Siirry pääsisältöön

Systemaattinen tiedonhaku: Viitteiden kerääminen ja läpikäynti

Viitteiden kerääminen ja läpikäynti

 

Systemaattisen tiedonhaun tuloksena on usein satoja, jopa tuhansia viitteitä. Koska työskentelyn täytyy olla systemaattista, voi manuaalinen viitteiden poimiminen ja arviointi olla työlästä. Viitteiden keräämisessä ja arviointiprosessissa auttavat viitteidenhallintaohjelmat sekä systemaattisten katsausten hallintaohjelmat. Valintaprosessin eteneminen kuvataan usein PRISMA-julkilausuman mukaisesti kaaviokuvaan.

Viitteidenhallintaohjelmat

 • Viitteitä voi kerätä ohjelmiin suoraan useimmista tietokannoista joko suorasiirtoina tai tiedostomuodossa. Tietokantojen oppaissa on kuvattu, miten eri tietokannoista saa vietyä viitteitä viitteidenhallintaohjelmaan.
 • Viitteidenhallintaohjelmissa voi etsiä sinne vietyjen viitteiden duplikaatteja eli identtisiä viitteitä.
 • Viitteet voi järjestää kansioihin.
 • Kansioita ja muokkausoikeuksia voi jakaa myös muille.
 • Viitteidenhallintaohjelmista on usein helppo siirtyä kokoteksteihin linkityspalvelun avulla.
 • Lähdeluetteloita ja tekstiviitteitä voi tehdä eri viittaustyyleillä.
 • Kirjoitustyötä varten voi ladata Wordiin lisäosia, joilla viittaminen on helppoa.
 • Myös ilmaisia viitteidenhallintaohjelmia on olemassa.  Voit myös saada opastusta kirjastosta Mendeleyn ja Zoteron käyttöön.

Systemaattisten katsausten hallintaohjelmat

 • Viitteitä voi ladata ohjelmiin luomalla tekstitiedostoja suoraan tietokannoista tai lataamalla viitteitä viitteidenhallintaohjelmista.
 • Duplikaattien, eli eri tietokannoista tulleiden identtisten viitteiden, tarkistuksen voi suorittaa ohjelmalla. Monesti tarkistus tehdään automaattisesti.
 • Ohjelmaan voidaan tallentaa katsauksen taustatietoja, kuten hakustrategia.
 • Arviointiprosessia varten voidaan kirjata mukaanottokriteerit ja poissulkukriteerit.
 • Ohjelmat mahdollistavat sujuvan työskentelyn arviointiprosessin eri vaiheissa kaikille katsauksiin osallistuville: kaikkien on arvioitava viitteet sekä tiivistelmä-otsikko -vaiheessa että kokotekstivaiheessa, mikäli asetuksiin on säädetty arviointiprosessin kulku näin.
 • Ohjelmissa on apuvälineitä tutkimusten laadun arviointiin, luokitteluun ja huomioiden kirjaamiseen.
 • Ohjelmista voidaan yleensä ladata ulos prosessin PRISMA-kaavio. 
 • Oulun yliopiston ja Oamkin opiskelijoille ja henkilökunnalle on hankittu Covidence-ohjelma käyttöön. Covidence-opas
 • Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilökunnan käytettävissä on myös SUMARI-työkalu, joka on osa Joanna Briggs Instituutin Evidence Based Practise -tietokantaa. Sumaria voi hyödyntää tulosten analysointiin. JBI EBP -opas

PRISMA - Preferred Reporting Items of Systematic reviews and Meta-Analyses

Apuvälineitä

  Covidence-logo

 

JBI Sumarin logo

    Käyttö JBI EBP -tietokannan kautta. 

   

Mendeleyn logo