Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisijan opas: Etusivu

Tervetuloa Oulun ammattikorkeakoulun julkaisijan oppaaseen

Tässä oppaassa on tietoa ja ohjeistusta julkaisutoiminnasta, kuten oikean julkaisukanavan valinnasta, Oamkin verkkojulkaisusarja Oamk Journalista sekä julkaisutietojen ilmoittamisesta ja rinnakkaistallentamisesta.

Sivusto sisältää myös avoimeen julkaisemiseen liittyvän ohjeistuksen. Oamk on sitoutunut avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteiden noudattamiseen sekä avoimuuden osaamisen vahvistamiseen.

Valokuva vanhasta kirjoituskoneesta.

Miksi julkaista?

  • Julkaisemalla voit tuoda esille omaa osaamistasi ja asiantuntijuuttasi.  
  • Julkaisu on meriitti tekijälleen.
  • Julkaisutoiminta kertoo laadukkaasta opetuksesta ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. 
  • Julkaisutoiminta tukee Oamkin markkinointiaimagon rakentamista ja viestintää.
  • Julkaisut (ml. taiteellinen toiminta, audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat) tuovat 2 % OKM:ltä tulevasta perusrahoituksesta (OKM:n luokitteluluokat A–F, I.) Laskennassa otetaan huomioon kolmen viimeisen vuoden julkaisut. Kerroin 1,2 avoimesti saatavilla oleville luokkien A‐E julkaisuille vuodesta 2021 alkaen.

Julkaiseminen hankkeissa

Oamk toteuttaa paljon erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. On tärkeää, että hankkeiden tuloksista tiedotetaan julkisesti. Näin tietämys Oamkin osaamisesta ja tki-toiminnasta lisääntyy.

Jokaisessa hankkeessa tulee tuottaa vähintään yksi OKM:n julkaisutyyppiluokittelun mukainen julkaisu. Hankkeissa tapahtuva julkaisutoiminta on tärkeää huomioida jo hakemusvaiheessa, jolloin siihen voidaan varata tarvittava resurssi.

Mistä resurssit?

Henkilökuntaa kannustetaan julkaisutoimintaan muun muassa resurssoimalla kirjoittamisesta kiinnostuneille opettajille työaikasuunnitelmaan kirjoittamisresurssia. Resurssitarve eli arvio tuntimäärästä arvioidaan työaikasuunnitelmassa puolivuosittain ja samoin toteuma. Työaikasuunnitelmassa määritellään, mistä opettaja aikoo kirjoittaa ja missä julkaista. Kirjoittamisresurssi suunnataan OKM:n ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirjan mukaisiin julkaisuihin.

OAMK JOURNALIN UUSIMMAT

Loading ...