metodissa on hyödyllistä se, että voit tarkastella hakutuloksia ensin käsiteryhmittäin ennen kuin yhdistät ne toisiinsa AND-operaattorilla. 

Useimpiin tietokantoihin voi tehdä henkilökohtaisen tilin, jolloin hakuja voi tallentaa suoraan tietokantaan. Koska hakulauseketta monesti täydennetään prosessin edetessä, on tietokantaan tallennettuja hakulausekkeita mahdollista muokata ja tehdä uudelleen. 

Haun toteuttaminen PubMedissä

 

1. Mene PubMedin tarkennetun haun puolelle (Advanced). 

 

2. Kopioi hakulauseketaulukosta valmiiksi kirjoittamasi, PubMedin haun ensimmäinen käsiteryhmä Query box -kenttään. (Huom! Ylempää hakuriviä ei tässä haussa tarvitse käyttää, sillä olet jo kohdistanut kaikki hakusanat tiettyihin kenttiin kenttäkoodeilla.)

 

3. Lisää haku talteen hakuhistoriaasi valitsemalla Search-painikkeen sijaan pudotusvalikosta Add to History. Hakuhistoria tulee näkyville hakulaatikon alapuolelle. Muista tarkistaa mahdolliset PubMedin ilmoitukset haun toteutumisesta. 

4. Toista sama kahden muun käsiteryhmän kohdalla, kunnes kaikki kolme hakua näkyvät hakuhistoriassa. 

5. Yhdistä nyt kaikki eri käsiteryhmillä tehdyt haut toisiinsa AND-operaattorilla. Yhdistäminen tapahtuu Query box -kentässä yhdistämällä tekemiesi hakujen tunnistenumerot toisiinsa AND-operaattorilla. Voit myös yhdistää haut Actions-valikosta. 

6. Voit tarkastella viimeisen, yhdistetyn haun hakutuloksia klikkaamalla hakutulosnumeroa. 

7. PubMed-viitteitä voi mm. viedä viitteidenhallintaohjelmiin, tallentaa omalle My NCBI-tilille, lähettää sähköpostitse

Haku toteutettu 1.6.2021. 

Haun toteuttaminen Scopuksessa

 

1. Kopioi hakulauseketaulukosta valmiiksi kirjoittamasi Scopuksen haun käsiteryhmät, ja liitä ne kukin omille riveilleen. Lisää hakurivejä saat lisättyä Add search field -painikkeesta. Klikkaa tämän jälkeen Search-painiketta. 

 

2. Scopus näyttää hakutuloslistauksen suoraan. Pääset muokkaamaan hakuasi Edit-valikosta. Jos käytät Scopuksen uudempaa tulosnäkymää, siirry muokkaamaan hakua näkymän yläreunan Search-linkistä.

 

3. Edit-painike vie sinut takaisin hakunäkymään, jossa näkyy myös hakuhistoriasi. Pääset takaisin hakutuloslistaukseen klikkaamalla hakutulosnumeroa. 

4. Hakutulosten tulostaminen ja tallentaminen, katso artikkeli: How do I email, print, or create a bibliography, or save documents to PDF format? Tallennettujen hakujen käyttämisestä katso artikkeli: How do I manage my Saved searches?

Haku toteutettu 10.5.2021

Haun toteuttaminen CINAHL:ssa

 

1. Mene CINAHL:n tarkennetun haun puolelle. 

 

2. Kopioi hakulauseketaulukosta valmiiksi kirjoittamasi, CINAHL:n haun ensimmäinen käsiteryhmä, ja liitä se CINAHL:ssa ensimmäiselle hakuriville. Hae painamalla Search-painiketta. Hakusi tallentuu hakuhistoriaan. Hakuhistorian saat auki klikkaamalla hakurivien alapuolella näkyvää Search History -painiketta. 

 

3. Pyyhi tämän jälkeen pois ensimmäinen hakulausekkeesi hakuriviltä, ja kopioi sen tilalle toinen, valmiiksi kirjoittamasi CINAHL:n haun käsiteryhmä. Tee haku painamalla Search-painiketta. 

 

4. Toista viimeinen haku samalla tavalla viimeisellä käsiteryhmällä. Tämän jälkeen kaikki kolme hakua näkyvät hakuhistoriassasi. 

 

5. Yhdistä nyt kaikki eri käsiteryhmillä tehdyt haut toisiinsa. Yhdistäminen tapahtuu ruksimalla hakujen vasemmalla puolella näkyvät laatikot, ja klikkaamalla hakujen yläpuolelta Search with AND -painiketta. 

Huom! Muista myös tässä vaiheessa pyyhkiä pois yläpuolella näkyvälle hakuriville mahdollisesti jäänyt hakulauseke. Muuten tänne jääneet hakusanat tulevat uudelleen hakuun mukaan, ja haku ei toteudu oikein. 

Lopullinen haku tulee hakuhistoriaan näkyviin ylimmäiseksi hauksi. 

 

6. Hakutuloksia pääset tarkastelemaan klikkaamalla sivun oikealta puolelta View Results -painiketta. 

7. Voit tallentaa hakusi tai tulostaa viitteet, katso lisätietoa CINAHL-oppaasta.

Haku toteutettu 10.5.2021. 

Haun toteuttaminen Medicissä

 

1. Kopioi hakulauseketaulukosta valmiiksi kirjoittamasi Medicin haun käsiteryhmät, ja liitä ne kukin omille riveilleen. Klikkaa tämän jälkeen Hae-painiketta. Voit kirjoittaa OR-operaattorin hakusanojen väliin, tai voit käyttää pelkkää välilyöntiä (Medicissä välilyönti on oletuksena OR-operaattori).

 

2. Hakutuloslistaus tulee suoraan näkyville hakurivien alapuolelle. Oikealta pudotusvalikosta kannattaa laittaa päälle "Kaikki asiasanat" -valinta, jotta näet, millä suomen- ja englanninkielisillä asiasanoilla hakutuloksia on kuvailtu. 

 

3. Hakuhistorian saat tarvittaessa näkyville Hakuhistoria-painikkeesta

<none>

4. Mediciin ei voi luoda tunnuksia ja tallentaa hakuja. Voit kuitenkin tulostaa hakuhistorian tai lähettää sen sähköpostiin

Haku toteutettu 16.4.2021