Skip to main content

Tietokantojen oppaat: JSTOR

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietoa tietokannasta

  • JSTORissa ei ole uusimpia lehtiartikkeleita: julkaisurajoitukset (embargo) ovat muutaman vuoden mittaisia.
  • Vaikka ostettuna on kaksi erillistä tietokantaa (JSTOR Arts & Sciences I Collection ja JSTOR Arts & Sciences III Collection) haku tulee tehdyksi aina kummastakin.

JSTOR

AIHE

KUVAUS ESIMERKIT, HAKUVINKIT
Hakusanaan liitettävät merkit

 

Katkaisumerkit
*
tarkoittaa 0...n merkkiä, voi käyttää missä tahansa kohtaa sanaa, muttei alussa

? on yhden merkin korvausmerkki

Katkaisumerkkejä voi käyttää vain kolmessa hakusanassa.

behavio* -> behavio(u)r, behavio(u)ral, behaviorist, behavio(u)rism, behaviorally
 

organi?ation -> organization,  organisation 

Monikkomuotojen hakeminen
&-merkillä;
ei välttämättä toimi kaikissa epäsäännöllisissä monikkomuodoissa

sky& -> sky, skies
mouse& -> mouse, mice

HUOM.
woman& -> woman, woman's

Eri variaatioiden hakeminen #-merkillä
Hakusanan on oltava kokonainen sana, esim. verbi teach# tai substantiivi pedagogy# 

 

#-merkin voi laittaa moneen hakusanaan ja yhdistää muilla merkeillä katkaisuihin sanoihin.

operate# -> operate(-s, -d), operating, operation, operative, operator
went# -> go, goes, gone, going, went
 

teach# OR learn# OR school# OR educate# OR pedagogy# OR classroom&

myth# OR mythology#

Eri kirjoitusmuotojen hakeminen
~-merkillä (ns. sumea haku) 

 Voi yhdistää muilla merkeillä katkaisuihin sanoihin.

dostoyevsky~ -> dostoyevsky, dostoevsky, dostoievski, dostoevsky, dostoyevski, dostoevskii, dostoevski

dostoyevsky~ AND myth#

Painoarvon lisääminen ^-merkillä ja numerolla, esim. ^5  
Fraasin eli sanaliiton ilmaiseminen  Fraasi lainausmerkeissä
Ei voi käyttää sanankatkaisua eikä muitakaan hakusanaan liitettäviä merkkejä.

 "united nations"
"self image" -> self-image, self image
"self-image" -> self-image, self image

Boolen operaattorit
AND
OR
NOT

AND on oletusoperaattori eli sen voi jättää kirjoittamatta; sen voi korvata myös &-, &&- ja +-merkeillä. peace* "united nations"
= peace* and "united nations"
= peace* & "united nations"
= peace* && "united nations"
= +peace* +"united nations"
 
OR-operaatiolla haetaan vaihtoehtoja
Voi korvata ||-merkinnällä.
"league of nations" or "united nations"
=
"league of nations" || "united nations"
NOT on ehdoton operaatio  
Ohjelma suorittaa operaatiot seuraavassa järjestyksessä:
1. AND 2. OR

Suluilla voi itse määrittää suoritusjärjestyksen, sillä ohjelma suorittaa aina sulut ensin.
"currency reform" AND (russia OR "soviet union")
Läheisyysoperaattorit
- perustuvat laskentaan, välimerkitys jätetään huomiotta
- hakusanat voivat olla missä tahansa järjestyksessä

Läheisyys ilmaistaan ~-merkillä ja numerolla ja hakusanat kirjoitetaan lainausmerkkien sisään
Ei voi käyttää sanan katkaisua eikä muitakaan hakusanaan liitettäviä merkkejä.
Ei voi käyttää fraaseja.

"learning writing"~5

 

Advanced Search -haussa läheisyyden (NEAR 5, 10, 25) voi valita alasvetovalikosta
Ei voi käyttää sanan katkaisua eikä muitakaan hakusanaan liitettäviä merkkejä.
Ei voi käyttää fraaseja.
Haun kohdistaminen eri kenttiin Advanced Search -haussa

 

Full-text eli kokotekstihaku kohdistuu artikkeleiden teksteihin.

Yleisillä sanoilla hakeminen tuottaa paljon viitteitä.

Author eli tekijähaku kohdistuu artikkeleiden kirjoittajiin ja arvosteluiden kohteina oleviin henkilöihin.
Sukunimen ja etunimen (tai alkukirjainten) laittaminen lainausmerkkeihin varmistaa sen, että ne haetaan samasta nimestä.
Sukunimen ja etunimen järjestyksellä ei ole väliä.

sibelius

"l j savage" -> esim. Leonard J. Savage

friedman milton = milton friedman 

Item title -haku kohdistuu artikkeleiden nimiin.

Tätä kannattaa kokeilla, kun kokotekstihaku tuottaa liikaa viitteitä.

Abstract eli tiivistelmähaku kohdistuu artikkeleiden tiivistelmiin.

Vain noin 10 %:lla artikkeleista on tiivistelmä.

Caption-haussa hakusanoja etsitään artikkeleiden kuvateksteistä.  
SFX-linkit

JSTOR-tietokantoihin kuulumattomiin kokotekstilehtiin on mahdollista päästä artikkelikohtaisten SFX-linkkien kautta.