Siirry pääsisältöön

Hakusanat | Search terms: Talous

Asiakas, kuluttaja, sijoittaja

kulutus OR kuluttaja OR kuluttaminen OR ostaminen OR ostokäyttäytyminen OR rahankäyttö OR shoppailu

sijoit* OR investoi* OR asuntosijoit* OR kiinteistösijoit* OR osakesijoit* OR pääomasijoit*


expend* OR consum* OR spend* OR overspend* OR purchas* OR buy* OR budget* OR supply* OR shopping

customer* OR consumer* OR buyer* OR shopper* OR purchaser* OR patron* OR client* OR recipient* OR "end user" OR household OR public OR "private sector"

direct-to-consumer OR business-to-consumer OR "direct selling"

"customer acquisition cost" OR "customer profitability" OR "customer life time value" OR "customer lifetime value" OR "customer value" OR "customer service" OR "customer relation*"

[asiakas] AND (loyal* OR retention OR commitment OR attachment OR satisfaction OR engage* OR involve* OR participat* OR motivation OR purpose OR contentment OR fulfillment OR pleasure OR e-loyalty OR trust*)

invest OR invested OR investor* OR investing* OR investment* OR investee*

Markkinointi, myynti, kysyntä

marketing OR sales OR selling OR demand OR promoting

plan* OR forecast* OR predict* OR management

demand-driven

Mainonta, brändi

markkinoi*

maino* OR tuotesijoittelu* OR piilomaino* OR sponsor* OR influensser* OR vaikuttaja*

brändi OR brandi OR brändä* OR yrityskuv* OR mielikuv* OR imago OR positiointi


marketing OR macromarketing

adverti* OR commercial OR advertorial* OR infomercial* OR "product placement" OR "brand placement" OR "name dropping" OR "product mention*" OR giveaway OR sponsor* OR endorse* OR influencer* OR "word of mouth" OR youtuber*

advergam* OR ([game] AND [advertising])

brand* OR rebranding OR image OR reputation OR value OR valuation OR attraction* OR identity

Tilintarkastus

taloushallinto OR taloussuunnittelu OR kirjanpito OR tilinpäätös OR laskentatoimi OR tuloslaskelma OR tuloslaskenta OR kustannuslaskenta OR tase OR rahoituslaskelma

taloushallin* OR taloussuunnit* OR kirjanpi* OR tilinpäätö* OR laskentatoim* OR tuloslaske* OR kustannuslask* OR tase* OR rahoituslaske*

tilintarkastus OR tilintarkastajat OR toiminnantarkastus OR toimintakertomus OR tilitoimisto

(johdon laskentatoimi) OR (sisäinen laskentatoimi)


audit* OR accounting OR accountant OR bookkeep* OR "financial report*" OR "financial statement" OR "International Financial Reporting Standards" OR IFRS

"financial administration" OR "financial management"

"management accounting" OR "managerial accounting" OR "internal audit*" OR "management audit*" OR "operational audit*"

Hankinta, kulut

procurement OR purchasing OR buying OR "supply chain"

commodit* OR material* OR feedstock* OR feed-stock* OR "natural resource*" OR metal* OR mineral*

power OR energy OR fuel OR electricity OR heating OR oil OR gas OR coal

price OR pricing OR cost* OR pay* OR spend* OR tariff* OR cheap* OR expens* OR charges OR expenditure OR value OR valuable OR valuation OR money

volatil*

invest OR invested OR investor* OR investing* OR investment* OR investee*


hinta OR raha OR menot OR kulut

Työ-osiossa mm. työntekijä, johtaminen.
Ympäristö-osiossa mm. kiertotalous, kestävä kehitys.
Psykologia-osiossa mm. resilienssi.

Yritys, turismi

yritys OR yhtiö OR organisaatio

kauppa OR vähittäismyy* OR vähittäiskaup* OR jälleenmyy*


enterpris* OR business* OR company OR firm OR corporat* OR organization* OR organisation* OR employer* OR entrepreneur* OR startup* OR "start up" OR venture OR establishment

manufactur* OR industr* OR factory OR plant OR production OR mill

retail* OR store OR sale OR sales OR selling OR wholesale* OR commerc* OR merchan* OR trade OR trading OR market OR purchas* OR shop OR bargain OR supplier

"brick* and mortar*" OR in-store OR store-based

"multi-channel" OR "omni-channel" OR "multiple channel" OR "cross-channel" OR "bricks and clicks"

ecommerce OR e-commerce OR "electronic commerce"
[etä] AND [yritys]

logistic* OR delivery OR transport* OR distribution


turis* OR matkail* OR matkust* OR lomail* OR hotel*
https://finto.fi/yso/fi/page/p3917

touris* OR ecotouris* OR travel* OR hotel* OR accommodation OR "Hospitality industry" OR "leisure industry"


"firm value" OR "firm's value" OR "value of firm" OR "value of a firm" OR "enterprise value" OR "enterprise's value" OR "corporate value" OR "firm valuation" OR "valuation of firms" OR "enterprise valuation" OR "corporate valuation" OR "business value" OR "business valuation" OR "company valuation" OR "market value"

Läheisyysoperaattoriesimerkki: pk-yritys

Sanaliitto voi tuntua vakiintuneelta, esim. small and medium-sized enterprises (SMEs) tai small and medium-sized businesses (SMBs), mutta jolle kuitenkin löytyy myös muita ilmaisutapoja, esim. small traditional businesses, small to medium size companies, micro and small enterprises, small and medium manufacturing enterprises, small-medium knowledge-intensive firms. Kokoaspektia kuvaamaan on monta sanaa, samoin 'yritystä':

koko: micro, small, smaller, medium, mid (sized) 

yritys: enterprise, business, company, firm, corporation, organization, entrepreneur, retailer, manufacturer, industry jne.

Apuun tulee läheisyysoperaatio, jolla hakusanat pakotetaan toistensa läheisyyteen, mutta tiettyyn järjestykseen.

Läheisyysoperaattorit ovat tietokantakohtaisia. Luvulla ilmaistaan kuinka monta sanaa hakusanojen väliin voi enintään jäädä.

Jos halutaan käyttää läheisyysoperaatiota osana hakulausetta, koko läheisyysoperaatiorimssu kannattaa laittaa sulkumerkkien sisälle. Silloin ei tarvitse välittää eri tietokantojen erilaisista operaattoreiden suoritusjärjestyksistä.
 

Ebsco W3 (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) W3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))
ProQuest PRE/3 (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) PRE/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))
Scopus PRE/3 (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) PRE/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))
Web of Science NEAR/3 * (sme OR smes OR smb OR smbs) OR ((small* OR medium*) NEAR/3 (business* OR compan* OR enterpris* OR firm* OR corporation*))

* Web of Science -tietokannassa on vain NEAR-läheisyysoperaattori, joka ei määrittele hakusanojen järjestystä.