Laturi-opas

Uuden opinnäytetyön aloittaminen

Mene selaimella osoitteeseen https://laturi.oulu.fi.

Kirjaudu järjestelmään O365-tunnuksellasi.

Valitse sivun vasemman laidan valikosta aloitatko kandintutkielman vai gradun.

Valitse opiskeluoikeus, jolle olet tekemässä opinnäytetyötä.

Täydennä seuraavaksi opinnäytetyön lähtötiedot eli opinnäytetyön alustava nimi sekä mahdollisen yhteistyöyrityksen nimi, y-tunnus sekä yhteyshenkilön etu- ja sukunimi. Yhteistyöyritykseen liittyvät tiedot ovat valinnaisia eli tiedot täytetään vain, jos opinnäytetyö tehdään yhteistyönä jollekin yritykselle tai yhteisölle.

Mikäli teet opinnäytteen pari- tai ryhmätyönä, kirjaa työn muut tekijät kohtaan Opinnäytetyön muut tekijät. Pari- ja ryhmätöissä opiskelijat toimivat itsenäisesti Laturissa. Viimeistelty opinnäytetyö -sivulla jokainen opiskelija palauttaa identtisen työn (sama tiedosto) sekä identtisen tiivistemän. Julkaisulaajuutta ja plagioinnintunnistusta koskeviin kysymyksiin on vastattava samala tavalla. 

Esikatsele ja vahvista tiedot. Opinnäytetyön lähtötietoja pääset tarvittaessa tallentamisen jälkeen muokkaamaan.

HUOM! Sinulla ei voi olla useampia yhtäaikaisia opinnäyteprosesseja Laturissa. Jos jostain syystä joudut aloittamaan uuden opinnäytetyöprosessin, laita asiasta viestiä Laturin asiakastukeen. Vanha opinnäyteprosessi täytyy ensin poistaa, jotta voit aloittaa uuden.

Laturin pikaopas opiskelijoille (pdf)

UKK - Uuden opinnäytetyön aloittaminen

Olen aloittamassa uutta opinnäytetyötä. Listassa on valittavana useampi opiskeluoikeus, minkä valitsen?

Valitse se opiskeluoikeus, johon aloitat opinnäytetyötä tekemään. Tarvittaessa keskustele asiasta ohjaajasi kanssa ennen uuden opinnäytetyöprosessin aloittamista. 


Mitä tarkoittaa saavutettavuus? Miksi opinnäytetyöni tulee olla saavutettava?

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee myös yliopistoja. Tietyt opiskelijoiden tuottamat julkiset digitaaliset dokumentit, kuten opinnäytetyöt, kuuluvat lain piiriin, 

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettava opinnäytetyö on sellainen, että näkövammaiset ja lukemisesteiset pääsevät PDF-tiedoston sisältöön käsiksi apuvälineillä kuten esimerkiksi ruudunlukuohjelmilla. PDF-tiedoston tekemisessä täytyy huomioida muutamia asioita, jotta siitä rakentuu saavutettava.


Kuinka teen saavutettavan tiedoston?

Saavutettavassa Word-tiedostossa tulisi olla ainakin seuraavat asiat:

  • Tiedoston rakenne (otsikot, kappaleet, luettelot) on tehty Tyylit-valikon avulla, ei esimerkiksi muuttamalla fonttikokoa.
  • Fontti on tarpeeksi suuri ja helppolukuinen (vähintään 12 pt), fontin ja taustan välillä on tarpeeksi suuri kontrasti ja teksti on tasattu vasempaan reunaan.
  • Kuvissa on vaihtoehtoinen teksti, joka kertoo kuvan sisällön kontekstissa niille, jotka eivät näe kuvaa.
  • Taulukot on tehty Wordin tai excelin taulukkotyökalulla ja taulukoissa on otsikkorivi.
  • Asiakirjan ominaisuuksissa on määritelty sen kieli ja otsikko (eri asia kuin tiedostonimi).
  • Saavutettavuus on varmistettu Wordin Tarkista helppokäyttöisyys -toiminnon avulla.

 

Lisätietoa saavutettavuudesta:

Saavutettavuutta valvovan viranomaisen sivusto Saavutettavuusvaatimukset.fi

Celian ohjesivusto sisälöntuottajille Saavutettavasti.fi