Siirry pääsisältöön

Systemaattinen tiedonhaku: 1. Aiheesta tutkimuskysymyksiin

Aiheesta tutkimuskysymyksiin 

​Systemaattisen tiedonhaun toteuttaminen alkaa aina tutkimusaiheen määrittelyllä. Pyri valitsemaan sellainen aihe, josta olet ainakin jossain määrin kiinnostunut, tai josta haluaisit aidosti löytää tutkimustietoa. Systemaattinen tiedonhaku vaatii sekä aikaa että pitkäjänteisyyttä, joten sinua motivoiva aihe auttaa sinua myös saattamaan tutkimustyösi kunnialla loppuun. On myös hyödyllistä valita aihe, josta ei ole juuri julkaistu tai olla julkaisemassa katsausta. Tutustu siis katsausten rekistereihin, etenkin jos tavoitteenasi on julkaista artikkeli aiheesta.

Aiheen valinnan jälkeen sinun tulisi määritellä tutkimussuunnitelmasi perusteella tutkimuskysymys tai -kysymykset, joihin tutkimuksesi pyrkii etsimään vastauksia. Tutkimuskysymysten muotoiluun kannattaa käyttää aikaa. Pidä kysymyksesi neutraaleina, eli älä tee kysymyksissäsi olettamuksia siitä, millaista tutkittua tietoa tulet löytämään. Hyvä tutkimuskysymys on täsmällinen, hyvin rajattu sekä tarpeeksi yksinkertainen.

PICO-malli

Tutkimuskysymysten muodostamisessa voit käyttää apuna erilaisia malleja, joista tunnetuin lienee PICO. PICO-mallissa tunnistat tutkimuskysymykseesi liittyvät osat, eli 

  • Patient/Population (potilasryhmä)
  • Intervention (interventio/mielenkiinnon kohde)
  • Comparison (vertailu/konteksti)
  • Outcome (lopputulosmuuttujat)

Muista kuitenkin, että riippuu täysin omasta aiheestasi, sopiiko se PICO- malliin tai muihin tutkimuskysymysten jäsentelyyn tarkoitettuihin malleihin. PICO:n osat eivät myöskään aina sovi suoraan tiedonhaun hakukokonaisuuksiksi. 

Lisätietoa PICO-mallista ja tutkimuskysymysten muotoilusta:

Esimerkkejä PICO-mallista

Tutkimuskysymys: Millaisia vaikutuksia liikunnalla on muistisairaan päivittäisistä perustoiminnoista suoriutumiseen tavanomaiseen hoitoon (tai toiseen lääkkeettömään menetelmään) verrattuna?

P

Potilasryhmä

Muistisairas

I

Interventio

Liikunta

C

Vertailu

Tavanomainen hoito tai muu lääkkeetön menetelmä

O

Lopputulosmuuttujat

Päivittäisistä perustoiminnoista suoriutuminen (ADL)

Lähde: Tutkimustiedon hakeminen 2021. Hotus: Hoitotyön tutkimussäätiö. https://www.hotus.fi/tutkimustiedon-hakeminen/

 

Tutkimuskysymys: Mikä on runsasverihiutaleisen plasman teho ja turvallisuus tenniskyynärpään sekä lumpiojänteen ja akillesjänteen tendinopatian hoidossa

Lähde: Karjalainen T, Sihvonen R, Kokki H, Mäkelä M, Isojärvi J, Mäkinen E. 2017. Runsasverihiutaleinen plasma 
jännevaivojen hoidossa. Suomen Lääkärilehti 72(13), 45-51.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

Aiheesta "Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen" voisi muodostaa seuraavan tutkimuskysymyksen:

Mitkä tekijät edistävät sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaamista opintojen aikana?

 

 

Kuva: StartupStockPhotos

Orientoiva haku

Sekä aiheen valinnan että tutkimuskysymysten määrittelyn tukena on usein hyvä tehdä jo alustavaa tiedonhakua aiheesta. Tutustumalla aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen osaat jo tutkimuksesi alussa hahmottaa paremmin sen, kuinka paljon ja millaista kirjallisuutta aiheesta mahdollisesti löytyy.  

Video: Preparing for a systematic search

Aiemmat ja tulevat katsaukset

Ennen katsauksen aloittamista on hyödyllistä tietää, millaisia katsauksia aiheesta on jo aiemmin tehty. Näiden hakustrategioita tutkimalla saat vinkkiä myös oman hakustrategiasi rakentamiseen.

Meneillään olevia katsauksia tutkitaan protokollien rekisteröintialustoilta. Jos aiot julkaista tutkimusartikkelin aiheestasi, on hyödyllistä tarkistaa, onko aiheesta jo valmistumassa katsauksia. Mikäli ei ole, rekisteröinnillä voit kertoa muille, että valitsemastasi aiheesta on katsaus tulossa. Näin muut voivat välttää saman aiheen valitsemista. Monet lehtikustantajat edellyttävät nykyään rekisteröidyn protokollan.

Katsausrekistereitä:

PICOn vaihtoehdot

Erityisesti laadullisen tutkimuksen aiheita voi olla vaikea sovittaa PICO-malliin. Tällöin juuri laadullisiin tutkimuskysymyksiin kehitetyt mallit, kuten SPIDER, SPICE ja ECLIPSe, voivat olla käyttökelpoisia. Voit lukea näistä malleista lisää SuRe Infon luvusta Qualitative research. Lisätietoa PICO-munnelmista löydät Hotukselta.