Laturi-opas

Välitarkastuspisteet

Välitarkastuspisteet ovat valinnaisia opinnäytetyön etenemisen seurannan mittareita. Sovi siis ohjaajasi kanssa käytättekö välitarkastuspisteitä ja millä kriteereillä tarkastuspisteet saavutetaan.

Välitarkastuspisteitä voidaan merkitä Laturiin tutkimussuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kirjaamisesta vastaa pääohjaaja tai ohjaaja.