Siirry pääsisältöön

HuTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Syksyllä 2023 uusi kurssin nimi: Tiedonhankintakurssi (HuTK)

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1-, 2- ja 3-periodeissa sekä kesällä 2023.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
  • Finna.fi

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Kurssin toteutus kesäkursseilla (HuTK ja KTK)

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana toiseen ryhmään tai vastaavalle kerralle seuraavassa periodissa. Sovi asiasta ryhmäsi opettajan kanssa.

Toukokuun ryhmät

Ryhmä 1:

ti 09.05.2023 10:15-12:00 Etäopetus
ke 10.05.2023 10:15-12:00 Etäopetus
ti 16.05.2023 10:15-12:00 Etäopetus
ke 17.05.2023 10:15-12:00 Etäopetus
ti 23.05.2023 10:15-12:00 Etäopetus

Ryhmä 2:

ti 09.05.2023 12:15-14:00 Etäopetus
ke 10.05.2023 12:15-14:00 Etäopetus
ti 16.05.2023 12:15-14:00 Etäopetus
ke 17.05.2023 12:15-14:00 Etäopetus
ti 23.05.2023 12:15-14:00 Etäopetus


Kesäkuun ryhmä

ti 30.05.2023 10:15-12:00 Etäopetus
to 01.06.2023 10:15-12:00 Etäopetus
ti 06.06.2023 10:15-12:00 Etäopetus
to 08.06.2023 10:15-12:00 Etäopetus
ti 13.06.2023 10:15-12:00 Etäopetus

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen / touko-kesäkuu 2023

Toukokuun ryhmät viikot 19–21 etäopetuksena:

  • Ryhmä 1: klo 10–12
  • Ryhmä 2: klo 12–14.

Ilmoittaudu (010132Y-3010) viimeistään 7.5.2023.


Kesäkuun ryhmä viikot 22–24 etäopetuksena:

  • klo 10–12.

Ilmoittaudu (010132Y-3013) viimeistään 28.5.2023.


Aikataulut ja ilmoittautuminen / 1. periodi syys-lokakuu

Ilmoittaudu viimeistään ...

Opetusajat ...

Opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan lukuvuoden 2023–2024 opetukseen aikaisintaan 1.8.2023 alkaen.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.