Laturi-opas

Hyödyllisiä linkkejä

Creative Commons -lisenssit
Creative Commons -lisensseillä jaat osan tekijänoikeuksiasi ja annat haluamasi vapaudet teoksen käyttäjälle, katsojalle tai kokijalle. Eri ehtoja yhdistelemällä voit jakaa oikeuksiasi itsellesi ja tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Kopiraittilan korkeakoulu
Kopiraittilan korkeakoulussa opit tekijänoikeuden peruskäsitteitä, kuten mitä oikeuksia tekijänoikeus antaa tekijälle ja milloin teosten käyttöön tarvitaan lupa. Voit testata tietosi hauskoilla tietovisoilla ja suorittaa Tekijänoikeusekspertti -osaamismerkin.

Tekijanoikeus.fi
Oppilaitoksille ja kaikille kansalaisille suunnattu verkkopalvelukokonaisuus, josta löytyy tietoa tekijänoikeuksista, Suomen tekijänoikeusjärjestöistä ja saatavilla olevasta opetusmateriaalista.

Avoin tiede ja kuvien käyttö.
 
Hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat TENKin ohjeen mukaan rehellisyys, huolellisuus ja tarkkaavaisuus tutkimustyössä, tulosten tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimuksen ja niiden tulosten arvioinnissa. Tutkimusmenetelmät ovat tieteelliset kriteerit täyttäviä ja tulosten julkaiseminen tapahtuu avoimesti ja vastuullisesti.
 

Kirjallisuutta

  • Toikkanen, Tarmo. Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura, 2019
  • Harenko, Kristiina, Niiranen, Valtteri & Tarkela, Pekka. Tekijänoikeus. 2. uud. p. Helsinki: Talentum Pro, 2016
  • Haarmann, Pirkko-Liisa. Immateriaalioikeuden perusteet. 2. uud. p. Helsinki: Talentum, 2012
  • Pihlajarinne, Taina. Lupa linkittää : toisen aineiston hyödyntämisen tekijänoikeudelliset rajat. Helsinki: CC Lakimiesliiton kustannus, 2012.
  • Sorvari, Katariina. Opetustoimen tekijänoikeudet. Helsinki: WSOYpro Oy, 2010.