Laturi-opas

Hyödyllisiä linkkejä

Creative Commons -lisenssit
Creative Commons -lisensseillä jaat osan tekijänoikeuksiasi ja annat haluamasi vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle. Eri ehtoja yhdistelemällä voit jakaa oikeuksiasi itsellesi ja tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa
Hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen avulla pyritään edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja ehkäisemään siihen kohdistuvia loukkauksia kaikilla tieteenaloilla. Se sisältää myös ohjeistuksen Suomessa noudatettavasta HTK-loukkausten määrittelystä ja loukkausepäilyjen käsittelystä. Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta.

Kopiraittilan korkeakoulu
Kopiraittilan korkeakoulussa opit tekijänoikeuden peruskäsitteitä, kuten mitä oikeuksia tekijänoikeus antaa tekijälle ja milloin teosten käyttöön tarvitaan lupa. Voit testata tietosi hauskoilla tietovisoilla ja suorittaa Tekijänoikeusekspertti -osaamismerkin.

Linjaukset tekoälyn käytöstä opetuksessa (Oulun yliopisto)
Oulun yliopistolle on laadittu yhteiset linjaukset tekoälyn käytöstä opetuksessa. Linjaukset kertovat, millainen tekoälyn käyttö on sallittua tai kiellettyä Oulun yliopistossa ja miten sitä voidaan käyttää vastuullisesti opiskelun tukena.

Tekijanoikeus.fi
Oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista.

Kirjallisuutta

  • Toikkanen, Tarmo. Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura, 2019
  • Harenko, Kristiina, Niiranen, Valtteri & Tarkela, Pekka. Tekijänoikeus. 2. uud. p. Helsinki: Talentum Pro, 2016
  • Haarmann, Pirkko-Liisa. Immateriaalioikeuden perusteet. 2. uud. p. Helsinki: Talentum, 2012
  • Pihlajarinne, Taina. Lupa linkittää : toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset rajat. Helsinki: CC Lakimiesliiton kustannus, 2012.
  • Sorvari, Katariina. Opetustoimen tekijänoikeudet. Helsinki: WSOYpro Oy, 2010.