Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HuTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään kaikilla periodeilla.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

 • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
 • Finna.fi

4. viikko/kerta

 • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
 • Elektroniset kirjat
 • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Kurssien toteutus 2-periodilla syksyllä 2022 (HuTK ja KTK)

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä, viikot 44–48, ma 31.10.2022 alkaen:
 

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10 Kasvatustieteet, ryhmä 2, etä / Jaana Suorajärvi 

Kasvatustieteet, ryhmä 3, etä / Anna-Liisa Kärnä


HUTK yhteinen, etä / Jaana Suorajärvi

10-12  
12-14 HUTK, arkeologia ja kulttuuriantropologia, PK247 / Anna-Liisa Kärnä 

 

 

14-16

Kasvatustieteet, ryhmä 1, etä / Kaisu Clarot

Kasvatustieteet, ryhmä 4, PK247 / Kaisu Clarot

 

 

Etäryhmien Zoom-linkit Moodlessa.

Mikroluokat Pegasus-kirjaston 2. kerroksessa: PK247 sijainti.

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 2. periodi

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

Opetusviikot 44-48.

Ilmoittaudu (010132Y-3009) 15.8. alkaen, viimeistään:

 • arkeologia ja kulttuuriantropologia: su  30.10.2022

 • HuTK yhteinen ryhmä etäopetuksena, (mm. kirjallisuus, informaatiotutkimus, saamen kieli, saamelainen kulttuuri): su 30.10.2022.

  • Hutk yhteinen: etäopetusajat:

   ke 02.11.2022 08:15–9.45
   ke 09.11.2022 08:15–9.45
   ke 16.11.2022 08:15–9.45
   ke 23.11.2022 08:15–9.45
   ke 30.11.2022 08:15–9.45.


Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.