Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Systemaattinen tiedonhaku: 5. Haun kohdentaminen

Haun kohdentaminen 

Tiedonhakija voi valita, mihin hakukenttiin tiedonhakunsa kohdistaa, eli mistä kentistä hakusanojen on löydyttävä. Tavallisimmin aiheenmukaisessa tiedonhaussa käytettäviä kenttiä ovat artikkelin otsikko, tiivistelmä ja asiasanat. Tavallisimmat hakukentät voi valita hakulomakkeen alasvetovalikoista. 

Vapaiden hakusanojen kohdalla osassa tietokannoista voi käyttää kenttäkoodeja (Field tags). Kenttäkoodin avulla valitset, mistä kentistä vapaita hakusanoja etsitään. Kenttäkoodit ovat tietokantakohtaisia, joten kussakin tietokannassa käytetyt kenttäkoodit voit tarkistaa tietokannan omista ohjeista.

 

Esimerkkejä haun kohdentamisesta:

  • PubMedissä voit käyttää vapaiden hakusanojen kohdalla kenttäkoodia [tw], jolloin hakusanoja haetaan useista tietokantaan tallennettujen dokumenttien kentistä joissa on tekstiä, mutta ei tekijän affiliaatiotiedoista, tekijöiden nimistä tai lehtien nimistä. Tämä kohdennus sopii yleensä katsaushakuihin. MeSH-asiasanat puolestaan merkitään kettäkoodilla [Mesh]. Kenttäkoodeihin voit tutustua PubMed-oppaan avulla. 
  • Medicissä oletuskohdennus on otsikko, tiivistelmä, asiasanat ja tekijä. Tämä kohdennus sopii yleensä katsaushakuihin. 
  • CINAHL:ssa oletuskohdennus on otsikko, tiivistelmä ja asiasanat. Tämä kohdennus sopii yleensä katsaushakuihin. CINAHL-asiasanat merkitään kenttäkoodilla (MH).
  • Scopuksessa oletuskohdennus on otsikko, tiivistelmä ja asiasanat. Tämä kohdennus sopii yleensä katsaushakuihin. 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

PubMedin haussa käytettävät vapaat hakusanat kenttäkoodien kanssa sekä tietokantakohtaiset asiasanat. 

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3
student nurses[tw] handwashing[tw] competence[tw]
nursing students[tw] hand washing[tw] skills[tw]
nursing pupils[tw] hand hygiene[tw] knowledge[tw]
pupil nurses[tw] hand sanitation[tw] know-how[tw]
nursing education[tw] hand sanitization[tw] knowhow[tw]
"Students, Nursing"[Mesh] hand disinfection[tw] "Professional Competence"[Mesh]
"Education, Nursing"[Mesh] hand cleansing[tw] "Mental Competency"[Mesh]
hand cleaning[tw] "Health Knowledge, Attitudes, Practice"[Mesh]
surgical scrubbing[tw]
"Hand Hygiene"[Mesh]

Sairaanhoitajaopiskelijoiden käsihygieniaosaaminen

CINAHL:n haussa käytettävät vapaat hakusanat sekä tietokantakohtaiset asiasanat:

Käsite 1 Käsite 2 Käsite 3
student nurses handwashing competence
nursing students hand washing skills
nursing pupils hand hygiene knowledge
pupil nurses hand sanitation know-how
nursing education  hand sanitization knowhow
(MH "Students, Nursing+") hand disinfection (MH "Professional Competence+")
(MH "Education, Nursing+") hand cleansing (MH "Clinical Competence+")
hand cleaning (MH "Student Knowledge")
surgical scrubbing (MH "Nursing Knowledge")
(MH "Handwashing")
(MH "Surgical Scrubbing")