Skip to main contentTietokantojen oppaat: MathSciNet

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

MathSciNet

MathSciNet KUVAUS ESIMERKIT
Sanan katkaiseminen


Stemming, monikot 


* korvausmerkki (wildcard)

 

Yksikkömuoto hakee myös monikon


Monikkomuodon voi estää !-merkillä

function hakee function ja functions
matrix hakee  myös matrices

function!
hakee vain function
Fraasin ilmaiseminen  Peräkkäin samaan hakuikkunaan kirjoitetut sanat haetaan fraasina

invertible matrix ei löydä invertible triangular matrix

Haussa käytettävät operaattorit Boolen operaattorit
AND, OR, NOT
modular AND variety

Suluilla voi itse määrittää suoritusjärjestyksen - ohjelma suorittaa aina sulut ensin.

Ilman sulkeita ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä:
1. AND ja NOT 2. OR

 

Läheisyysoperaattori ADJn - esim. ADJ2 0-1 sanaa välissä.

module ADJ2 differential hakee module of differential
Viitteen siirto RefWorksiin  Siirto-ohje RefWorksiin  
Linkkejä

Help - MathSciNet -tietokannassa

 
   
   

Oppaita

line above footer

Oulun yliopiston kirjasto
PL 7500
90014 OULUN YLIOPISTO
Vaihde: 0294 480000