Laturi-opas

Viimeistelty opinnäytetyö

Viimeistelty opinnäytetyö-sivulla voit palauttaa opinnäytetyösi tarkastettavaksi, hyväksyttäväksi ja julkaistavaksi.

Opintosuoritusotteelle menevät tiedot:

Gradu- tai DI-työn opintojakson koodi.

Julkaisutiedot:

Opinnäytetyön otsikko suomeksi ja englanniksi. Mikäli olet tehnyt opinnäytetyösi suomeksi, kirjaa opinnäytetyösi otsikko sekä suomeksi että englanniksi niille varattuihin tekstikenttiin. Mikäli olet tehnyt opinnäytetyösi englanniksi, kirjaa englanninkielinen otsikko molempiin tekstikenttiin. Jos työlläsi on muunkielinen otsikko, lisää se Lisää muunkielinen otsikko -toiminnolla. 

Opinnäytetyön muut tekijät. Mikäli olet tehnyt työsi pari- tai ryhmätyönä, kirjoita muiden tekijöiden nimet tähän kenttään. Parityötä syöttävien opiskelijoiden tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Jokainen opiskelija syöttää työn Laturiin itse.
  • Syötettyjen töiden on oltava identtisiä (sama tiedosto).
  • Syötettyjen tiivistelmien on oltava identtisiä.
  • Julkaisulaajuutta ja plagioinnintunnistusta koskeviin kysymyksiin on vastattava identtisesti.

Tiivistelmä julkaisukielellä. Kopioi valmis tiivistelmäteksti ja liitä se tekstikenttään. Tarkista teksti huolellisesti, varsinkin sen tavutus ja rivinvaihto. Huomaa, että tekstin muotoilu kuten kursivointi tai lihavointi ei näy Laturissa. Jos olet laatinut muunkielisen tiivistelmän, liitä se toiseen tekstikenttään Lisää muunkielinen tiivistelmä -toiminnolla. Mikäli työssäsi ei ole tiivistelmää, kirjoita tekstikenttään Ei tiivistelmää.

Valitse valikosta Opinnäytetyön kieli.

Syötä valmis opinnäytetyö. Tarkista, että työsi täyttää saavutettavuusvaatimukset. Muunna valmis opinnäytetyö arkistointikelpoiseen PDF/A-muotoon Muuntajalla. Tarkista työ huolella läpi muuntamisen jälkeen. Nyt voit lisätä PDF/A-tiedoston Laturiin. HUOM! Laturiin voi lisätä vain yhden tiedoston, joten huolehdi, että tässä tiedostossa on koko opinnäytetyösi sisältö. Varmista, että syötät Laturiin viimeisimmän version, jonka ohjaajasi on hyväksynyt ja johon ei tule enää muutoksia. Suurin sallittu tiedostokoko on 100M.

Julkaisusopimus

Opinnäytetyön julkaisu:

Valitse ensin missä laajuudessa opinnäytetyösi tulee saataville verkkoon.

Mikäli haluat, että opinnäytetyösi on selailtavissa, tulostettavissa ja tallennettavissa julkisesti verkossa, hyväksytty työsi julkaistaan kokotekstinä OuluREPO-julkaisuarkistossa. Opinnäytetyösi saa pysyvän urn-osoitteen, jota on helppo jakaa, ja siihen on helppo viitata (esim. ansioluettelossa).

Mikäli et halua, että opinnäytetyösi on myös julkisesti verkossa, ainoastaan työsi metatiedot (mm. tekijä, nimeke, julkaisuajankohta, oppiaine- ja yksikkö-/tiedekuntatiedot) tallennetaan OuluREPO-julkaisuarkistoon ilman työsi kokotekstiä. Opinnäytetyösi kokoteksti on luettavissa kirjaston toimipaikoissa OuluREPO-työasemilla.

Opinnäytetyön tekijänoikeudet:

Opinnäytetyön tekijänoikeudet kuuluvat tekijälle. Tekijä vastaa itse opinnäytetyön sisällöstä ja oikeuksistaan siihen ja vakuuttaa, että hänellä on kuvien, taulukoiden tai muun aineiston käyttöön tarvittavat oikeudet. Mahdollisista kolmansien osapuolien vaateista vastaa tekijä. Opinnäytetyöhön ei saa sisällyttää tietoja, jotka ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) nojalla salassa pidettäviä.

Opinnäytetyön lisensointi:

Valitse, mitä oikeuksia annat opinnäytetyösi lukijoille. Oulun yliopiston vastuullisen tieteen julistus suosittelee opinnäytetyön avointa julkaisemista CC-BY 4.0 -lisenssillä. CC-BY 4.0 -lisensoitua teosta saa kopioida, levittää, esittää ja muuttaa vapaasti, myös kaupallisiin tarkoituksiin. Tekijän nimi on aina mainittava asianmukaisesti eikä tekijän nimeä, kuvaa tai logoa saa muuttaa. CC-BY on yleisin avoimien sisältöjen lisenssi ja se on erittäin tehokas tapa saada paljon lukijoita tai yleisöä. Lisenssillä varustettua aineistoa voi esimerkiksi käyttää opetuksessa, kunhan tekijä mainitaan.

Kaikki oikeudet pidätetään. Opinnäytetyön yksityiskäyttö on sallittu.

CC-BY 4.0 (Nimeä 4.0 Kansainvälinen). Tieto lisenssistä on liitettynä opinnäytetyön kansilehteen (CC-lisenssin merkitsemisohjeet). Annat muiden kopioida, välittää, levittää ja esittää tekijänoikeuksiisi kuuluvaa teosta sekä sen pohjalta tehtyjä muokattuja versioita teoksestasi vain, jos he mainitsevat nimesi alkuperäisenä tekijänä. HUOM! Opinnäytetyöhön sisällytetyn aineiston käyttöluvan on oltava vähintään yhtä laaja eli uloslisensoida voi vain siinä laajuudessa, johon käyttöoikeus on saatu.

Suostumus plagioinnintunnistukseen:

Valitse annatko luvan opinnäytetyösi tallentamiseen Turnitin plagiointianalyysi –järjestelmään. Klikkaa Turnitin EULA -linkkiä avataksesi Turnitin-sopimus uudessa välilehdessä. Lue sopimus, sulje välilehti ja valitse haluamasi vaihtoehto. 

Suostun, että työni tallentuu plagiaatintunnistusjärjestelmän tietokantaan. Turnitin Similarity –järjestelmä sijaitsee EU:n alueella. Työtäni verrataan tietokannan muihin dokumentteihin, sähköisiin tiedejulkaisuihin, hakuteoksiin ja avoimen internetin tietosisältöihin. Oulun yliopistolla on myös oikeus siirtää työni toiseen tallennuspaikkaan plagioinnintunnistusjärjestelmän vaihtuessa.

En anna suostumustani opinnäytetyöni tallennukseen TurnItin Similarity –plagiaatintunnistusjärjestelmän tietokantaan.

Oulun yliopiston vastuut:

Oulun yliopisto huolehtii opinnäytetyön rekisteröimisestä kirjastoluetteloihin ja tarjoaa pääsyn opinnäytetyöhön tekijän tekemien valintojen mukaan. Oulun yliopisto julkaisee tekijänoikeuden alaisen aineiston käyttöoikeuksiin liittyvän huomautuksen palvelun yhteydessä. Oulun yliopistolla on oikeus arkistoida opinnäytetyö tarkoituksenmukaisena pitämällään tavalla, ja sillä on lisäksi tarvittaessa oikeus muuttaa opinnäytetyön tallennusmuotoa pitkäaikaisen säilyttämisen varmistamiseksi.

Oulun yliopisto ei suorita tekijälle korvausta opinnäytetyön käytöstä. Oulun yliopisto ja tekijä eivät peri yleisöltä maksua tai korvausta opinnäytetyön verkkokäytöstä.

Olen tutustunut yllä mainittuihin ehtoihin ja hyväksyn ne. Lopuksi vahvista, että olet tutustunut yllä mainittuihin ehtoihin ja hyväksyt ne.

Esikatselu ja työn lähettäminen

Siirry esikatselusivulle. Tarkista, että kaikki syöttämäsi tiedot ovat oikein. Jos haluat tehdä muutoksia, klikkaa Muokkaa-painiketta palataksesi edelliselle sivulle.

Kun kaikki tiedot ovat oikein, paina "Vahvista"-painiketta. Huomaa, että opinnäytetyösi on nyt syötetty järjestelmään, etkä voi tehdä siihen enää muutoksia.

Vahvistamisen jälkeen palaat "Näytä opinnäytetyö" –sivulle takaisin.

Nyt Laturi tarkastaa opinnäytetyösi PDF/A –muodon. Mikäli PDF/A-tiedostossasi ilmenee ongelmia, saat sähköpostiviestin ja ohjeita PDF/A-version tekemiseen ja ongelmien ratkaisemiseen.

Tämän jälkeen työ lähetetään TurnitIn-järjestelmään, jos olet valinnut tämän vaihtoehdon. Pääset tutustumaan opinnäytetyösi TurnitIn-raporttiin sen valmistuttua.

Ohjaajan hyväksynnän jälkeen työ siirtyy tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. 

UKK - Viimeistelty opinnäytetyö

Kuinka muunnan saavutettavan tiedoston PDF/A-muotoon?

Tee alkuperäisestä Word-tiedostosta saavutettava. Käytä PDF/A-muuntamiseen Muuntajaa (muuntaja.oulu.fi), jotta Wordissa lisäämäsi rakenteet eivät katoa tiedostosta. Saavutettava tiedosto mahdollistaa, että esimerkiksi ruudunlukuohjelmaa käyttävä näkövammainen henkilö voi lukea työtäsi.


PDF/A-formaatissa on useita alaluokkia. Mikä niistä minun pitää valita, jotta Laturi hyväksyy työni?

Laturi edellyttää, että opinnäyte täyttää PDF/A-1b vaatimukset. Näin ollen myös PDF/A-1a yhteensopivat tiedostot kelpaavat, sillä niiden vaatimukset ovat vielä tiukemmat. PDF/A-2- ja PDF/A-3 -alkuisia tiedostoja Laturi ei hyväksy.


Olen kirjoittanut työni Macilla. Käytin työn Muuntajassa mutta Laturista tulee silti ilmoitus, että työni ei ole vaaditussa PDF/A-muodossa. Mikä meni vikaan?

Muuntajassa käytetty työ kannattaa tallentaa suoraan (Klikkaa tiedostoa ja valitse Save/Save as/Save File) ilman että sen avaa ensin omalle koneelle. Tarkastamista varten työn voi avata, mutta tätä versiota ei tule tallentaa.


Laturiin syöttämisen jälkeen huomasin työssäni virheen. Miten toimitaan?

Voit pyytää viimeistellyn opinnäytetyön palauttamista muokkauksia varten, mikäli työtäsi ei ole vielä hyväksytty arviointia varten. Avaa Viimeistelty opinnäyte -osio ja paina Pyydä lupaa muokata -painiketta. Opinnäytetyösi ohjaaja myöntää luvan muokkauksille.