Siirry pääsisältöön

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisijan opas: Julkaisukanavien laadunarviointi

Julkaisukanavien laadunarviointi

Julkaisukanavan valinnassa tulee ottaa huomioon sen laatu. ARENE ry suosittaa, että ammattikorkeakouluissa toimivat opettajat ja tutkijat suosivat julkaistessaan avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia, kuten Open Access -lehtiä ja avoimesti saatavilla olevia sarjajulkaisuja.

Kuvituskuva.

Varo saalistavia kustantajia

Saalistavat kustantajat (predatory publishers) markkinoivat julkaisujaan houkuttelevilla sähköpostiviesteillä. Näiden kustantajien pääasiallinen tavoite on kerätä kirjoittajamaksuja. Ne eivät huolehdi artikkeleiden vertaisarvioinnista eivätkä panosta toimitustyöhön. Lehden ilmoittamat toimittajat, toimituskunnat ja vaikuttavuuden arviointia kuvaavat mittarit ovat usein valheellisia. Saalistajille on myös tyypillista, että niiden nimet jäljittelevät ja muistuttavat läheisesti arvostettujen lehtien ja kustantajien nimiä.

Lue lisää: Ruth, A-S. 2018. Kuinka välttää saalistajajulkaisuja? Vastuullinen tiede 15.3. https://vastuullinentiede.fi/fi/julkaiseminen/kuinka-valttaa-saalistajajulkaisuja

Julkaisukanavan luotettavuuden arviointi

Luotettavan  julkaisukanavan tunnusmerkkejä ovat mm. seuraavat:

  • Yhteystiedot on ilmoitettu selkeästi.
  • Julkaisukanava julkaisee vertaisarvioinnin kriteerit ja prosessin  selkeästi verkkosivuillaan.
  • Julkaisukanavalla on arvostetuista tutkijoista koostuva toimitusneuvosto.
  • Julkaisu on indeksoitu oman alansa keskeisiin tietokantoihin, Web of Science tai Scopus-tietokantoihin.
  • Julkaisulla on ISSN-numero.
  • Oman alasi tutkijat ovat julkaisseet lehdessä.

Jos lehti tai kustantaja ei ole tuttu, kannattaa lukea muutama artikkeli ja arvioida niiden laatua. Voit myös ottaa yhteyttä kirjoittajiin tai lehden toimituskunnassa oleviin tutkijoihin ja kysyä heidän kokemuksiaan lehdestä ja kustantajasta.

Lähde: Lilja, J., Ilva, J., Pölönen, J. & Jukka, L. 2014. Miten voin arvoida avoimen julkaisun luotettavuutta? Hakupäivä 4.8.2020. 

Lue lisää arvioinnista

Oulun yliopiston kirjasto: Tieteellisiin julkaisuihin perustuva arviointi

JULKAISUFOORUMI JUFO

Julkaisufoorumin logo.

 

Julkaisufoorumi (JUFO) on tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Eri tieteenaloille ominaisten julkaisukulttuurien huomioimiseksi luokitus sisältää niin lehtiä, kirjasarjoja, konferensseja kuin kirjakustantajiakin. 

 

Mitä lehden Impact Factor (IF) kertoo?

Impact Factor (IF) eli vaikuttavuuskerroin kuvaa tieteellisen julkaisun merkittävyyttä. IF kertoo kuinka monta viitettä keskimäärin kyseinen julkaisu sai kahden edellisen vuoden artikkeleihinsa. Impact Factor on yleensä mainittu lehden kotisivulla. Niitä voidaan etsiä myös tietokannoista, esim. Journal Citation Reports (JCR). Kannattaa kuitenkin huomioida, että vasta perustetun laadukkaankin julkaisun Impact Factor on julkaisun alkuvaiheessa alhainen. Myöskään korkeatasoiset kansalliset tieteelliset julkaisut eivät tule koskaan samaan kovin korkeaa Impact Factoria julkaisukielen ollessa suomi. 

Lue lisää Impact Factorista Oulun yliopiston kirjaston sivuilta.