Siirry pääsisältöön

HuTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Syksystä 2023: Tiedonhankintakurssi (HuTK)

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1-, 2- ja 3-periodeissa.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat; erityisesti ne, joille ei ole omaa kurssia (Tiedonhankintakurssi (saksan kieli ja kulttuuri) (693405A)Tiedonhankintakurssi (historia) (700333P)Tiedonhankintakurssi (logopedia) (694700P)Tiedonhankintakurssi (suomen kieli) (694914A).
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja tiedonhakutehtävän suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssin suorittamiseen kuuluu läsnäolo kaikilla luennoilla (4 x 2 oppituntia) ja tiedonhakutehtävä.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KPTK ja HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta/luento

2. viikko/kerta/luento

3. viikko/kerta/luento

4. viikko/kerta/luento

5. viikko/kerta on vapaaehtoinen työpaja

  • Saat ohjausta tiedonhakuun ja vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi.
  • Voit tehdä tiedonhakutehtävää ja/tai poissaolon korvaavaa tehtävää.
  • Voit osallistua viikon aikana mihin tahansa työpajaan, tarvittaessa useamman kerran.
  • HUOMIO: ti 10.10. klo 12.15 Anna-Liisa Kärnän etätyöpajassa Covidence-esittely.

6. Tiedonhakutehtävä

  • Moodlessa tehtävädokumentti ja palautuspäivä.

Kurssien toteutus 1-periodilla syksyllä 2023 (HuTK ja KPTK)

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä, viikot 37–41, ma 11.9.2023 alkaen:

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10 Logopedia, ryhmä 1, etä / Jaana Suorajärvi

KPTK: 26.9., 3.10., 10.10., PK251 / Silja Lahdenperä

KPTK: 13.9., 20.9., PK251 / Silja Lahdenperä

KPTK: PK251, PK251, TS137, PK251, PK251 / Silja Lahdenperä
10-12

Logopedia, ryhmä 2, PK251 / Jaana Suorajärvi

KPTK: Lo102, PK251, IT137, Lo102, PK247 / Silja Lahdenperä Ruotsin kieli, PK251 / Kaisu Clarot
12-14 Suomen kieli, PK251 / Jaana Suorajärvi

KPTK, psykologia, etä / Anna-Liisa Kärnä

- 10.10. klo 12.15 Covidence-esittely

 

KPTK, etä / Jaana Suorajärvi

to 12.10. PK247 

Englannin kieli, PK247 / Anna-Liisa Kärnä

14-16

 

 

KPTK, MA343 / Anna-Liisa Kärnä

Etäryhmien Zoom-linkit Moodlessa.

Mikroluokat PK247 (sijainti) ja PK251 (sijainti) ovat Pegasus-kirjaston 2. kerroksessa.

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 1. periodi syys-lokakuu

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen: 010132Y-3016

Ilmoittautumisaika: 15.8. – 7.9.2023 

Opetusajat:

  • Ruotsin kielen ryhmä 15.9. – 13.10. klo 10–12 lähiopetus
  • Englannin kielen ryhmä 15.9. – 13.10. klo 12–14 lähiopetus

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 2. periodi

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen: 010132Y-3015.

Ilmoittautumisaika: 15.8. – to 19.10.2023.

Opetusajat: 

  • Arkeologian ja kulttuuriantropologian ryhmä: ma 30.10.– ma 27.11. klo 12–14 lähiopetus

  • HuTK:n yhteinen ryhmä (mm. kirjallisuus, informaatiotutkimus, saamen kieli, saamelainen kulttuuri):: ma 30.10.– ma 27.11. klo 10–12 lähiopetus.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.