Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HuTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään kaikilla periodeilla.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin toteutus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Tehtävät, oheismateriaalit ja linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle, samansisältöiselle kerralle tällä kurssilla tai toisella tiedonhakukurssilla; ajat ja opettajat:

KESÄKURSSEILLA:

Toukokuun ryhmät: Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle, samansisältöiselle kerralle kesä- tai elokuussa.

Kesäkuun ryhmät: Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle, samansisältöiselle kerralle samana päivänä tai elokuussa.

Elokuun ryhmät: Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla vastaavalle, samansisältöiselle kerralle samana päivänä.

HUOM: ilmoittautuminen alkaa ja päättyy vasta elokuussa, joten elokuun ryhmien toteutuminen on sikäli epävarmaa.

1. kerta:
ti 24.08.2021 klo 10.15-12.00 / Kaisu Clarot
ti 24.08.2021 klo 12.15-14.00 / Jaana Suorajärvi

2. kerta:
to 26.08.2021 klo 10.15-12.00 / Kaisu Clarot
to 26.08.2021 klo 12.15-14.00 / Jaana Suorajärvi

3. kerta:
ti 31.08.2021 klo 10.15-12.00 / Kaisu Clarot
ti 31.08.2021 klo 12.15-14.00 / Jaana Suorajärvi

4. kerta:
to 02.09.2021 klo 10.15-12.00 / Kaisu Clarot
to 02.09.2021 klo 12.15-14.00 / Jaana Suorajärvi

5. kerta:
ti 07.09.2021 klo 10.15-12.00 / Kaisu Clarot
ti 07.09.2021 klo 12.15-14.00 / Jaana Suorajärvi

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

 • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
 • Finna.fi

4. viikko/kerta

 • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
 • Elektroniset kirjat
 • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 1. periodi

Tärkeät päivämäärät 1. periodin kurssilla:

 • Opetusviikot / elokuun ryhmät etäopetuksena (Zoom): 34-36. Ilmoittaudu viimeistään to 19.8.2021.

 • Opetusviikot: 37-41. Ilmoittaudu viimeistään:

  • englannin kieli: ti 14.9.2021

  • ruotsin kieli: to 9.9.2021

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 2. periodi

Tärkeät päivämäärät 2. periodin kurssilla:

Opetusviikot 44-48.

Ilmoittaudu viimeistään:

 • arkeologia ja kulttuuriantropologia: pe 15.10.2021

 • HuTK yhteinen (mm. kirjallisuus, informaatiotutkimus, saamen kieli, saamelainen kulttuuri): pe 15.10.2021