Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HuTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään kaikilla periodeilla.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin toteutus kesäkursseilla (HuTK ja KTK)

Toukokuun ryhmä
Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle, samansisältöiselle kerralle kesä- tai elokuussa.

Etäopetus:

 1. ti 10.05.2022 10:15-12:00 Online
 2. ke 11.05.2022 10:15-12:00 Online
 3. ti 17.05.2022 10:15-12:00 Online
 4. ke 18.05.2022 10:15-12:00 Online
 5. ti 24.05.2022 10:15-12:00 Online.

Kesäkuun ryhmät
Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle, samansisältöiselle kerralle elokuussa.

Ryhmä 1 etäopetus:

 1. ti 31.05.2022 10:15-12:00 Online
 2. to 02.06.2022 10:15-12:00 Online
 3. ti 07.06.2022 10:15-12:00 Online
 4. ti 14.06.2022 10:15-12:00 Online
 5. to 16.06.2022 10:15-12:00 Online.

Ryhmä 2 lähiopetus - HUOM! EI TOTEUDU, KOSKA EI OLE ILMOITTAUTUNEITA.


Elokuun ryhmät
Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle, samansisältöiselle kerralle samana päivänä tai seuraavassa 1-periodissa.

Ryhmä 1 etäopetus:

 1. ti 23.08.2022 10:15-12:00 Online
 2. to 25.08.2022 10:15-12:00 Online
 3. ti 30.08.2022 10:15-12:00 Online
 4. to 01.09.2022 10:15-12:00 Online
 5. ti 06.09.2022 10:15-12:00 Online.

Ryhmä 2 lähiopetus:

 1. ti 23.08.2022 12:15-14:00 PK251
 2. to 25.08.2022 12:15-14:00 PK251
 3. ti 30.08.2022 12:15-14:00 PK251
 4. to 01.09.2022 12:15-14:00 PK251
 5. ti 06.09.2022 12:15-14:00 PK251.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

 • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
 • Finna.fi

4. viikko/kerta

 • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
 • Elektroniset kirjat
 • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute

Tärkeät päivämäärät elokuussa

Elokuun ryhmät viikot 34–36

klo 10–12 ryhmä etäopetuksena,

klo 12–14 ryhmä lähiopetuksena:

 • ilmoittautuminen 1.8. – to 18.8.2022.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.

Huom: Tiedekirjasto Pegasus on kiinni 18.–31.7.2022, jolloin mainitusta osoitteestakaan ei vastata.

Tärkeät päivämäärät touko-kesä-elokursseilla (HuTK ja KTK)


Toukokuun ryhmä viikot 19–21 klo 10–12 ryhmä etäopetuksena (Zoom):

 • ilmoittaudu viimeistään su 8.5.2022.

Kesäkuun ryhmä viikot 22–24 klo 10–12 ryhmä etäopetuksena (Zoom)

 • ilmoittaudu viimeistään su 29.5.2022.

Elokuun ryhmät viikot 34–36 klo 10–12 ryhmä etäopetuksena (Zoom), klo 12–14 ryhmä lähiopetuksena:

 • ilmoittautuminen 1.8. – to 18.8.2022.

Huom, KTK! Uusi tunniste ja nimi 410050Y, Tiedonhankintakurssi (KTK).


Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.