Laturi-opas

Sähköiset opinnäytetyöt Oulun yliopistossa

Laturissa hallinnoidaan koko opinnäytetyöprosessi eli ohjaus, plagioinnintunnistus, arviointi ja hyväksyminen sekä sähköinen julkaiseminen. Järjestelmä mahdollistaa kommunikaation ohjaajien ja opiskelijan välillä sekä välitavoitteiden asettamisen, joista ohjaaja(t) ja ohjattava voivat sopia keskenään.

  • Laturin käytöllä varmistetaan yhdenmukaiset hyväksymisprosessit ja se, että tarkastajilla ja hyväksyjillä on käytössä sama tiedosto, joka myös julkaistaan ja arkistoidaan.
  • Kaikki opinnäytetyöt ovat elektronisesti saatavilla, jolloin kansitetut opinnäytteet poistuvat ja opinnäytetöiden saatavuus paranee.
  • Opinnäytetöiden pitkäaikaissäilytys varmistetaan (PDF/A-tiedostomuoto)

 

HUOM! Laturin käyttö edellyttää Oulun yliopiston O365-tunnuksia! Kaikki järjestelmän lähettämät viestit tulevat O365-osoitteeseen.

Laturin tuki ja toteutus

  • Teknisen ympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa lCT-palvelut.
  • Opinnäytetyöprosessista vastaa koulutuspalvelut.
  • Opinnäytetyön julkaisusta OuluREPO-julkaisuarkistossa vastaa kirjasto.

Yhteystiedot ja neuvonta

Laturi-asiakastuki:
laturi@oulu.fi

Julkaisemisen asiakastuki (opinnäytteen tekijänoikeudet, pdf/a-muuntaminen, OuluREPO):
openpublishing@oulu.fi

TurnitIn-asiakastuki:
turnitin@oulu.fi