Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Systemaattinen tiedonhaku: Harmaa kirjallisuus

Harmaa kirjallisuus

Harmaan kirjallisuuden määritelmän mukaan (esim. Tepa-termipankki) se on suppeaan käyttöön tarkoitettua kirjallisuutta, jota voi olla vaikea saada käsiinsä. Harmaata kirjallisuutta julkaisevat muut kuin vakiintuneet kaupalliset tai akateemiset julkaisukanavat. Julkaiseminen ei ole näiden tahojen päätehtävä. Harmaalta kirjallisuudelta puuttuu systemaattinen jakelu eikä sitä yleensä löydy kirjastojen kokoelmista. Sitä indeksoidaan heikosti viitetietokantoihin, joten sen etsiminen voi olla haastavaa. Harmaa kirjallisuus voi olla mm. raportteja, konferenssijulkaisuja, kliinisiä tutkimuksia, virallisjulkaisuja ja opinnäytteitä. Yleensä harmaata kirjallisuutta ei ole vertaisarvioitu. Vertaisarviointiprosessin puuttuminen nopeuttaa julkaisemista, joten harmaa kirjallisuus voi sisältää varsin ajankohtaista tietoa. Harmaan kirjallisuuden laatu vaihtelee suuresti, joten sen lähteitä on syytä tarkastella kriittisesti.

Harmaan kirjallisuuden lähteitä (lääketiede ja terveystieteet)

 • MedNar
  • Lääketieteen alan hakukone. Hakutuloksissa mm. artikkeleita, kliinisiä tutkimuksia, blogitekstejä ja patentteja.
 • ClinicalTrials.gov
  • kliinisiä tutkimuksia
 • ICTPR Search Portal 
  • WHO:n ylläpitämä kliinisten tutkimusten rekisteri
 • HTA Database
  •  terveydenhuollon menetelmien arviointeja
 • Cochrane Central Register of Controlled Trials (sisältyy Cochrane Library -tietokantaan)
 • viitteitä sekä viitetietokannoista että harmaan kirjallisuuden lähteistä (mm. PubMed, EMBASE, CINAHL, ICTPR ja ClinicalTrials.gov)

Harmaan kirjallisuuden sivustoja

Avoimia väitöskirjasivustoja

Väitöskirjojen tietoja löytyy myös Google Scholar:sta ja joistain tietokannoista esim. CINAHL.

Konferenssijulkaisuja

Google Scholar sisältää konferenssijulkaisuja, kuten myös useat tietokannat esim. Scopus, Web of Science, CINAHL ja IEEE Xplore.

Preprint-lähteitä

 • medRxiv
  • Palvelusta voi hakea ennakkojulkaisuja, eli ns. preprinttejä lääketieteen ja terveystieteiden aloilta
 • bioRxiv
  • Palvelusta voi hakea ennakkojulkaisuja, eli ns. preprinttejä biotieteiden aloilta

Hakukoneita