Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Oulun ammattikorkeakoulun julkaisijan opas: Julkaisutietojen ilmoittaminen

JULKAISUPISTEET

OKM:n tiedonkeruuseen raportoitavien julkaisujen tulee täyttää seuraavat kriteerit

 • julkaisu on julkisesti kenen tahansa saatavilla,
 • julkaisukanavalla on tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista,
 • julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa,
 • tekijällä on yhteys Oamkiin ja
 • julkaisu perustuu tekijän Oamkissa tekemään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön.

Open Access julkaisuista 1,2 pistettä OKM:n tiedonkeruussa

Uudet ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteerit tulevat voimaan vuonna 2021. Koska rahoituksessa otetaan huomioon kolme vuotta takautuvasti, tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2018 lähtien Open Access -julkaisujen kerroin on 1,2. Tämä koskee A-E-luokkiin kuuluvia julkaisuja eli kirjallisia tuotoksia.

JULKAISULUOKITUKSET

Tiedonkeruussa julkaisut luokitellaan niiden muodon (julkaisutyyppi) ja sisällön (tieteenala) mukaan.

Julkaisutyypit

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
Tieteelliset kirjat
Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet (henkilökunnan)
H Patentit ja keksintöilmoitukset
Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Julkaisutietojen ilmoittaminen

Henkilökunnan tulee ilmoittaa ammattikorkeakoulussa tekemäänsä tutkimus- tai asiantuntijatyöhön liittyvät julkaisunsa mahdollisimman pian julkaisemisen jälkeen Justus - julkaisutietojen tallennuspalveluun, jotta ne tulevat huomioiduiksi OKM:n julkaisutiedonkeruussa. 

 • Julkaisutyyppien A-G tiedot kirjoittaja ilmoittaa itse Justukseen. (Huom! Oamk Journalin julkaisut ilmoitetaan toimituskunnan toimesta Justukseen, joten niitä kirjoittajan ei tarvitse itse ilmoittaa.)
 • Justus-palveluun kirjaudutaan käyttäen Eduuni-ID:tä. Jos sinulla ei vielä ole Eduuni-ID:tä, ohjeet tunnuksen rekisteröimiseen löytyvät Eduuni-infon wikisivulta.
 • Justus-ohjeet suomeksi.
 • Kun olet tallentantanut yleiset julkaisutiedot, tallenna myös varsinainen julkaisu PDF-muodossa Theseus-tallennusta (rinnakkaistallennusta) varten.
 • Ilmoituksen jälkeen kirjasto tarkistaa julkaisutiedot. Tarkistuksen jälkeen julkaisutiedot ovat selailtavissa Tiedejatutkimus.fi-palvelussa
 • Tiedot siirtyvät automaattisesti OKM:n vuosittaiseen julkaisutiedonkeruuseen ja ne huomioidaan korkeakoulujen rahoituksessa. 
 • Julkaisutyypit H (patentti- ja keksintöilmoitukset) ja I (Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat) ilmoitetaan sähköpostilla riitta.kokko@oulu.fi.


  Kuvio, jossa kuvion muodossa esitetty julkaisujen ilmoittamisen prosessi.

YHTEYSHENKILÖ

Valokuvassa Riitta Kokko.Kokko Riitta
Julkaisutiedonkeruu ja rinnakkaistallentaminen
p. 050 317 4635
riitta.kokko@oulu.fi

 

UKK – Usein kysytyt kysymykset julkaisujen ilmoittamisesta

Jos julkaisun tekijöinä on useita Oamkin työntekijöitä, ilmoittavatko kaikki julkaisun Justukseen?

Ei. Riittää, että yksi kirjoittaja ilmoittaa julkaisun. Julkaisu rekisteröidään kaikille kirjoittajille, mutta tilastoidaan vain kerran.

Jos sama julkaisu on julkaistu useammalla eri välineellä, kuten paperiversiona ja sähköisenä netissä, ilmoitetaanko jokainen versio julkaisurekisteriin erikseen?

Ei. Julkaisu tilastoidaan vain yhteen kertaan.

Jos julkaisussa on kirjoittajia useasta eri ammattikorkeakoulusta, ilmoittaako jokainen kirjoittaja sen erikseen? 

Kyllä. Useamman ammattikorkeakoulun yhdessä tekemät julkaisut tilastoi kukin mukana ollut ammattikorkeakoulu omaksi julkaisukseen.

Voiko blogitekstin ilmoittaa julkaisutiedonkeruussa? 

Kyllä, jos se on julkaistu toimitetulla verkkosivulla, jolla on toimituskunta, ei vain yksittäistä toimittajaa. Toimituskunnan, kirjoittajan ja kirjoituksen ilmestymisajan tulee käydä ilmi sivustolta. 

Pitääkö minun itse ilmoittaa Oamk Journalin julkaisu? 

Ei. Oamk Journalin julkaisut imoitetaan toimituskunnan toimesta Justukseen. 

Voinko ilmoittaa tiedonkeruuseen julkaisun, jonka unohdin ilmoittaa edellisenä vuonna? 

Kyllä, julkaisutiedonkeruuseen poimitaan Justuksesta kaksi edeltävää täyttä vuotta.