Laturi-opas

Tarkastajien kutsuminen

Pääohjaaja vastaa opinnäytetyön tarkastajan kutsumisesta. Pääohjaaja ja ohjaaja voivat toimia opinnäytetyön tarkastajina, jos heidät lisätään tarkastajiksi. HUOM! Kandintöissä ohjaaja on automaattisesti työn tarkastaja ja hyväksyjä. Tarkastaja kutsutaan valitun opinnäytetyön “Kutsu tarkastaja”-painikkeen välityksellä. Painike avaa sivun, joka sisältää hakukoneen, jolla voidaan hakea ja valita Oulun yliopiston opetushenkilökunnasta henkilö, jolle kutsu lähetetään. Kun käyttäjä on valinnut henkilön ja lähettänyt kutsun, saa valittu henkilö kutsun työsähköpostiinsa. Kutsun käsittelyä odottava tarkastaja näkyy opinnäytetyön tiedoissa. 

Opinnäytetyön arviointi

Kun ohjaaja on hyväksynyt viimeistellyn opinnäytetyön arvioitavaksi, voi tarkastaja arvioida opinnäytetyön. Tarkastaja tutustuu ensin huolella opinnäytetyöhön ja siitä mahdollisesti laadittuun TurnitIn-raporttiin. Arviointiin valitaan tutkinto-ohjelmakohtainen arviointilomake, jonka jälkeen arviointilomakkeen sisältö avautuu täydennettäväksi. Ennen arvioinnin antamista tarkastajan tulee vielä varmistaa arviointilomakkeeseen syöttämänsä tiedot.

Mikäli työ on tehty parityönä. voi tarkastaja halutessaan arvioida opinnäytetyön ensin toisen tekijän osalta ja tämän jälkeen kopioida arvioinnin toiselle opinnäytetyön tekijälle (ks. ohje sivun oikeassa reunassa).

Toinen tarkastaja voi liittyä aikaisemmin opinnäytetyölle annettuun arviointiin avaamalla aikaisemmin annetun arvioinnin opinnäytetyöstä klikkaamalla arviointilomakkeen linkkiä. Linkistä avautuu ensimmäisen tarkastajan tekemä arviointi. Arvioinnin lopusta löytyy kohta Yhdy arviointiin, jota klikkaamalla tarkastaja voi yhtyä ensimmäiseksi arvionsa Laturiin tehneen tarkastajan arviointiin. Tämän jälkeen pitää mennä vielä uudelleen arviointisivun alalaitaan ja klikata sieltä kohtaa Vahvista, josta arviointi tallentuu Laturiin. Ennen liittymistä tarkastaja varmistaa lomakkeen sisällön. Kun tarkastaja on liittynyt arviointiin, näytetään arvioinnin tiedoissa arviointiin liittyneen tarkastajan nimi. 

Lomakkeet lukittuvat, kun työ hyväksytään/työlle pyydetään hyväksyntää. Tämän jälkeen lomakkeita ei pääse enää muokkaamaan/täyttämään.

HUOM! Tarkastajat antavat opinnäytetyölle arvosanaehdotuksen. Lopullinen arvosana määräytyy hyväksymisen yhteydessä. Mikäli huomaat tehneesi arvioinnissa virheen, voit pyytää työn hyväksyjää palauttamaan työn takaisin arvioitavaksi.

Laturin pikaopas tarkastajille sekä liittyminen arviointiin (pdf)

Arvioinnin kopiointi (pdf)

Hyväksytyn opinnäytetyön arviointiin tutustuminen (pdf)