Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HuTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään kaikilla periodeilla.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

2-periodin kurssit (HuTK ja KTK)

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä (opetusviikot 44–48):

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10   HUTK yhteinen, lähi (PK251, PK247) / Anna-Liisa Kärnä 
10-12  
12-14 HUTK, arkeologia ja kulttuuriantropologia, lähi (PK247) / Kaisu Clarot 

Kasvatustieteet, ryhmä 1, lähi (PK251) / Seija Kulmala

Kasvatustieteet, ryhmä 2, etä / Jaana Suorajärvi

Kasvatustieteet, ryhmä 4, etä / Jaana Suorajärvi 

14-16

 


Kasvatustieteet, ryhmä 3, lähi (PK251) / Anna-Liisa Kärnä

 

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
  • Finna.fi

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 2. periodi

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

Opetusviikot 44-48.

Ilmoittaudu viimeistään:

  • arkeologia ja kulttuuriantropologia: pe 15.10.2021

  • HuTK yhteinen (mm. kirjallisuus, informaatiotutkimus, saamen kieli, saamelainen kulttuuri): pe 15.10.2021.

Oodi- ja Peppi-järjestelmien käyttökatkon (20.10.–21.11.) vuoksi ilmoittautuminen päättyy jo pe 15.10., vaikka opetus alkaa vasta 1.11. Jos haluat ilmoittautua 16.10.–1.11., ota yhteyttä osoitteeseen informationservice@oulu.fi.