Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

HuTK1-tiedonhakukurssi: Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Humanistinen tutkimus ja tiedonhaun järjestelmät I

Tunniste: 010132Y
Laajuus: 1 op / 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1-, 2- ja 3-periodeissa sekä kesällä, kerran vuodessa verkkokurssina.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Humanistisen tiedekunnan opiskelijat
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
  • Finna.fi

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Kurssin toteutus 3-periodilla (HuTK ja KTK)

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä (opetusviikot 4–8, ma 23.1.2022 alkava viikko):

MUUTOKSET MAHDOLLISIA!

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10    
10-12   HUTK yhteinen, PK251 / Jaana Suorajärvi  Kasvatustieteet, ryhmä 2, PK251 / Kaisu Clarot EI TOTEUDU
12-14

Kasvatustieteet, ryhmä 1, etä / Jaana Suorajärvi

 

 

14-16

 

HUTK, englannin kieli, PK251 / Anna-Liisa Kärnä EI TOTEUDU

 

 

Etäryhmän Zoom-linkki Moodlessa.

Mikroluokat PK247 (sijainti) ja PK251 (sijainti) ovat Pegasus-kirjaston 2. kerroksessa.

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen / 3. periodi

Tärkeät päivämäärät 3. periodin kurssilla:

Ilmoittaudu (010132Y-3012) 1.12.2022 alkaen

  • englannin kieli lähiopetuksena: viimeistään ma 23.1.2023

  • HuTK yhteinen lähiopetuksena (mm. kirjallisuus, informaatiotutkimus, saamen kieli, saamelainen kulttuuri): viimeistään ma 23.1.2023.

  • Opetusviikot 4-8.

---

Verkkokurssiryhmä = itsenäiset verkko-opinnot Moodlessa

  • ilmoittaudu viimeistään ma 23.1.2023
  • viikot: 5-10.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.