Laturi-opas

Tutkimussuunnitelma

Voit lisätä opinnäytetyöllesi tutkimussuunnitelman, kun opinnäytetyölle on hyväksytty pääohjaaja.

Lisää tutkimussuunnitelma opinnäytetyölle “Lisää tutkimussuunnitelma”-painikkeella. Täydennä joko tekstikenttään tutkimussuunnitelma (max. 10000 merkkiä) tai lisää tutkimussuunnitelma liitteeksi. Huomioithan jo tutkimussuunnitelmaa laatiessasi, että lopullinen opinnäytetyö on julkinen asiakirja ja siihen ei tule sisällyttää mitään salassa pidettävää aineistoa. Oulun yliopiston avoimen julkaisemisen linjauksen mukaan yliopiston opinnäytetyöt ja väitöskirjat sekä muut yliopiston julkaisemat julkaisut julkaistaan avoimina sähköisessä muodossa ja ne pyritään mahdollisuuksien mukaan lisensoimaan CC-BY-lisensseillä.

Arvioi ja täytä seuraavaksi opinnäytetyösi tavoitteellinen valmistumispäivämäärä. Asetettu päivämäärä ei sido sinua mihinkään, vaan sitä käytetään ainoastaan opinnäytetyön etenemisen seurantaan.

Tutustu huolella tutkimusaineiston hallintaa koskeviin aiheistoihin.

Lopuksi varmista tiedot ennen tietojen tarkistettavaksi lähettämistä. Tarvittaessa voit pyytää järjestelmän kautta lupaa muokata tutkimussuunnitelmaasi.

Kaikki opinnäytetyöhön liittyvät henkilöt eli pääohjaaja, ohjaaja(t), tarkastaja(t) ja hyväksyjä(t) voivat antaa palautetta tutkimussuunnitelmaasi. Palautteet listautuvat tutkimussuunnitelmalomakkeen loppuun erilliseen palautelistaukseen.   

UKK - Tutkimussuunnitelma

Mistä löydän ohjeet tutkimusaineistonhallintasuunnitelman laatimiseen?

Ohjeet löydät Tieteellisen tiedonhankinnan oppaasta.


Miksi en pääse lisäämään tutkimussuunnitelmaani Laturiin?

Voit lisätä tutkimussuunnitelman sen jälkeen, kun opinnäytetyöllesi on hyväksytty pääohjaaja.