Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisijan opas: Avoin julkaiseminen (Open Access)

Tavoitteena avoin julkaiseminen

Avoimuus on osa vastuullista tutkimustoimintaa sekä yksi tieteen ja tutkimuksen perusarvoista. Avoimella julkaisemisella tarkoitetaan sitä, että julkaisu on avoimesti luettavissa internetissä ilman erillistä maksua. Taustalla on ajatus siitä, että julkisesti rahoitetun tutkimustiedon tulisi olla mahdollisimman laajasti yhteiskuntien hyödynnettävissä. 

Valokuva, jossa kannettava tietokone ja lehtikasa, jonka päällä silmälasit.

Avoimen julkaisemisen edut

  • Lisää tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta.
  • Lisää vuorovaikutusmahdollisuuksia.
  • Lisää todennäköisyyttä tulla viitatuksi.
  • Edistää tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta.
  • Edistää yritysten toimintamahdollisuuksia ja innovaatioita.
  • Lisää rahoituksen vaikuttavuutta.
  • Edistää tutkimustietoon perustuvaa päätöksentekoa.
  • Edistää globaalia hyvinvointia.

Arenen Open Access -suositus

Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on edistää tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten avointa saavutettavuutta. Julkisesti rahoitetun tutkimus- ja kehitystoiminnan tulosten tulee olla avoimesti kenen tahansa saavutettavissa. Lausuman mukaisesti ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien ja tutkijoiden edellytetään rinnakkaistallentavan tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Theseus-julkaisuarkistoon 1.1.2010 lähtien. Myös aiemmin julkaistujen artikkelien rinnakkaistallentamista suositellaan.

ARENE ry suosittaa, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia kuten kunkin koulutusalan Open Access -lehtiä ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja.

Arene ry, Open Access julkilausuma

Avoimen julkaisemisen vaihtoehdot

Julkaisun avoimuudella tarkoitetaan, että se on Internetin kautta kokonaisuudessaan ilmaiseksi ja esteettömästi luettavissa, tulostettavissa ja kopioitavissa.

 Kultainen OA (Gold OA)
Julkaisu on vapaasti käytettävissä verkossa. Julkaisemisesta voidaan periä maksu (APC, article processing charge). Maksaja voi olla kirjoittaja, hänen työnantajansa tai tutkimuksen rahoittaja. Maksut vaihtelevat muutamasta kymmenestä eurosta tuhansiin euroihin. On olemassa myös sellaisia OA-lehtiä, jotka eivät peri julkaisumaksuja.

 Vihreä OA (Green OA, rinnakkaistallentaminen)
Julkaisu tai sen osa voidaan kustantajan luvalla rinnakkaistallentaa tieteenala- tai organisaatiokohtaiseen julkaisuarkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla joko heti tai ennalta määrätyn embargoajan jälkeen. Kustantaja voi myös rajata sitä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Rinnakkaistallentaminen on tutkijalle ilmaista.

ResearchGate, Academia.edu ym. tutkijoiden yhteisöpalvelut eivät ole virallisia rinnakkaistallennuskanavia, koska ne eivät täytä esim. pysyvyyden vaatimusta. Rinnakkaistallentamisen oikeuksia voi tarkistaa Sherpa/Romeo palvelusta sekä kustantajien ja lehtien verkkosivuilta.

 Hybridi OA
Kirjoittaja voi ostaa yksittäisen artikkelin avoimeksi maksamalla APC-maksun, joka on yleensä tuhansia euroja. Hybridilehti on eri asia kuin OpenAccess -lehti, jossa kaikki artikkelit ovat avoimesti saatavana. Hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla.

AVOIMET JULKAISUARKISTOT

Avoimen julkaisemisen sanastoa

Embargo = Kustantajan määrittelemä viive- / karanteeniaika, jonka aikana aineistoa ei saa julkaista vapaasti verkossa. Embargo-aika alkaa joko elektronisen version tai painetun version ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargoaika on yleensä 6–36 kk.

APC (article processing charge) = Käsittelymaksu / kirjaittajamaksu / julkaisumaksu, joka peritään kirjoittajalta, kun hän julkaisee artikkelin gold open access- tai hybridilehdessä.

Final published version (tai publisher PDF) = Julkaisu siinä muodossa kuin kustantaja sitä sähköisesti jakelee.

Institutional repository (tai Institutional server) = Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen avoin julkaisuarkisto, esim. Theseus.

Post-print (myös final draft tai author-accepted version) = Viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt mahdollisen vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan taittotyö ei vielä näy.  Termissä oleva 'post' (jälkeen) koskee sisältöä, ei painamista. Versio on "in terms of content" eli sisällöllisesti sama kuin lopullisessa julkaisussa oleva artikkeli. Proof-vesileimalla varustettu versio ei enää täytä final draft -version kriteereitä (liian valmis).

Pre-print = käsikirjoitusversio, jota ei ole vertaisarvioitu.