Skip to main content

Tiedonhankintakurssi (logopedia 1. vsk): Kurssin esittely

Kurssikuvaus

Tiedonhankintakurssi (logopedia 1. vsk)

Tunniste: 694700P
Laajuus: 27 tuntia opiskelijan työtä
Opetuskieli: suomi
Ajoitus: Opintojakso järjestetään 1. periodilla. Suositeltava suoritusajankohta opintojaksolle on 1. vuoden syyslukukausi, Logopedian peruskurssin yhteydessä.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hakea tieteellistä tietoa, osaa käyttää tieteenalansa tärkeimpiä tietokantoja, osaa arvioida hakutuloksia ja lähteitä sekä osaa käyttää viitteidenhallintajärjestelmää.
Sisältö: Tiedonhakuprosessin eri vaiheet: tutkimusaiheen jäsentäminen ja hakusanat, tieteenalan tärkeimmät tietokannat ja julkaisukanavat, erilaiset tiedonhakutekniikat, tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi ja RefWorks-viitteidenhallintajärjestelmä.
Toteutustavat: Luento-opetus 10 h, itsenäistä opiskelua 17 h
Kohderyhmä: Logopedian opiskelijat
Yhteydet muihin opintoihin: Kurssi on osa 694700P Logopedian peruskurssi -kurssia ja on sijoitettu sen yhteyteen.
Verkko-oppimateriaaliTieteellisen tiedonhankinnan opas
Suoritustavat ja arviointikriteerit: Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja kurssitehtävien suorittamista.
Arviointi: Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty vastaa arvosanaa 3.
Vastuuhenkilö: Kirjaston informaatikot

Kurssin toteutus

Kurssi sisältää tehtäviä ja viisi pakollista yhteistapaamista: 5 x 2 oppituntia, yksi tapaaminen viikossa.

Tehtävät, oheismateriaalit ja linkit Zoom-luokkahuoneisiin ovat kurssin Moodle-tilassa Tiedonhankintakurssi (KTK/HuTK).

Poissaolo oman ryhmän kerralta on mahdollista korvata osallistumalla saman viikon aikana toiseen tämän kurssin ryhmään tai toisen tiedonhakukurssin ryhmään:

1-periodin kurssit (HuTK ja KTK)

KLO   MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI
8-10 Ruotsin kieli / Anna-Liisa Kärnä Historia, ryhmä 1 / Anna-Liisa Kärnä
10-12 Logopedia, ryhmä 2 / Jaana Suorajärvi
12-14

Historia, ryhmä 2 / Anna-Liisa Kärnä

Kasvatustieteet, ryhmä 1 / Seija Kulmala

Kasvatustieteet, ryhmä 2 / Jaana Suorajärvi

Englantilainen filologia / Kaisu Clarot

Kasvatustieteet, ryhmä 5 / Anna-Liisa Kärnä

14-16

Suomen kieli / Seija Kulmala

Logopedia, ryhmä 1 / Jaana Suorajärvi

Kasvatustieteet, ryhmä 3 ja ryhmä 4 / Kaisu Clarot

 

Kurssin sisältö

1. viikko/kerta

2. viikko/kerta

3. viikko/kerta

  • Kotimaiset tietokannat: Oula-Finna ja Arto, Finna.fi
  • Opinnäyteopas | Jultika

4. viikko/kerta

  • Ulkomaiset lehtiartikkelitietokannat, mm. Ebsco ja ProQuest
  • Elektroniset kirjat
  • Elektroniset hakuteokset

5. viikko/kerta

Palaute

Palautteesi on meille tärkeä!

Aikataulut ja ilmoittautuminen

Tiedonhankintakurssille on erillinen ilmoittautuminen:

Tärkeät päivämäärät:

  • Ilmoittaudu viimeistään ke 9.9.2020.

  • Opetusviikot: 38-42. Kurssi toteutetaan etäopetuksena (Zoom).