Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Systemaattinen tiedonhaku: 1. Aiheesta tutkimuskysymyksiin

Aiheesta tutkimuskysymyksiin 

​Systemaattisen tiedonhaun toteuttaminen alkaa aina tutkimusaiheen määrittelyllä. Pyri valitsemaan sellainen aihe, josta olet ainakin jossain määrin kiinnostunut, tai josta haluaisit aidosti löytää tutkimustietoa. Systemaattinen tiedonhaku vaatii sekä aikaa että pitkäjänteisyyttä, joten sinua motivoiva aihe auttaa sinua myös saattamaan tutkimustyösi kunnialla loppuun. 

Aiheen valinnan jälkeen sinun tulisi määritellä tutkimussuunnitelmasi perusteella tutkimuskysymys tai -kysymykset, joihin tutkimuksesi pyrkii etsimään vastauksia. Tutkimuskysymysten muotoiluun kannattaa käyttää aikaa. Pidä kysymyksesi neutraaleina, eli älä tee kysymyksissäsi olettamuksia siitä, millaista tutkittua tietoa tulet löytämään. Hyvä tutkimuskysymys on täsmällinen, hyvin rajattu sekä tarpeeksi yksinkertainen.

PICO-malli

Tutkimuskysymysten muodostamisessa voit käyttää apuna erilaisia malleja, joista tunnetuin lienee PICO. PICO-mallissa tunnistat tutkimuskysymykseesi liittyvät osat, eli Patient/Population (potilasryhmä), Intervention (interventio/mielenkiinnon kohde), Comparison (vertailu/konteksti) ja Outcome (lopputulosmuuttujat).

Muista kuitenkin, että riippuu täysin omasta aiheestasi, sopiiko se PICO- malliin tai muihin tutkimuskysymysten jäsentelyyn tarkoitettuihin malleihin. PICO:n osat eivät myöskään aina sovi suoraan tiedonhaun hakukokonaisuuksiksi. 

Esimerkki PICO-mallista

Tutkimuskysymys: Millaisia vaikutuksia liikunnalla on muistisairaan päivittäisistä perustoiminnoista suoriutumiseen tavanomaiseen hoitoon (tai toiseen lääkkeettömään menetelmään) verrattuna?

P

Potilasryhmä

Muistisairas

I

Interventio

Liikunta

C

Vertailu

Tavanomainen hoito tai muu lääkkeetön menetelmä

O

Lopputulosmuuttujat

Päivittäisistä perustoiminnoista suoriutuminen (ADL)

 

Lähde: Tutkimustiedon hakeminen 2021. Hotus: Hoitotyön tutkimussäätiö. https://www.hotus.fi/tutkimustiedon-hakeminen/

Orientoiva haku

Sekä aiheen valinnan että tutkimuskysymysten määrittelyn tukena on usein hyvä tehdä jo alustavaa tiedonhakua aiheesta. Tutustumalla aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen osaat jo tutkimuksesi alussa hahmottaa paremmin sen, kuinka paljon ja millaista kirjallisuutta aiheesta mahdollisesti löytyy.  

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

Aiheesta "Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen" voisi muodostaa seuraavan tutkimuskysymyksen:

Mitkä tekijät edistävät sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaamista opintojen aikana?

 

 <none>

Kuva: StartupStockPhotos