Laturi-opas

Uuden opinnäytetyön aloittaminen

Mene selaimella osoitteeseen https://laturi.oulu.fi.

Kirjaudu järjestelmään O365-tunnuksellasi.

Valitse sivun vasemman laidan valikosta aloitatko kandintutkielman vai gradun.

Valitse opiskeluoikeus, jolle olet tekemässä opinnäytetyötä.

Täydennä seuraavaksi opinnäytetyön lähtötiedot eli opinnäytetyön alustava nimi sekä mahdollisen yhteistyöyrityksen nimi, y-tunnus sekä yhteyshenkilön etu- ja sukunimi. Yhteistyöyritykseen liittyvät tiedot ovat valinnaisia eli tiedot täytetään vain, jos opinnäytetyö tehdään yhteistyönä jollekin yritykselle tai yhteisölle.

Mikäli teet opinnäytteen pari- tai ryhmätyönä, kirjaa työn muut tekijät kohtaan Opinnäytetyön muut tekijät. Pari- ja ryhmätöissä opiskelijat toimivat itsenäisesti Laturissa. Viimeistelty opinnäytetyö -sivulla jokainen opiskelija palauttaa identtisen työn (sama tiedosto) sekä identtisen tiivistelmän. Julkaisulaajuutta ja plagioinnintunnistusta koskeviin kysymyksiin on vastattava samalla tavalla. 

Esikatsele ja vahvista tiedot. Opinnäytetyön lähtötietoja pääset tarvittaessa tallentamisen jälkeen muokkaamaan.

Laturin pikaopas opiskelijoille

UKK - Uuden opinnäytetyön aloittaminen

Olen aloittamassa uutta opinnäytetyötä. Listassa on valittavana useampi opiskeluoikeus, minkä valitsen?

Valitse se opiskeluoikeus, johon aloitat opinnäytetyötä tekemään. Tarvittaessa keskustele asiasta ohjaajasi kanssa ennen uuden opinnäytetyöprosessin aloittamista.