Laturi-opas

Sitaattien käyttö opinnäytetyössä

Tekijänoikeuslain mukaan julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (22 §). Hyvällä tavalla tarkoitetaan, että siteerausta käytetään tarkoituksenmukaisesti, oman luomistyön apuna ja esimerkiksi jonkin asian havainnollistamiseen.

Sitaattien sallittu laajuus ja käyttötapa määräytyvät tapauskohtaisesti teoslajista riippuen. Sitaatteja ei saa hyödyntää uuden teoksen osatekijöinä eikä myöskään asiayhteydestä irrallaan.

Tekijänoikeuslain 11 §:n 2 momentin mukaan siteerattaessa on tekijän nimi ja lähde mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Opinnäytetöissä sitaattien ja lähteiden merkitsemistapaa säätelee lisäksi mahdolliset oppiainekohtaiset ohjeistukset.

Sitaattioikeutta ei ole rajoitettu tiettyihin teoslajeihin tai tekniikoihin.

UKK - Sitaattien käyttö opinnäytetyössä

Missä menee sallitun sitaatin raja?

Sitaatin sallittu laajuus määräytyy tapauskohtaisesti. Kun siteerausoikeuden muut edellytykset täyttyvät, eli lainattava teos on julkistettu ja lainaus muutoin hyvän tavan mukainen (tekijän nimi ja lähde mainitaan, lainausta ei käytetä mainos- tai markkinointitarkoituksiin, lainattavalla teoksella on asiallinen yhteys lainaavaan tekstiin), määrittelee lainauksen tarkoitus sen sallitun pituuden. Lainauksen tulee antaa oikea kuva alkuperäisestä teoksesta, jonka vuoksi esimerkiksi liian lyhyt lainaus voi olla harhaanjohtava ja siksi vastoin hyvää tapaa.