Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisijan opas: Oamk Journal

Oamk Journal

Oamk Journal on Oulun ammattikorkeakoulun verkkojulkaisusarja, jonka toimintaa linjaa ja kehittää toimituskunta. Toimituskunnan tehtävänä on myös edistää Oamkin henkilöstön julkaisutoimintaa. Oamk Journalin tavoitteena on tehdä näkyväksi Oamkin toimintaa ja popularisoida tutkimustyötä.

Valokuva, jossa lehtiä pöydällä.

Oamk Journalin julkaisut ovat open access -periaatteen mukaisesti verkossa avoimesti saatavana. Oamk Journalissa julkaistaan vain sähköisessä muodossa.

Julkaiseminen Oamk Journalissa

Oamk Journalin tavoitteena on tehdä näkyväksi Oamkin toimintaa ja popularisoida Oamkissa tehtävää tutkimustyötä sekä sen tuloksia. Julkaisuissa pyritään korkeaan laatuun ja yhteiskunnalliseen hyödynnettävyyteen. Julkaisut ilmestyvät verkossa julkaisu kerrallaan.

Oamk Journalissa kirjoittajina toimivat Oamkin asiantuntijat ja yhteistyökumppanit. 

Ohjeita Oamk Journalin kirjoittajille

Oamk Journalin toimituskunta

Oamk Journalin toimituskunta edistää henkilöstön julkaisutoimintaa sekä vastaa Oamk Journalin toimintamallista, linjauksista sekä kehittämisestä. Toimituskuntaan (2021–2022) kuuluvat:

Valokuvassa Aino-Liisa Jussila.

Jussila Aino-Liisa 
Sosiaali- ja ter-veysalan yksikkö

Valokuvassa Minna Kamula.

Kamula Minna

Informaatiotek-nologian yksikkö

Valokuvassa Satu Koho.

Koho Satu, pj

Kulttuurialan yksikkö

Valokuvassa Vesa Pitsinki.

Pitsinki Vesa

Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikkö

Valokuvassa Juha Pousi.

Pousi Juha

Ammatillinen opet-tajakorkeakoulu

Valokuvassa Sirpa Puolakka.

Puolakka Sirpa

Liiketalouden yksikkö

Valokuvassa Anne-Maria Haapala.

Haapala Anne-Maria
Hallintoyksikkö

Valokuvassa Sirpa Ahvenlampi.

Ahvenlampi Sirpa
siht.

Oulun yliopisto, Kirjasto, Julkaisupalvelut

Valokuvassa Riitta Kokko.

Kokko Riitta
Oulun yliopisto, Kirjasto, Julkaisupalvelut

YHTEYSHENKILÖT

Valokuvassa Satu Koho.

Koho Satu

Oamk Journal 
päätoimittaja

p. 040 541 9954
satu.koho(at)oamk.fi

 

Valokuva Sirpa Ahvenlammesta.

Ahvenlampi Sirpa

Oamk Journal
julkaisukoordinaattori

p. 050 563 6552
sirpa.ahvenlampi(at)oulu.fi

 

OAMK JOURNALIN UUSIMMAT

Loading ...