Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankintakurssi (suomen kieli): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (suomen kieli)

Tunniste: 694914A
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1. periodilla. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 3. vuoden syyslukukausi, kandidaatintutkielmaseminaarin yhteydessä.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Suomen kielen opiskelijat
Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa 694919A Kandidaatintutkielma -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaali: Tieteellisen tiedonhankinnan opas 
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin suoritus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia.

Tehtävät, oheismateriaalit ja etäryhmien linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Ohjeet Moodle-työtilaan kirjautumisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen kurssin alkamista.

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto
  • Finna.fi

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Kurssien toteutus 1-periodilla syksyllä 2022 (HuTK ja KTK)

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman kalenteriviikon aikana johonkin näistä ryhmistä, viikot 37–41, ma 12.9.2022 alkaen:

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10 Logopedia, ryhmä 1, etä / Seija Kulmala Ruotsin kieli, PK251 / Anna-Liisa Kärnä Kasvatustieteet, ryhmä 3, etä / Jaana Suorajärvi
10-12 Kasvatustieteet, ryhmä 1, etä / Anna-Liisa Kärnä

Kasvatustieteet, ryhmä 2, etä / Jaana Suorajärvi


Logopedia, ryhmä 2, PK251 / Seija Kulmala

12-14 Suomen kieli, etä / Jaana Suorajärvi

Englannin kieli, PK251/ Anna-Liisa Kärnä


Kasvatustieteet, ryhmä 5, PK247 / Kaisu Clarot

14-16

 

 

Kasvatustieteet, ryhmä 4, PK247 / Seija Kulmala

Etäryhmien Zoom-linkit Moodlessa.

Mikroluokat PK247 (sijainti) ja PK251 (sijainti) ovat Pegasus-kirjaston 2. kerroksessa.

Palaute

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään to 8.9.2022. 

Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).

Opetusajat, viikot 37–41:

  • ma 12.09.2022 klo 12:15–13:45
  • ma 19.09.2022 klo 12:15–13:45
  • ma 26.09.2022 klo 12:15–13:45
  • ma 03.10.2022 klo 12:15–13:45
  • ma 10.10.2022 klo 12:15–13:45.

Jos ilmoittautuminen ei onnistu tai on muuta kysyttävää: informationservice@oulu.fi.