Laturi-opas

Hyödyllisiä linkkejä

Creative Commons -lisenssit
Creative Commons -lisensseillä jaat osan tekijänoikeuksiasi ja annat haluamasi vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle. Eri ehtoja yhdistelemällä voit jakaa oikeuksiasi itsellesi ja tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Kopiraittilan korkeakoulu
Kopiraittilan korkeakoulussa opit tekijänoikeuden peruskäsitteitä, kuten mitä oikeuksia tekijänoikeus antaa tekijälle ja milloin teosten käyttöön tarvitaan lupa. Voit testata tietosi hauskoilla tietovisoilla ja suorittaa Tekijänoikeusekspertti -osaamismerkin.

Tekijanoikeus.fi
Oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista.

Avoin tiede ja kuvien käyttö.
 
Hyvän tieteellisen käytännön ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjeen avulla pyritään edistämään hyvää tieteellistä käytäntöä ja ehkäisemään siihen kohdistuvia loukkauksia kaikilla tieteenaloilla. Se sisältää myös ohjeistuksen Suomessa noudatettavasta HTK-loukkausten määrittelystä ja loukkausepäilyjen käsittelystä. Oulun yliopisto on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta.
 

Kirjallisuutta

  • Toikkanen, Tarmo. Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura, 2019
  • Harenko, Kristiina, Niiranen, Valtteri & Tarkela, Pekka. Tekijänoikeus. 2. uud. p. Helsinki: Talentum Pro, 2016
  • Haarmann, Pirkko-Liisa. Immateriaalioikeuden perusteet. 2. uud. p. Helsinki: Talentum, 2012
  • Pihlajarinne, Taina. Lupa linkittää : toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset rajat. Helsinki: CC Lakimiesliiton kustannus, 2012.
  • Sorvari, Katariina. Opetustoimen tekijänoikeudet. Helsinki: WSOYpro Oy, 2010.