Skip to main content

Tiedonhankintakurssi (saksan kieli): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (saksan kieli)

Tunniste: 693405A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1. periodilla. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 2.-3. vuoden syyslukukausi, kandidaatintutkielmaseminaarin yhteydessä.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 8 h, itsenäistä opiskelua 19 h
Kohderyhmä: Saksan kielen ja kulttuurin opiskelijat
Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa 693405A Kandidatenseminar -kurssia ja sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali: http://libguides.oulu.fi/tieteellinentiedonhankinta
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot
 

Sisällöt:

1. kerta

  • Orientoiva tehtävä ennen seuraavaa lähiopetuskertaa: etsi aiheesi englannin- ja saksankielisiä hakusanoja tietokannoista tehtäviä hakuja varten.
  • Tarkista, että sinulla on käytössä student.oulu.fi-loppuinen sähköpostiosoite. Tarvitset sitä RefWorks-tiliä varten.
  • Jos otat seuraavalle tunnille mukaan oman läppärisi, tee RefWorks-tunnukset (katso ohje) ja asenna läppäriisi etukäteen Write-n-Cite-ohjelma (katso ohje).

2. kerta

  • Orientoiva tehtävä ennen seuraavaa lähiopetuskertaa: etsi aiheesi englannin- ja saksankielisiä hakusanoja tietokannoista tehtäviä hakuja varten.

3. kerta

4. kerta

 

Itsenäisesti tehtävä tiedonhakutehtävä. Palautus viimeistään xx.xx.xxxx osoitteeseen anne.kivinen@oulu.fi

Muita linkkejä ja tietokantoja

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät:

  • Ilmoittaudu viimeistään ma 28.9.2020

  • Opetusviikot: 40-41. Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).

  • Tiedonhakutehtävän palautus viimeistään xx osoitteeseen anne.kivinen@oulu.fi

Tiedonhakutehtävä