Siirry pääsisältöön

Tiedonhankintakurssi (HuTK): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I / Tiedonhankintakurssi (HuTK)

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1-, 2- ja 3-periodeissa.
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat, joille ei ole omaa kurssia: 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä ymmärtää viitteidenhallinnan merkityksen.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallinta.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Toteutustavat: Luento-opetus 8 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa neljällä luennolla ja tiedonhakutehtävän suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Opetuskieli: suomi
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssin suorittamiseen kuuluu läsnäolo kaikilla luennoilla (4 x 2 oppituntia) ja tiedonhakutehtävä.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KPTK ja HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta/luento

2. viikko/kerta/luento

3. viikko/kerta/luento

4. viikko/kerta/luento

5. viikko/kerta on vapaaehtoinen työpaja

  • Saat ohjausta tiedonhakuun ja vinkkejä tiedon hakemiseen omasta aiheestasi.
  • Voit tehdä tiedonhakutehtävää ja/tai poissaolon korvaavaa tehtävää.

6. Tiedonhakutehtävä

  • Moodlessa tehtävädokumentti ja palautuspäivä.

Poissaolon korvaaminen

1. Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana toiseen ryhmään.

2. Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle kerralle myöhemmin keväällä pidettävissä etäryhmissä:

  • Tiedonhankinnan harjoitukset VAKA 1000+Oulu22

ma 19.02.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ma 26.02.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ma 11.03.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ma 18.03.2024 16:30-18:00 Etäopetus
 

  • Tiedonhankinta SaVOpe

ke 24.04.2024 16:30-18:00 Etäopetus
to 02.05.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ke 08.05.2024 16:30-18:00 Etäopetus
ke 15.05.2024 16:30-18:00 Etäopetus
 

3. Yhden poissaolokerran voi korvata tehtävillä, jotka ovat Moodlessa.

Palaute

Seuraava toteutus

Tiedonhankintakurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2024.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.