Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HuTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään kaikilla periodeilla.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin toteutus 3-periodilla (HuTK ja KTK)

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä (opetusviikot 4–8):

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10    
10-12  
12-14
HUTK yhteinen, etä / Jaana Suorajärvi 

 

 

Kasvatustieteet, ryhmä 1, etä / Kaisu Clarot 

14-16

 

HUTK, englannin kieli, etä / Jaana Suorajärvi 

 

 

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
  • Finna.fi

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 3. periodi

Tärkeät päivämäärät 3. periodin kurssilla:

Opetusviikot 4-8. Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).

Ilmoittaudu viimeistään

  • englannin kieli: to 20.1.2022

  • HuTK yhteinen (mm. kirjallisuus, informaatiotutkimus, saamen kieli, saamelainen kulttuuri): to 20.1.2022

---

Verkkokurssiryhmä = itsenäiset verkko-opinnot Moodlessa

  • Ilmoittaudu viimeistään ti 25.1.2022.
  • viikot: 5-10.