Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankintakurssi (saksan kieli ja kulttuuri): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (saksan kieli ja kulttuuri)

Tunniste: 693405A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1. periodilla. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 2.-3. vuoden syyslukukausi, kandidaatintutkielmaseminaarin yhteydessä.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 8 h, itsenäistä opiskelua 19 h
Kohderyhmä: Saksan kielen ja kulttuurin opiskelijat
Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa 693405A Kandidatenseminar -kurssia ja sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali: http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot
 

Kurssin toteutus ja sisällöt

Kurssi sisältää neljä pakollista harjoituskertaa: 4 x 2 oppituntia ja itsenäistä opiskelua. 

Oppimateriaalit, tehtävät ja linkki Zoom-luokkahuoneeseen ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi - saksan kieli ja kulttuuri 2021

1. kerta

2. kerta

  • Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet: jatkuu
  • Ulkomaiset tietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest 
  • E-kirjat ja hakuteokset 

3. kerta

  • Tieteellisen tiedonhankinnan perusteet: jatkuu
  • Ulkomaiset tietokannat 
  • Julkaisujen arviointi, mm. Scopus, Google Scholar, Julkaisufoorumi

4. kerta

Itsenäisesti tehtävä tiedonhakutehtävä

Muita linkkejä ja tietokantoja

Palaute