Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tietokantojen oppaat: ECCO

Keskeisimpien Oulun yliopistossa käytössä olevien tietokantojen pikaoppaat

Tietoa tietokannasta

ECCO - Eighteenth Century Collections Online

  • Teokset ovat kuvamuodossa, mutta hakuja voi tehdä myös kokotekstistä (Entire Document). 
  • Haun voi kohdistaa myös EEBO - Early English Books Online -tietokantaan (include Early English Books Online (EEBO) documents).

 

 

AIHE

KUVAUS ESIMERKIT, HAKUVINKIT

Sanan eri variaatioiden hakeminen Advanced Searchin sumealla haulla (Fuzzy Search)

Low-vaihtoehto lisää sumeutta vain vähän.

High-vaihtoehto sumeuttaa paljon.

Sumeassa haussa ei voi käyttää katkaisumerkkejä.

harbor [Low] -> harbor, harbour

harbor [High]-> harbor, harbour, Harper, Harben

Katkaisumerkit

Asteriskilla (*) korvataan 0...n merkkiä.

Kysymysmerkki (?) on yhden merkin korvausmerkki.

Huutomerkki (!) korvaa 0 merkkiä tai 1 merkin.

creat* -> creature, creation, create, creating, creator jne.
 

defen?e ->defense, defence
 

product! -> product, products [ei: productive, productivity]
colo!r -> color, colour

Fraasin eli sanaliiton ilmaiseminen

Fraasi kirjoitetaan lainausmerkkeihin. Katkaisumerkkejä ei voi käyttää.

"new world"

"war and peace"

Boolen operaattorit
AND
OR
NOT

AND-operaattorilla rajataan hakua hakemalla useammalla hakusanalla. 

war and peace -> molempien sanojen pitää löytyä 

OR-operaatiolla haetaan vaihtoehtoja.

war or peace -> jompikumpi tai molemmat saavat löytyä
 
NOT on ehdoton operaatio war not peace -> 'war'-sanan pitää olla, mutta 'peace' ei saa olla
Suluilla voi määrittää suoritusjärjestyksen, sillä ohjelma suorittaa aina sulut ensin. (race or colo!r) and discriminat*
Läheisyysoperaattorit
 

Nn-operaattorin kanssa sanat voivat olla kummassa tahansa järjestyksessä.

Kahden sanan kirjoittaminen peräkkäin = n4.

grammar* n5 latin*

 

 Wn-operaattorilla sanojen järjestyksen on määrätty. share* w3 value* -> shares of equal value jne.
Linkkejä

Help - ECCO-tietokannassa

Käyttöoikeudet - FinElib