Siirry pääsisältöön

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisijan opas: Avoin julkaiseminen (Open Access)

Tavoitteena avoin julkaiseminen

Avoimuus on osa vastuullista tutkimustoimintaa sekä yksi tieteen ja tutkimuksen perusarvoista. Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan sitä, että julkaisu on avoimesti luettavissa internetissä ilman erillistä maksua. Taustalla on ajatus siitä, että julkisesti rahoitetun tutkimustiedon tulee olla mahdollisimman laajasti yhteiskuntien hyödynnettävissä. 

Valokuva ihmisestä.

Oulun ammattikorkeakoulun avoimen julkaisemisen periaatteet

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) tuo julkaisuilla esille TKI-toiminnan tuloksia sekä henkilöstön ja opiskelijoiden osaamista ja asiantuntijuutta. Avoimen julkaisemisen periaatteiden tavoitteena on edistää avointa julkaisemista. Julkaisemalla avoimesti pyritään vahvistamaan Oamkin vaikuttavuutta. Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan julkaisujen lähtökohtaista avoimuutta (Gold Open Access) ja julkaisujen rinnakkaistallentamista.

Oamkin avoimen julkaisemisen periaatteet:

 1. Julkaisut tulee ensisijaisesti julkaista avoimissa julkaisukanavissa (Gold Open Access).
 2. Julkaisujen avoimeen jatkokäyttöön kannustetaan käyttämällä ensisijaisesti CC-BY-lisenssiä, mikäli kustantaja tämän sallii.
 3. Julkaisut rinnakkaistallennetaan ammattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseukseen kustantajien sallimien lupien puitteissa.
 4. Ohjeistus avoimeen julkaisemiseen ja rinnakkaistallentamiseen löytyy Oamkin julkaisijan oppaasta.
 5. Julkaisemisessa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä.
 6. Rehtorin nimittämä Oamk Journalin toimituskunta ylläpitää ja kehittää julkaisemisen linjauksia yhdessä toimijoiden ja julkaisutoiminnan tukipalvelujen kanssa. Lisäksi he tiedottavat ja opastavat oamkilaisia avoimen julkaisemisen käytänteissä.
 7. Avoimen julkaisemisen kehittymistä seurataan säännöllisesti Oamk Journalin toimituskunnassa.
 8. Opinnäytetyöt tallennetaan Theseukseen, josta suositellaan valitsemaan avoin kokoelma ja lisensoimaan työ CC-BY-lisenssillä.

Hyväksytty Oulun ammattikorkeakoulun johtoryhmässä 14.3.2023

Avoimen julkaisemisen edut

 • Lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
 • Lisää vuorovaikutusmahdollisuuksia.
 • Lisää todennäköisyyttä tulla viitatuksi.
 • Edistää tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta.
 • Edistää yritysten toimintamahdollisuuksia ja innovaatioita.
 • Lisää rahoituksen vaikuttavuutta.
 • Edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
 • Edistää globaalia hyvinvointia.

Arenen Open Access -suositus

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on edistää tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta. Julkisesti rahoitetun tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten tulee olla avoimesti kenen tahansa saavutettavissa. Lausuman mukaisesti ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien ja tutkijoiden edellytetään rinnakkaistallentavan tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Theseus-julkaisuarkistoon 1.1.2010 lähtien. Myös aiemmin julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamista suositellaan.

ARENE ry suosittaa, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia kuten kunkin koulutusalan Open Access -lehtiä ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja.

Arene ry, Open Access julkilausuma

OKM kannustaa avoimeen julkaisemiseen rahoitusmallin kautta. Rahoitusmallissa vuosien 20212024 julkaisutyyppien AE avoimet julkaisut saavat painokertoimen 1,2.

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallisen linjauksen mukaan, kaikkien vertaisarvioitujen tutkimus- ja konferenssiartikkeleiden tulee olla välittömästi avoimesti saatavissa vuodesta 2022 alkaen.

Tämä koskee kotimaisia ja kansainvälisiä vertaisarvioituja tieteellisiä lehti- ja konferenssiartikkeleita (OKM:n julkaisutyyppi-luokitus A, pois lukien A3), jotka lähetetään julkaisuharkintaan 1.1.2022 tai sen jälkeen.Välittömällä avoimuudella tarkoitetaan artikkelin vertaisarvioidun version julkaisemista avoimena julkaisijatahon/kustantajan kanavassa tai rinnakkaistallentamista tutkijan/tutkimusorganisaation kanavassa ilman kustantajan asettamia embargoja.

Avoimen julkaisemisen vaihtoehdot

Julkaisun avoimuudella tarkoitetaan, että se on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa.

Kuvassa aukinainen lukko ja teksti open access.

 Kultainen OA (Gold OA)
Julkaisu on vapaasti käytettävissä verkossa. Julkaisemisesta voidaan periä maksu (APC, article processing charge). Maksaja voi olla kirjoittaja, hänen työnantajansa tai tutkimuksen rahoittaja. Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On olemassa myös sellaisia OA-lehtiä, jotka eivät peri julkaisumaksuja.

 Vihreä OA (Green OA, rinnakkaistallentaminen)
Julkaisu tai sen osa voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen. Kustantaja voi myös rajata sitä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Rinnakkaistallentaminen on tutkijalle ilmaista.

ResearchGate, Academia.edu ym. tutkijoiden yhteisöpalvelut eivät ole virallisia rinnakkaistallennuskanavia, koska ne eivät täytä esim. pysyvyyden vaatimusta. Rinnakkaistallentamisen oikeuksia voi tarkistaa Sherpa/Romeo palvelusta sekä kustantajien ja lehtien verkkosivuilta.

 Hybridi OA
Kirjoittaja voi ostaa yksittäisen artikkelin avoimeksi maksamalla APC-maksun, joka on yleensä tuhansia euroja. Hybridilehti on eri asia kuin OpenAccess -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavana. Hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla.

Avoimen julkaisemisen sanastoa

Embargo = Kustantajan määrittelemä viive- / karanteeniaika, jonka aikana aineistoa ei saa julkaista vapaasti verkossa. Embargo-aika alkaa joko elektronisen version tai painetun version ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargoaika on yleensä 6–36 kk.

APC (article processing charge) = Käsittelymaksu / kirjaittajamaksu / julkaisumaksu, joka peritään kirjoittajalta, kun hän julkaisee artikkelin gold open access- tai hybridilehdessä.

Final published version (tai publisher PDF) = Julkaisu siinä muodossa kuin kustantaja sitä sähköisesti jakelee.

Institutional repository (tai Institutional server) = Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen avoin julkaisuarkisto, esim. Theseus.

Post-print (myös final draft tai author-accepted version) = Viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt mahdollisen vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan taittotyö ei vielä näy.  Termissä oleva 'post' (jälkeen) koskee sisältöä, ei painamista. Versio on "in terms of content" eli sisällöllisesti sama kuin lopullisessa julkaisussa oleva artikkeli. Proof-vesileimalla varustettu versio ei enää täytä final draft -version kriteereitä (liian valmis).

Pre-print = käsikirjoitusversio, jota ei ole vertaisarvioitu.