Laturi-opas

Henkilöiden hyväksyminen

Jokaiselle tutkinto-ohjelmalle on nimetty hyväksyjä(t), Hyväksyjä hyväksyy tai hylkää opinnäytetyön ohjaajat ja tarkastajat. Mikäli hyväksyjä hyväksyy henkilöt roolinsa, lähetetään tieto sähköpostitse hyväksytylle henkilölle ja kutsujalle. Jos henkilö hylätään, lähetetään kutsujalle tieto sähköpostitse ja hylätty henkilö poistuu automaattisesti opinnäytetyön tiedoista. HUOM! Kandintöissä ohjaaja on automaattisesti työn tarkastaja ja hyväksyjä.

Opinnäytetyön hyväksyminen

Opinnäytetyö voidaan hyväksyä tarkastajien arvioinnin jälkeen. Hyväksyjä voi hyväksyä opinnäytetyön valitsemalla opinnäytetyön ja avaamalla hyväksyntälomakkeen. 

Mikäli tarkastajien antamat arvioinnit ja arvosanat poikkeavat toisistaan hyväksyjä tekee opinnäytetyön lopullisen arvioinnin ja lausunnon hyväksyntä-lomakkeelle.

 Hyväksyntälomake sisältää tiedot:

  • Arvosana
  • Huomiot opiskelijalle 
  • Huomiot sisäiseen käyttöön 
  • Huomiot suoritusotteelle 
  • Hyväksymispäivämäärä 

Kun hyväksyjä on täydentänyt lomakkeen, tulee hänen vielä varmistaa lomakkeen sisältö ja hyväksyä opinnäytetyö. Hyväksynnästä lähtee sähköposti-ilmoitus opiskelijalle, pääohjaajalle sekä muille ohjaajille. Tieto hyväksynnästä kirjataan opintorekisteriin ja työ siirtyy julkaistavaksi Oulun yliopiston OuluREPO-julkaisuarkistoon..

Mikäli opinnäytetyö hylätään, päättyy opiskelijan opinnäytetyöprosessi välittömästi. Toimintoa ei voi peruuttaa. Hylätystä opinnäytetyöstä lähtee opiskelijalle sähköposti-ilmoitus, jossa pyydetään opiskelijaa olemaan yhteydessä opinnäytetyön pääohjaajan. 

Mahdollisuus palauttaa työ arvioitavaksi ennen työn hyväksymistä

Opinnäytetyön hyväksyjällä on mahdollisuus palauttaa työ uudelleen arvioitavaksi mikäli arvioija on esim. antanut työlle vahingossa väärän arvosanan tai ladannut väärän liitetiedoston osaksi arviointia ja entinyt jo pyytää työlle hyväksyntää. Kun työlle on pyydetty hyväksyntää, tulee työn hyväksyjälle kohtaan Tarkastaminen näkyvin sininen painike, jossa lukee "Palauta tarkastettavaksi". Painikkeen painamisen jälkeen Tarkastaminen laatikko muuttuu oranssiksi ja laatikon oikeaan laitaan tulee punareunainen painike "Poista". Tätä painamalla vanha arviointi poistuu ja tarkastaja pääsee tekemään työlle uuden arvioinnin.

Hyväksytyn opinnäytetyön arviointiin tutustuminen (pdf)