Siirry pääsisältöön

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisijan opas: Tilastoja

Oamkin julkaisut yksiköittäin Tiedejatutkimus.fi:ssä

  • Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.
  • Oamkin julkaisut löytyvät palvelusta vuodesta 2010 lähtien. Julkaisuja voi selata esimerkiksi vuosittain ja julkaisutyypeittäin.
  • H ja I luokkien julkaisuja ei vielä näy tiede- ja tutkimus.fi:ssä.
  • Palvelusta löydät myös Oamkin julkaisuprofiilin.

 

Vuoden 2023 julkaisut: Kaikki Oamkin julkaisut

Ammatillinen opettajakoulutus        Hallintoyksikkö        ICT ja viestintä        Liiketoiminta ja luonnonvara
Terveysala       Kielikeskus        Sosiaaliala, kuntoutus ja kulttuuri        Rakennus-, energia ja talotekniikka 

Sähkö-, automaatio- ja konetekniikka       Liiketoiminnan kehitys        Vähähiilisyys      Digitaaliset ratkaisut

 

Vuoden 2022 julkaisut: Kaikki Oamkin julkaisut

Ammatillinen opettajakoulutus        Hallintoyksikkö        Informaatioteknologian yksikkö        Liiketalouden yksikkö
Sosiaali- ja terveysalan yksikkö       Kielikeskus        Kulttuurialan yksikkö        Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö       


Julkaisujen tilastotiedot on haettavissa Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta.

Oamkin julkaisumäärä vuosina 2010–2022
 

Vaakapylväsdiagrammi, josta näkyy Oamkin julkaisumäärä vuosittain vuosina 2010-2022. Julkaisuja oli vuonna 2022 yhteensä 737, vuonna 2021 yhteensä 696, vuonna 2020 yhteensä 991, vuonna 2019 yhteensä 769, vuonna 2018 yhteensä 669 ja vuosina 2017-2010 alle 500.

LähdeVipunen (27.6.2023)

ePookin ja Oamk Journalin julkaisumäärät vuosina 
2008–2022

Kuvio, jossa ePookin ja Oamk Journalin julkaisumäärät vuosina 2008-2021. Julkaisumäärä on ollut koko ajan kasvava. Vuonna 2022 se oli 316.

ePooki vaihtui Oamk Journaliksi 29.4.2021. Julkaisutilastoon on laskettu erikseen kokoomateosten sisältämät osajulkaisut.

10 eniten julkaisseen amkin julkaisumäärät vuosina 2020–2022

Järjestys vuoden 2022 julkaisumäärän mukaan

Vaakapylväsdiagrammi, jossa on 10 eniten julkaisseen amkin julkaisumäärät vuosina 2020-2022. Oamk julkaisi vuonna 2022 yhdenneksäksi eniten. Eniten julkaisuja oli tuolloin LAB-amkilla, yhteensä 1610 kappaletta.

Ammattikorkeakoulujen julkaisumäärä julkaisuluokittain vuosina 2010–2022

Kuviossa kaikkien ammattikorkeakoulujen julkaisumäärä julkaisuluokittain vuosina 2010-2022.