Laturi-opas

Ohjeet ohjaajalle

Laturissa opinnäytetyölle määritellään pääohjaaja sekä mahdolliset muut ohjaajat. Pääohjaajan kutsumisesta vastaa opiskelija. Pääohjaaja tai opiskelija voi kutsua työlle muut tarvittavat ohjaajat. HUOM!. Kandintöissä ei ole erikseen pääohjaajaa. Oletus on, että opinnäytetyön ohjauksesta on jo alustavasti sovittu (esim. opiskelijat on jaettu ohjausryhmiin, opiskelija on pyytänyt ohjausta tai opiskelijan ohjaus on muutoin osoitettu kyseiselle ohjaajalle). Laturin käyttö edellyttää, että kutsuttava ohjaaja kuuluu Oulun yliopiston opetushenkilöstöön. 

Jos opinnäytetyölle pitää kutsua ohjaaja, joka ei ole Oulun yloopiston henkilökuntaa tai jolla ei ole Laturin käyttöön tarvittavia oikeuksia, vastaa tämän ulkopuolisen ohjaajan kutsumisesta pääohjaaja ja kandintyössä ohjaaja (ks. ohje sivun oikeassa reunassa).

Pääohjaaja saa kutsun sähköpostilla. Opinnäytetyöhön liittyvät henkilöt -kohdassa näkyy kutsutun ohjaajan nimi ja tila "Odottaa hyväksyntää". Pääohjaaja kirjautuu Laturiin ja hyväksyy/hylkää kutsun niille osoitetuista painikkeista. Opinnäytetyöhön liittyville henkilöille lähtee sähköpostiviesti hyväksymisestä/hylkäyksestä. Lopuksi opinnäytetyön hyväksyjän rooliin merkityn henkilön täytyy vielä käydä hyväksymässä tai hylkäämässä opinnäytetyön ohjaaja. 

 

Ohjaajan prosessi tiivistetysti:

 1. Hyväksyy/hylkää opiskelijan lähettämän kutsun ohjaajaksi
 2. Liittää yhteen mahdolliset pari- tai ryhmätyönä tehtävät opinnäytetyöt (ks. ohje sivun oikeassa reunassa)
 3. Sopii opiskelijan kanssa muiden tarvittavien ohjaajien kutsumisesta
 4. Kutsuu työlle mahdollisesti nimetyn ulkopuolisen ohjaajan (ks. ohje sivun oikeassa reunassa)
 5. Voi kutsua opinnäytetyölle tarkastajan (ks. sivu tarkastajalle)
 6. Hyväksyy opiskelijan tutkimussuunnitelman. Tarvittaessa ohjaaja voi palauttaa tutkimussuunnitelman opiskelijalle täydennystä tai korjauksia varten ennen tutkimussuunnitelman hyväksymistä. 
 7. Kuittaa välitarkastuspisteet saavutetuksi (valinnainen)
 8. Hyväksyy viimeistellyn opinnäytetyön arvioitavaksi. Tarvittaessa ohjaaja voi palauttaa viimeistellyn opinnäytetyön opiskelijalle täydennystä tai korjauksia varten ennen viimeistellyn opinnäytetyön hyväksymistä. 
 9. Arvioi työn tutkinto-ohjelmakohtaisen arviointilomakkeen mukaisesti (koskee vain ohjaajia, jotka toimivat myös tarkastajina)

Pari- tai ryhmätyönä tehtyjen opinnäytetöiden liittäminen yhteen

Jos opinnäytetyö on merkitty pari- tai ryhmätyöksi, ohjaaja liittää työt yhteen. Siirry liitettävään opinnäytetyöhön ja aloita liittäminen painamalla Liitä opiskelija opinnäytetyöhön painiketta. Etsi hakukoneella liitettävä opinnäytetyö, valitse työ ja tallenna lomake. Kun työt on liitetty yhteen, ohjaaja pääsee liikkumaan näkymästä toiseen töiden välillä. Tarvittaessa liitoksen voi poistaa.

Pari- ja ryhmätöissä jokaisen opiskelijan tulee palauttaa työnsä Laturiin. Myös jokaisen opiskelijan työ tulee tarkastaa ja hyväksyä Laturissa.

Tutkimussuunnitelma

Opiskelijan tulee palauttaa Laturiin tutkimussuunnitelma. Ohjaajat voivat kommentoida suunnitelmaa Kommentti-kentässä sekä tarvittaessa palauttaa tutkimussuunnitelman opiskelijalle täydennystä tai korjauksia varten. Pääohjaaja hyväksyy/hylkää tutkimussuunnitelman. Hyväksytyn tutkimussuunnitelman jälkeen opiskelija pääsee etenemään opinnäytetyöprosessissa Laturissa.

Opinnäytetyön ohjaajan tulee varmistaa, että opiskelijoilla on etukäteen tiedossaan se, että valmistuva opinnäytetyö on julkinen asiakirja. Ohjaajan tulee myös tutkimussuunnitelman ja muun ohjaamisen yhteydessä huolehtia, että opinnäytetyön aiheen ja aineiston valinta ei ole ristiriidassa tämän julkisuuden lähtökohdan kanssa.

Oulun yliopiston avoimen julkaisemisen linjauksen mukaan yliopiston opinnäytetyöt ja väitöskirjat sekä muut yliopiston julkaisemat julkaisut julkaistaan avoimina sähköisessä muodossa ja ne pyritään mahdollisuuksien mukaan lisensoimaan CC-BY-lisensseillä. Tähän opiskelija antaa erikseen suostumuksensa. Osana opiskelijan ohjausta on hyvä tutustuttaa opiskelija avoimen tieteen lähtökohtiin ja kannustaa opinnäytetyön julkaisemiseen avoimesti.

Välitarkastuspisteet

Laturissa on mahdollisuus asettaa opinnäytetyöprosessille kaksi välitarkastuspistettä. Välitarkastuspisteiden käyttäminen on vapaaehtoista. Pääohjaaja ja opiskelija sopivat keskenään millä kriteereillä välitarkastuspisteet saavutetaan (esim. 1/3 työstä on tehty- 2/3 työstä on tehty).

Pääohjaaja vastaa välitarkastuspisteiden kirjaamisesta Laturiin. Välitarkastuspiste lisätään painamalla “Kuittaa”-painiketta ja täyttämällä avautuvan lomakkeen, jonka tiedot ovat: 

 • Välitarkastuspisteen päivämäärä 
 • Huomiot (vapaaehtoinen) 

Välitarkastuspisteiden välissä opinnäytetyön ohjausta annetaan ohjaussuunnitelman mukaisesti opiskelijan kanssa sovitulla tavalla esim. lähitapaamisessa, sähköpostilla tai etäyhteyden välityksellä. 

Viimeistelty opinnäytetyö

Ohjaaja antaa opiskelijalle luvan syöttää viimeistelty opinnäytetyö Laturiin.

Mikäli viimeisteltyyn työhön tarvitsee tehdä muutoksia, ohjaaja voi palauttaa työn opiskelijalle korjattavaksi. Opiskelija voi myös itse pyytää lupaa viimeistellyn opinnäytetyön muokkaamista varten. Luvan muokkauksille myöntää pääohjaaja/ohjaaja. Työn muokkaaminen on mahdollista niin kauan kun työtä ei ole hyväksytty arviointia varten.

Paritöiden liittäminen yhteen Laturissa (pdf)

Ulkopuolisen ohjaajan lisääminen Laturiin (pdf)

Hyväksytyn opinnäytetyön arviointiin tutustuminen (pdf)

Opinnäytetyöprosessin aloittaminen opiskelijan puolesta

Opiskelija aloittaa yleensä opinnäytetyöprosessin Laturissa itse, mutta tarvittaessa ohjaajalla on mahdollisuus aloittaa prosessi opiskelijan puolesta.

 • Siirry Kandit-näkymään ja paina Aloita kandi -painiketta.  
 • Etsi hakukoneella haluttu opiskelija 
 • Täydennä ja varmista lomakkeelle täydennetyt tiedot.  
 • Tallenna lomake

Opiskelijalle lähtee sähköposti-ilmoitus hänelle aloitetusta opinnäyteprosessista. Prosessin aloittaja lisätään automaattisesti opinnäytetyön ohjaajaksi. 

HUOM! Opiskelijalla ei voi olla useita yhtäaikaisia opinnäyteprosesseja Laturissa. Jos opiskelijalle täytyy aloittaa uusi opinnäyteprosessi Laturissa, ota yhteys Laturin asiakastukeen.