Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisijan opas: Rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentaminen

Rinnakkaistallentamisella tarkoitetaan sitä, että Oamkin henkilökunta tallentaa julkaisunsa myös Theseukseen. Rinnakkaistallentamisen velvoite perustuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n vuonna 2009 antamaan lausumaan ja Oamkin päätökseen avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden noudattamisesta.

Rinnakkaistallentamisen luvat

Pyydä rinnakkaistallennuslupa julkaisun muilta mahdollisilta kirjoittajilta. Suullinen lupa riittää. Pyydä luvat kuvien, karttojen, yms. tekijänoikeudellisen aineiston (jolla on muu tekijä kuin kirjoittaja itse) verkkotallentamiseen.

Lähetä artikkelin final draft -tiedosto (post print /Accepted Author Manuscript, AAM) eli viimeinen korjattu ja vertaisarvioinnin läpikäynyt versio (PDF) kirjastoon julkaisutietojen ilmoittamisen yhteydessä.

Rinnakkaistallentamiseen vaaditaan artikkelin alkuperäisen kustantajan lupa. Kirjasto huolehtii luvan pyytämisestä tai tarkastamisesta.

Arenen Open Access -lausuma

Rinnakkaistallentaminen Theseukseen

Julkaisu tulee rinnakkaistallentaa ammattikorkeakoulujen avoimeen julkaisuarkisto Theseukseen. Rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, ammattilehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita. Lisäksi Theseukseen suositellaan tallentamaan myös muita julkaisuja, kuten populaareja artikkeleita, muita julkaistuja kirjoituksia ja kustannussopimusten salliessa myös monografioita ja opetusmateriaalia. 

Kun tallennat julkaisusi julkaisutietoilmoituksen yhteydessä Justukseen PDF-tiedostona, se siirtyy sieltä Theseukseen kustantajaluvan tarkistuksen jälkeen. Voit toimittaa artikkeleita kirjastoon rinnakkaistallennettavaksi myös jälkikäteen.

Oamkin oman julkaisusarja Oamk Journalin julkaisut rinnakkaistallennetaan Theseukseen osana julkaisuprosessia.

Henkilöstön julkaisut rinnakkaistallenteina Theseuksessa

YHTEYSHENKILÖ

Valokuvassa Riitta Kokko.Kokko Riitta
Julkaisutiedonkeruu ja rinnakkaistallentaminen

p. 050 317 4635
riitta.kokko@oulu.fi

 

TARKISTA RINNAKKAISTALLENNUSOIKEUTESI

Sherpa/Romeon logo.

Sherpa/RoMEO rinnakkaistallennusoikeuksien tarkistamisen palveluun on koottu perustiedot kustantajien ja yksittäisten lehtien rinnakkaistallennusoikeuksista. Palvelusta selviää voiko esim. kansainvälisessä tiedelehdessä julkaistua artikkelia rinnakkaistallentaa ja millä ehdoin sen saa tallentaa.

Kotimaisten tiedekustantajien rinnakkaistallennuskäytännöt

Ammattilehtien rinnakkaistallentamis- ja avoimen julkaisemisen politiikkoja