Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Logopedia: Julkaisujen arviointi

Artikkeleiden arviointi

Tieteelliset artikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin (peer review, referee), jossa yksi tai useampi julkaisun asiaa tunteva ulkopuolinen taho arvioi julkaistavan tekstin.

Joissakin tietokannoissa, esim. Ebsco ja ProQuest, on mahdollista hakea vertaisarvioiduissa lehdissä julkaistuja artikkeleita (Peer Reviewed). Jotkin tietokannat, kuten Scopus ja Web of Science, sisältävät vain vertaisarvioitujen lehtien artikkeleita.

Lehtiartikkeleita voidaan arvioida myös artikkelien saamien viittausten perusteella (Cited by). Viittaavia artikkeleita saa esille Ebscon ja ProQuestin tietokannoista sekä näistä:

Lehtien arviointi

Tieteellisiin julkaisuihin pohjautuva arviointi

Kirjojen arviointi

Selviteltäviä asioita mm. kirjoittajan taustatiedot, kirjan kustantaja, lehdissä ilmestyneet kirja-arviot (tietokannoissa Review tai Book review).

APUA TIEDONHAKUUN

Pyydä apua tiedonhakuun aiheestasi.

Kysy tietokannoista, e-kirjoista, artikkeleista tai viitteidenhallinnasta.
Sähköposti: informationservice(at)oulu.fi