Siirry pääsisältöön

Tietokantojen oppaat: ECCO

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietoa tietokannasta

ECCO - Eighteenth Century Collections Online

  • Teokset ovat kuvamuodossa, mutta hakuja voi tehdä myös kokotekstistä (Entire Document). 
  • Haun voi kohdistaa myös EEBO - Early English Books Online -tietokantaan (include Early English Books Online (EEBO) documents).

 

 

AIHE

KUVAUS ESIMERKIT, HAKUVINKIT

Sanan eri variaatioiden hakeminen Advanced Searchin sumealla haulla (Fuzzy Search)

Low-vaihtoehto lisää sumeutta vain vähän.

High-vaihtoehto sumeuttaa paljon.

Sumeassa haussa ei voi käyttää katkaisumerkkejä.

harbor [Low] -> harbor, harbour

harbor [High]-> harbor, harbour, Harper, Harben

Katkaisumerkit

Asteriskilla (*) korvataan 0...n merkkiä.

Kysymysmerkki (?) on yhden merkin korvausmerkki.

Huutomerkki (!) korvaa 0 merkkiä tai 1 merkin.

creat* -> creature, creation, create, creating, creator jne.
 

defen?e ->defense, defence
 

product! -> product, products [ei: productive, productivity]
colo!r -> color, colour

Fraasin eli sanaliiton ilmaiseminen

Fraasi kirjoitetaan lainausmerkkeihin. Katkaisumerkkejä ei voi käyttää.

"new world"

"war and peace"

Boolen operaattorit
AND
OR
NOT

AND-operaattorilla rajataan hakua hakemalla useammalla hakusanalla. 

war and peace -> molempien sanojen pitää löytyä 

OR-operaatiolla haetaan vaihtoehtoja.

war or peace -> jompikumpi tai molemmat saavat löytyä
 
NOT on ehdoton operaatio war not peace -> 'war'-sanan pitää olla, mutta 'peace' ei saa olla
Suluilla voi määrittää suoritusjärjestyksen, sillä ohjelma suorittaa aina sulut ensin. (race or colo!r) and discriminat*
Läheisyysoperaattorit
 

Nn-operaattorin kanssa sanat voivat olla kummassa tahansa järjestyksessä.

Kahden sanan kirjoittaminen peräkkäin = n4.

grammar* n5 latin*

 

 Wn-operaattorilla sanojen järjestyksen on määrätty. share* w3 value* -> shares of equal value jne.
Linkkejä

Help - ECCO-tietokannassa

Käyttöoikeudet - FinElib